Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İlk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız İlk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Son

zıt(karşıt) anlam Yitirim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Edinim

zıt(karşıt) anlam Ceza kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ödül, Mükâfat

zıt(karşıt) anlam Cüce kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uzun Boylu

zıt(karşıt) anlam Düzelmiş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çalık

zıt(karşıt) anlam Giyinmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soyunmak

zıt(karşıt) anlam İlenme kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dua, Hayırdua

zıt(karşıt) anlam Buyruk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Rica, İstirham

zıt(karşıt) anlam Ayak Ucu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Baş Ucu

zıt(karşıt) anlam Başıboş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kayıtlı, Bağlı, Tabi

zıt(karşıt) anlam Güzelsemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çirkinsemek

zıt(karşıt) anlam İç Yüzey kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dış Yüzey

zıt(karşıt) anlam Bezgin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dinç, İstekli, Yaşamayı Seven, Hayat Dolu

zıt(karşıt) anlam Ataerkil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Anaerkil

zıt(karşıt) anlam Berk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çürük, Yumuşak, Dayanıksız

zıt(karşıt) anlam Batur kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkak, Ödlek, Yüreksiz

zıt(karşıt) anlam Birçok kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Birkaç, Az, Çok Az, Pek Az

zıt(karşıt) anlam Haricen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dahilen, İçeriden

zıt(karşıt) anlam Takdir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tekdir, Beğenmeme

zıt(karşıt) anlam Sabit kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hareketli, Değişken

zıt(karşıt) anlam Yerleşik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Göçebe, Gezici, Seyyah

zıt(karşıt) anlam Egemen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bağımlı, Köle

zıt(karşıt) anlam Çokluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azlık, Teklik

zıt(karşıt) anlam Izdırap kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşe, Sevinç

zıt(karşıt) anlam Üryan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Giyinik

zıt(karşıt) anlam Bedava kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ücretli, Paralı, Bedelli, Karşılıklı

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222