Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Özensiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Özensiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Onat, İhtimam

zıt(karşıt) anlam Küçümsemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Büyüksemek, Önemsemek

zıt(karşıt) anlam Kadirşinas kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Değerbilmez, Kadirbilmez

zıt(karşıt) anlam Upuzun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kıpkısa, Kısacık

zıt(karşıt) anlam Üvey kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Öz

zıt(karşıt) anlam Havadar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Havasız, İzbe

zıt(karşıt) anlam Tövbeli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Islah Olmaz, Yola Gelmez

zıt(karşıt) anlam Sonsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Öncesiz, Bitimli, Fani

zıt(karşıt) anlam Üşengen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cevval, Atılgan

zıt(karşıt) anlam Fena kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyi, Yeğ, Sevindirici

zıt(karşıt) anlam Hisli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Duygusuz

zıt(karşıt) anlam Güzelleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çirkinleşmek

zıt(karşıt) anlam Ayrışım kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Birleşim

zıt(karşıt) anlam Zaruri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gereksiz, Lüzumsuz

zıt(karşıt) anlam Kâfir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dindar

zıt(karşıt) anlam Tabi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Serbest, Hür, Müstakil, Bağımsız

zıt(karşıt) anlam Hiddetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mülayim, Sakin

zıt(karşıt) anlam Hayli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Az

zıt(karşıt) anlam Tıpkı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrı, Başka, Değişik

zıt(karşıt) anlam Çözülmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bileşmek

zıt(karşıt) anlam Satmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Almak

zıt(karşıt) anlam Koro kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Solo

zıt(karşıt) anlam Çağcıl kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geri Kafalı, Mutaassıp

zıt(karşıt) anlam Nankörlük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şükran

zıt(karşıt) anlam Bayat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Taze, Yeni, Güncel

zıt(karşıt) anlam Yatılı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gündüzlü

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222