Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İlk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız İlk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Son

zıt(karşıt) anlam Fedakar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bencil

zıt(karşıt) anlam Beraat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hüküm Giyme, Suçlanma

zıt(karşıt) anlam Binici kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Piyade, Yaya, İnici

zıt(karşıt) anlam Bilge kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cahil, Bilgisiz, Eçhel

zıt(karşıt) anlam Daim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Fani, Süreksiz, Sonlu, Bazen, Zaman Zaman

zıt(karşıt) anlam Loş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aydınlık

zıt(karşıt) anlam Haricen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dahilen, İçeriden

zıt(karşıt) anlam Argın kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçlü, Zinde

zıt(karşıt) anlam Kadirbilir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Değerbilmez, Kadirbilmez

zıt(karşıt) anlam Bilinmez kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bilinir, Malum, Belli, Ortada

zıt(karşıt) anlam Hiç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hep

zıt(karşıt) anlam Başka kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aynı, Benzer, Tıpkı

zıt(karşıt) anlam Dahilen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Haricen, Dışarıdan

zıt(karşıt) anlam Çeşitli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tek Örnek, Tekdüze

zıt(karşıt) anlam Alış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Veriş, Satış

zıt(karşıt) anlam Bangır Bangır kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Usul usul, Fısıltıyla, Alçak sesle

zıt(karşıt) anlam Bollanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azalmak, Kıtlaşmak

zıt(karşıt) anlam Metin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dayanıksız, Metanetsiz

zıt(karşıt) anlam Dondurmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eritmek

zıt(karşıt) anlam Basılı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı El Yazmalı

zıt(karşıt) anlam Profesyonel kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Amatör, Meraklı, Hevesli

zıt(karşıt) anlam Vekâleten kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asaleten

zıt(karşıt) anlam Ayrı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Beraber, Aynı, Benzer, Yakın, Birlikte, Tıpkı, Yakında, Bitişik

zıt(karşıt) anlam Özensizlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekidüzen

zıt(karşıt) anlam Habis kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyi

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222