Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Alık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Açıkgöz, Kurnaz

zıt(karşıt) anlam Zifiri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aydınlık, Ferah

zıt(karşıt) anlam Çıtkırıldım kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dayanıklı

zıt(karşıt) anlam Çıkıntı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Girinti

zıt(karşıt) anlam Gerçek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sahte, Düş, Hayal, Uydurma, Yakıştırma, Yalan, Düzmece, Asılsız, Rüya, Ülkü

zıt(karşıt) anlam Gelecek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geçmiş, Mazi

zıt(karşıt) anlam Çaktırmadan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açıkça

zıt(karşıt) anlam Şahsi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplumsal, Genel

zıt(karşıt) anlam Eçhel kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ulema, Bilge

zıt(karşıt) anlam Belirtik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İçerik

zıt(karşıt) anlam Boyun Eğmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Direnmek

zıt(karşıt) anlam İmtiyaz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eşitlik, Denklik

zıt(karşıt) anlam Manidar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Anlamsız, Manasız

zıt(karşıt) anlam Taksitle kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Peşin

zıt(karşıt) anlam Dinlenmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yorulmak, Çalışmak, Önemsememek

zıt(karşıt) anlam Zıddiyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uyum, Geçimlik

zıt(karşıt) anlam Sükuti kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Konuşkan

zıt(karşıt) anlam Yapıcı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yıkıcı, Kırıcı

zıt(karşıt) anlam Solo kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Koro

zıt(karşıt) anlam Dikkafalı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uysal, Geçimli, Dikkatli, Dalgın, Savruk

zıt(karşıt) anlam Üryan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Giyinik

zıt(karşıt) anlam Devingen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durgun

zıt(karşıt) anlam Arif kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bilgisiz, Anlayışsız

zıt(karşıt) anlam Velut kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kısır

zıt(karşıt) anlam Hoşlanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Beğenmemek, Tiksinmek, İçi Almamak

zıt(karşıt) anlam İtham kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aklama

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222