Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam İğrenmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gıpta Etmek, Hayranlık Duymak

zıt(karşıt) anlam Acil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağır, Yavaş

zıt(karşıt) anlam Yokuş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İniş

zıt(karşıt) anlam Yakışıklı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çirkin, Biçimsiz, Tipsiz

zıt(karşıt) anlam Hatırlamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Unutmak

zıt(karşıt) anlam Üstlenmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çoralamak

zıt(karşıt) anlam Duygusuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İçli, Hassas

zıt(karşıt) anlam Mini kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Maksi, Büyük

zıt(karşıt) anlam İzin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yasak

zıt(karşıt) anlam Toplatım kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağıtım

zıt(karşıt) anlam Deliksiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aralıklı

zıt(karşıt) anlam Devretmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durağan Olmak

zıt(karşıt) anlam Şişman kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zayıf

zıt(karşıt) anlam Uymamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Riayet Etmek

zıt(karşıt) anlam Yalnız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kalabalık, Birlikte

zıt(karşıt) anlam Çekidüzen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzensizlik, Özensizlik

zıt(karşıt) anlam Didişmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dayanışmak

zıt(karşıt) anlam Düğüm kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çözüm

zıt(karşıt) anlam Hayli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Az

zıt(karşıt) anlam Görecelik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kesinlik

zıt(karşıt) anlam Ebediyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İlksizlik

zıt(karşıt) anlam Güvenilir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dönek, İki Yüzlü, Yalancı

zıt(karşıt) anlam Bolalmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Daralmak

zıt(karşıt) anlam Dikbaşlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Boyun Eğen, İtaatkar, Uysal

zıt(karşıt) anlam Asri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eski Usul

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222