Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ayrı Ayrı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Ayrı Ayrı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Birlikte

zıt(karşıt) anlam Çenebaz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağzı Sıkı

zıt(karşıt) anlam Beyazımsı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Siyahımsı, Karamsı, Karaca

zıt(karşıt) anlam Kapanış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açılış

zıt(karşıt) anlam Şahsi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplumsal, Genel

zıt(karşıt) anlam Bayırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yoksullaşmak, Fakirleşmek

zıt(karşıt) anlam Memnu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Meşru, Yasal, Serbest

zıt(karşıt) anlam Akıntı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durgunluk, Düzlük

zıt(karşıt) anlam Tüketici kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üretici

zıt(karşıt) anlam Tasarılı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Edimsel

zıt(karşıt) anlam Alacak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Borç, Verecek

zıt(karşıt) anlam Izbandut kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çelimsiz

zıt(karşıt) anlam Tutsak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Özgür, Hür

zıt(karşıt) anlam Manidar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Anlamsız, Manasız

zıt(karşıt) anlam Gülmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağlamak, Somurtmak

zıt(karşıt) anlam Deli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Akıllı

zıt(karşıt) anlam Herkes kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hiç Kimse

zıt(karşıt) anlam Açgözlü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gözü Tok, Tokgözlü

zıt(karşıt) anlam İffetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ahlaksız

zıt(karşıt) anlam Buluğ kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çocukluk, Toyluk

zıt(karşıt) anlam Baş Eğmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Karşı Koymak, İsyan Etmek, Asileşmek, Direnmek, İtaat Etmemek, Karşı Gelmek

zıt(karşıt) anlam Bitimsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sonlu, Mütenahi

zıt(karşıt) anlam Tutuklu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Serbest

zıt(karşıt) anlam Dikkatsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Özenli, Uyanık

zıt(karşıt) anlam Dünyevi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uhrevi

zıt(karşıt) anlam Kıvırcık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222