Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Acı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Acı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tatlı, Sevinç, Neşe

zıt(karşıt) anlam Sevinç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üzüntü, Üzünç, Tasa, Kaygı

zıt(karşıt) anlam Atıl kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çalışkan, Hamarat

zıt(karşıt) anlam İdaresiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tutumlu

zıt(karşıt) anlam Hudutsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sınırlı

zıt(karşıt) anlam İmkan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Olamazlık

zıt(karşıt) anlam Nankörlük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şükran

zıt(karşıt) anlam Biniş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İniş

zıt(karşıt) anlam Akşamleyin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sabahleyin

zıt(karşıt) anlam Yerli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yabancı, Ecnebi

zıt(karşıt) anlam Fersizlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Matlık, Donukluk

zıt(karşıt) anlam Yığılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağılmak

zıt(karşıt) anlam Kudretli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçsüz

zıt(karşıt) anlam Fani kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Baki, Kalımlı, Ebedi

zıt(karşıt) anlam Ezcanlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üşengeç

zıt(karşıt) anlam Tevkif kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tahliye, Salıverme

zıt(karşıt) anlam Verici kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alıcı

zıt(karşıt) anlam Dayanıklı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çürük, Çıtkırıldım, Eften Püften

zıt(karşıt) anlam Yolsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uygun, Yasal, Kanuni

zıt(karşıt) anlam Kabullenme kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İtiraz

zıt(karşıt) anlam Sorumlu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mesuliyetsiz

zıt(karşıt) anlam Realist kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Romantik

zıt(karşıt) anlam Beyazımsı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Siyahımsı, Karamsı, Karaca

zıt(karşıt) anlam Üstünde kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Altında

zıt(karşıt) anlam Feda Etmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Esirgemek

zıt(karşıt) anlam Mağlup kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Galip, Yenen, Yenmiş

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222