Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Acı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Acı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tatlı, Sevinç, Neşe

zıt(karşıt) anlam Hassas kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Vurdumduymaz, Duygusuz

zıt(karşıt) anlam Tümsekli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Konkav

zıt(karşıt) anlam Gürültü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sessizlik, Sükünet

zıt(karşıt) anlam Harap kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bakımlı

zıt(karşıt) anlam İstifham kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cevap

zıt(karşıt) anlam Değişken kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durağan, Sabit

zıt(karşıt) anlam Kâfir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dindar

zıt(karşıt) anlam Çalışkan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tembel, Haylaz, Üşengeç, Miskin

zıt(karşıt) anlam Yapay kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğal, Tabii

zıt(karşıt) anlam Yatık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dik, Kalkık

zıt(karşıt) anlam Soymak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Giydirmek

zıt(karşıt) anlam Masum kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Günahkâr, Suçlu

zıt(karşıt) anlam Çarpık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzgün, Doğru, Muntazam

zıt(karşıt) anlam İşgal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bırakma, Terketme

zıt(karşıt) anlam Kötüleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyileşmek

zıt(karşıt) anlam Gururlanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alçak Gönüllü Olmak, Mütevazi Olmak

zıt(karşıt) anlam Onursuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Haysiyetli, Şerefli

zıt(karşıt) anlam Tartılı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölçüsüz

zıt(karşıt) anlam Devinim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durağanlık

zıt(karşıt) anlam Belki kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kesinlikle

zıt(karşıt) anlam Oranlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Nispetsiz

zıt(karşıt) anlam Ölmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğmak, Canlanmak, Dirilmek, Yaşamak

zıt(karşıt) anlam Alışılmış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Değişik

zıt(karşıt) anlam İlk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Son

zıt(karşıt) anlam Takatli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçsüz, Dayanıksız

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222