Eğitim Sitesi

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Korkak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cesur, Babayiğit, Batur, Bahadır, Böke, Dilaver, Yürekli, Gözü Pek

zıt(karşıt) anlam Kademli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uğursuz

zıt(karşıt) anlam Pek Az kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gayet

zıt(karşıt) anlam Cebri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyilikte Yapılan

zıt(karşıt) anlam Ustalık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Acemilik, Çaylaklık, Çömezlik

zıt(karşıt) anlam Suni kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğal

zıt(karşıt) anlam Somurtkan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Civelek, Neşeli, Güler Yüzlü, Güleç

zıt(karşıt) anlam Bilinçli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şuursuz, Bilinçsiz

zıt(karşıt) anlam Bayındır kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yıkık, Viran, Harabe

zıt(karşıt) anlam Durgun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hareketli, Devingen, Canlı, Dalgalı, Coşkun, Faal

zıt(karşıt) anlam Manalı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Anlamsız

zıt(karşıt) anlam Peşin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Veresiye, Vadeli, Ödünç, Taksit

zıt(karşıt) anlam Leziz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Nahoş

zıt(karşıt) anlam Islatılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kurutulmak

zıt(karşıt) anlam Ateist kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dindar

zıt(karşıt) anlam Yamrı Yumru kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzgün

zıt(karşıt) anlam Semiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cılız, Zayıf

zıt(karşıt) anlam Atik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hantal, Uyuşuk

zıt(karşıt) anlam Talak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Evlenme

zıt(karşıt) anlam Alacaklı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Borçlu, Verecekli

zıt(karşıt) anlam Küçüklük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Büyüklük, Azamet

zıt(karşıt) anlam Aşırı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölçülü, Ilımlı

zıt(karşıt) anlam Daima kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zaman Zaman, Asla, Bazen, Arada

zıt(karşıt) anlam Müşkül kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kolay

zıt(karşıt) anlam Enayi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açıkgöz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Ekleyin, Katkı Sağlayın...

                    Kelime :
 Zıt (Karşıt) Anlamı:
                  Ekleyen :

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3159