Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Yeğ kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kötü, Fena, Beter

zıt(karşıt) anlam Emretmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Emir Almak

zıt(karşıt) anlam Çekişme kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uyuşma, Anlaşma, İyi Geçinme

zıt(karşıt) anlam Yakınma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Beğenme

zıt(karşıt) anlam Gabi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zeki, Uyanık, Akıllı, Anlayışlı

zıt(karşıt) anlam Tali kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asıl, Birincil

zıt(karşıt) anlam Makul kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mantıksız

zıt(karşıt) anlam Normal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Anormal, Acayip, Kuralsız

zıt(karşıt) anlam Verimsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Randımanlı

zıt(karşıt) anlam Yenilikçi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dar Kafalı

zıt(karşıt) anlam Amatör kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Profesyonel

zıt(karşıt) anlam Ön kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Arka

zıt(karşıt) anlam Yitirim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Edinim

zıt(karşıt) anlam Albeni kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İticilik, Hantallık, Donukluk

zıt(karşıt) anlam Girişkenlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekingenlik

zıt(karşıt) anlam Acil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağır, Yavaş

zıt(karşıt) anlam Korkmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cesaretlenmek

zıt(karşıt) anlam Ufak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Büyük, İri

zıt(karşıt) anlam Konmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uçmak, Havalanmak, Kalkmak

zıt(karşıt) anlam Haberdar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Habersiz

zıt(karşıt) anlam Gerdirmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gevşetmek

zıt(karşıt) anlam Cemil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çirkin (Erkek)

zıt(karşıt) anlam Mutluluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üzüntü, Hüzün, Felaket

zıt(karşıt) anlam Siyahlanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Beyazlaşmak, Ağarmak, Beyazlanmak

zıt(karşıt) anlam Çevrelemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Serbest Bırakmak, Koyuvermek

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222