Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Havas kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Avam

zıt(karşıt) anlam Şapşal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tertipli, İntizamlı

zıt(karşıt) anlam Harp kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sulh, Barış

zıt(karşıt) anlam Cıvık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Katı, Terbiyeli

zıt(karşıt) anlam Aleyh kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Leh

zıt(karşıt) anlam Yamrı Yumru kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzgün

zıt(karşıt) anlam Müdafaa kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Saldırı, Taarruz

zıt(karşıt) anlam Çatışma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyi Geçinme

zıt(karşıt) anlam Zorunlu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gereksiz, Serbest, Gönüllü

zıt(karşıt) anlam Belirmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gözükmemek, Kaybolmak

zıt(karşıt) anlam Beşeri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hayvanî, Hayvansal

zıt(karşıt) anlam Ehlileşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yabanileşmek

zıt(karşıt) anlam Anımsatmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Unutturmak

zıt(karşıt) anlam Artağan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çorak, Verimsiz, Bereketsiz

zıt(karşıt) anlam Alacaklı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Borçlu, Verecekli

zıt(karşıt) anlam Akşamleyin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sabahleyin

zıt(karşıt) anlam Azil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Taltif

zıt(karşıt) anlam Manevi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Maddi

zıt(karşıt) anlam Aşk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Nefret

zıt(karşıt) anlam Çabucak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaşça, Ağırca, Çok Yavaş

zıt(karşıt) anlam Eklemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çıkarmak, Eksiltmek

zıt(karşıt) anlam Dert kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Derman, Çare

zıt(karşıt) anlam Tepkimek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Etkimek

zıt(karşıt) anlam Avantaj kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dezavantaj

zıt(karşıt) anlam Korkaklık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cesaret, Yiğitlik

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3221