Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Merhametli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Acımasız, Gâvur, Zalim

zıt(karşıt) anlam Sonunculuk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Birincilik

zıt(karşıt) anlam Çolak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sağlam, Sağlıklı

zıt(karşıt) anlam Sonuç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sebep

zıt(karşıt) anlam Bayındır kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bakımsız, Yıkık, Viran, Harabe

zıt(karşıt) anlam Kötüleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyileşmek

zıt(karşıt) anlam İtmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekmek

zıt(karşıt) anlam Kıyrak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Irak

zıt(karşıt) anlam Binmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İnmek

zıt(karşıt) anlam Rağbet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İsteksizlik

zıt(karşıt) anlam Pahalanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ucuzlamak

zıt(karşıt) anlam Rehavet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerginlik

zıt(karşıt) anlam Yufka Yürekli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dayanıklı, Katı Yürekli, İnsafsız, Gaddar, Duygusuz

zıt(karşıt) anlam Çökük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dikik, Çıkık

zıt(karşıt) anlam Hazırlamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ismarlamak

zıt(karşıt) anlam Izbandut kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çelimsiz

zıt(karşıt) anlam Erbap kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Acemi, Toy

zıt(karşıt) anlam Muvazenesiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölçülü, Dengeli

zıt(karşıt) anlam Dönüş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gidiş

zıt(karşıt) anlam Olumsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Müspet

zıt(karşıt) anlam Dikey kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yatay

zıt(karşıt) anlam Azgın kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uslu, Sakin, Durgun

zıt(karşıt) anlam Kaldırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İndirmek

zıt(karşıt) anlam Küs kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Barışık

zıt(karşıt) anlam Azil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Taltif

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222