Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Artımlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eksilen

zıt(karşıt) anlam Engebe kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzlük

zıt(karşıt) anlam Özgeci kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bencil

zıt(karşıt) anlam Saklı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açık, Ortada

zıt(karşıt) anlam Sertleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yumuşamak

zıt(karşıt) anlam Bedelli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bedava, Karşılıksız

zıt(karşıt) anlam Davacı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Davalı

zıt(karşıt) anlam Ret kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kabul

zıt(karşıt) anlam Tasarılı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Edimsel

zıt(karşıt) anlam Isıtmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soğutmak

zıt(karşıt) anlam Borç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alacak

zıt(karşıt) anlam İlkbahar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sonbahar

zıt(karşıt) anlam Yerleşik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Göçebe, Gezici, Seyyah

zıt(karşıt) anlam Tüm kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yarım

zıt(karşıt) anlam Upuzun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kıpkısa, Kısacık

zıt(karşıt) anlam Essah kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yalan, Yanlış

zıt(karşıt) anlam Pak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kirli, Pis

zıt(karşıt) anlam Esenlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çile, Hastalık

zıt(karşıt) anlam Çoğumsamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azımsamak

zıt(karşıt) anlam Aşağı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yukarı

zıt(karşıt) anlam Tanınmamış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şanlı, Şöhretli, Meşhur

zıt(karşıt) anlam Muvaffak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Başarısız

zıt(karşıt) anlam Manen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Maddeten

zıt(karşıt) anlam Solmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Canlanmak, Dirilmek

zıt(karşıt) anlam Kolay kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güç, Zor, Çatak, Çetin, Dolaşık

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222