Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Muazzam kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Küçücük, Ufak

zıt(karşıt) anlam Nankör kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Değerbilir, Kadirşinas

zıt(karşıt) anlam Sebep kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sonuç

zıt(karşıt) anlam Cafcaflı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sade, Gösterişsiz, Süssüz

zıt(karşıt) anlam Ceza kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ödül, Mükâfat

zıt(karşıt) anlam Dolmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Boşalmak

zıt(karşıt) anlam İdareli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Müsrif

zıt(karşıt) anlam Ufaklık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Büyük, İri, Koca. Bütün

zıt(karşıt) anlam Azıcık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çok

zıt(karşıt) anlam Yükselmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alçalmak

zıt(karşıt) anlam Köhne kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yeni, Modern

zıt(karşıt) anlam Olumsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Müspet

zıt(karşıt) anlam Tartılı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölçüsüz

zıt(karşıt) anlam Isınmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soğumak, Üşümek

zıt(karşıt) anlam Parçalanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bütünleşmek

zıt(karşıt) anlam Cilalı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mat, Donuk

zıt(karşıt) anlam Korkak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cesur, Babayiğit, Batur, Bahadır, Böke, Dilaver, Yürekli, Gözü Pek

zıt(karşıt) anlam Yanlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tarafsız, Bitaraf

zıt(karşıt) anlam Serinkanlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Telaşlı, İvecen

zıt(karşıt) anlam Kararsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kararlı, Sebatlı

zıt(karşıt) anlam Vefakâr kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bivefa

zıt(karşıt) anlam Çok Kötü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şahane, Mükemmel

zıt(karşıt) anlam Zoraki kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İsteyerek

zıt(karşıt) anlam Tutsaklık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bağımsızlık, Hürriyet, Özgürlük

zıt(karşıt) anlam Seyyar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sabit, Durağan

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222