Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Azami kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Azami kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asgari, En Az, Minimum

zıt(karşıt) anlam Göçmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yerleşmek, Oturmak, İkamet Etmek, Konmak

zıt(karşıt) anlam Pısırık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Atılgan, Cevval, Cesur, Becerikli, Atik, Girişken

zıt(karşıt) anlam Karanlık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aydınlık, Belirli

zıt(karşıt) anlam Önemli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ehemmiyetsiz, Fuzuli, Gereksiz

zıt(karşıt) anlam Tamirat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bozmak, Yıkmak

zıt(karşıt) anlam Büken kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açan

zıt(karşıt) anlam Lokavt kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Grev

zıt(karşıt) anlam Uyuşuk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hareketli, Çalışkan, Atik

zıt(karşıt) anlam Sonuçlandırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Başlamak

zıt(karşıt) anlam Seyrelmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sıklaşmak, Çoğalmak

zıt(karşıt) anlam Çıkarma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplama

zıt(karşıt) anlam Bayağılaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asilleşmek, Seçkinleşmek

zıt(karşıt) anlam Hadsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sınırlı

zıt(karşıt) anlam Tevazu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kibirlilik, Süslü

zıt(karşıt) anlam Bitaraf kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Taraftar, Yandaş, Taraflı, Yanlı

zıt(karşıt) anlam Bayılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayılmak, Kendine Gelmek

zıt(karşıt) anlam Tevzi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplama

zıt(karşıt) anlam Çağıldamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sessiz Akmak

zıt(karşıt) anlam Yaşlık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kuruluk

zıt(karşıt) anlam Kıraç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bitek, Verimli, Mümbit

zıt(karşıt) anlam Boyun Eğmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Direnmek

zıt(karşıt) anlam Çetin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kolay, Yumuşak

zıt(karşıt) anlam Taksitle kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Peşin

zıt(karşıt) anlam Doğrulmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eğilmek

zıt(karşıt) anlam Teşkilatlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Örgütsüz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222