Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam İlerlemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerilemek

zıt(karşıt) anlam Silik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şanlı, Şöhretli, Meşhur, Canlı, Gösterişli

zıt(karşıt) anlam Doyamamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bıkmak

zıt(karşıt) anlam Köstek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Destek

zıt(karşıt) anlam Köklü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Temelsiz, Dayanıksız, Esassız

zıt(karşıt) anlam Tavan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Taban, Zemin

zıt(karşıt) anlam İtham kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aklama

zıt(karşıt) anlam Zayıf kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçlü, Şişman, Sağlam

zıt(karşıt) anlam İletken kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yalıtkan

zıt(karşıt) anlam Gizlemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açıklamak, Beyan Etmek, Göstermek, Açığa Çıkarmak

zıt(karşıt) anlam Anlamdaş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zıt Anlamlı, Karşıt

zıt(karşıt) anlam Elverişli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uygunsuz, Namüsait, Yaramaz

zıt(karşıt) anlam Seciyeli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Karaktersiz

zıt(karşıt) anlam Hafifsemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Önemsemek, Umursamak

zıt(karşıt) anlam Akraba kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yabancı, El

zıt(karşıt) anlam Tutuculuk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İlericilik

zıt(karşıt) anlam Doyumsuzluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kanaat

zıt(karşıt) anlam Dolayısıyla kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğruca

zıt(karşıt) anlam Üstünde kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Altında

zıt(karşıt) anlam Yandaş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aleyhtar, Yansız, Tarafsız, Bitaraf, Objektif, Karşıt

zıt(karşıt) anlam Çekingenlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Girişkenlik

zıt(karşıt) anlam Denge kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Muvazenesizlik

zıt(karşıt) anlam İptidai kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çağdaş, Modern, Yeni

zıt(karşıt) anlam Bayağılaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asilleşmek, Seçkinleşmek

zıt(karşıt) anlam İçsel kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Biçimsel

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222