Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Sıcak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soğuk

zıt(karşıt) anlam Erimek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Donmak

zıt(karşıt) anlam İhtişam kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gösterişsizlik, Sadelik, Tevazu

zıt(karşıt) anlam Enteresan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sıradan, Vasat

zıt(karşıt) anlam Harici kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dâhili, İçten

zıt(karşıt) anlam Görece kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kesin

zıt(karşıt) anlam Toyluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Olgunluk

zıt(karşıt) anlam Gıyaben kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Vicahen, Kendi Varken, Yüzüne Karşı, Yüz Yüze, Şahsen

zıt(karşıt) anlam Ciddileşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Önemini Yitirmek

zıt(karşıt) anlam Erkin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tutsak, Yasaklı, Bağımlı, Düşkün

zıt(karşıt) anlam Tüketici kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üretici

zıt(karşıt) anlam Yamuk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğru

zıt(karşıt) anlam Kaygı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşe, Sevinç

zıt(karşıt) anlam Bitiş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Başlangıç

zıt(karşıt) anlam Bay kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bayan

zıt(karşıt) anlam Tutarlılık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çelişki

zıt(karşıt) anlam Bitimli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sonsuz, Namütenahi, Neticesiz, Sonuçsuz

zıt(karşıt) anlam Mazbut kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzensiz

zıt(karşıt) anlam Sarhoş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayık

zıt(karşıt) anlam Acıkmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doymak

zıt(karşıt) anlam Adamcıl kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Vahşi, Yabani

zıt(karşıt) anlam Buruş Buruş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzgün, Ütülü, Gergin

zıt(karşıt) anlam Şeytan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Melek

zıt(karşıt) anlam Merhametli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Acımasız, Gâvur, Zalim

zıt(karşıt) anlam Zeki kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Budala, Ahmak, Aptal

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3221