Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Birleşim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrışım, Dağılım

zıt(karşıt) anlam Uyanık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bön, Uyur, Saf, Gafil, Aymaz, Dalgın, Aptal

zıt(karşıt) anlam Çatık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşeli, Güler Yüzlü

zıt(karşıt) anlam Enli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dar

zıt(karşıt) anlam Cemal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çirkinlik, Yüz Çirkinliği

zıt(karşıt) anlam Faaliyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durgunluk, Hareketsizlik, Tembellik

zıt(karşıt) anlam Çare kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dert

zıt(karşıt) anlam Hararet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soğukluk

zıt(karşıt) anlam Met kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cezir, Alçalma

zıt(karşıt) anlam Vadesiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Peşinatsız, Veresiye

zıt(karşıt) anlam Birleştirmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayırmak, Uzaklaştırmak

zıt(karşıt) anlam Sitayiş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yergi, Yerme

zıt(karşıt) anlam Yetersizlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ehliyet, Liyakat

zıt(karşıt) anlam Tepkimek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Etkimek

zıt(karşıt) anlam Cali kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İçten, Gerçekçi

zıt(karşıt) anlam Başlayış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bitiriş, Bitiş, Son Buluş

zıt(karşıt) anlam Yok Olma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Var Olma, Belirme, Ortaya Çıkma, Zuhur Etme

zıt(karşıt) anlam Kabul kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ret

zıt(karşıt) anlam Zinde kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bitkin, Yorgun, Bezgin, Solgun, Cansız

zıt(karşıt) anlam Taşra kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Civar

zıt(karşıt) anlam Mutsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Baysal, Bahtiyar

zıt(karşıt) anlam Geçmiş Zaman kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İstikbal

zıt(karşıt) anlam Kurak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sulak, Yağışlı, Verimli

zıt(karşıt) anlam Yaşamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gebermek, Ölmek, Can Vermek, Göçmek, Vefat Etmek

zıt(karşıt) anlam Aşırı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölçülü, Ilımlı

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222