Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Belgili kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Belgisiz, Ünsüz, Belirsiz, Silik

zıt(karşıt) anlam Mazlum kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zalim

zıt(karşıt) anlam Hatırlatmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Unutturmak

zıt(karşıt) anlam Kifayetsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yeterli

zıt(karşıt) anlam Soylular kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayak Takımı

zıt(karşıt) anlam Tam Olarak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yaklaşık

zıt(karşıt) anlam Öncü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Artçı

zıt(karşıt) anlam Ciddiyetsizlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Vakar, Olgunluk

zıt(karşıt) anlam Yoksullaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zenginleşmek, Zenginlemek

zıt(karşıt) anlam Çatallaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Basitleşmek, Açılmak

zıt(karşıt) anlam Şifahi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yazılı

zıt(karşıt) anlam Kapatmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açmak

zıt(karşıt) anlam Muzır kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yararlı, Uslu

zıt(karşıt) anlam Yummak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açmak

zıt(karşıt) anlam Aşırı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölçülü, Ilımlı

zıt(karşıt) anlam Dapdaracık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gepgeniş

zıt(karşıt) anlam Güzellik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çirkinlik

zıt(karşıt) anlam Tövbeli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Islah Olmaz, Yola Gelmez

zıt(karşıt) anlam Canhıraş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İç Okşayıcı, Tatlı, Hoş

zıt(karşıt) anlam Övgü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yergi, Hiciv, Kötüleme, Yerme, Yergi, Zem

zıt(karşıt) anlam Atmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tutmak, Saklamak, Elde Tutmak, Yakınlaşmak

zıt(karşıt) anlam Mağlubiyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Galibiyet, Yenme, Yengi

zıt(karşıt) anlam Ayırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bitiştirmek, Birleştirmek

zıt(karşıt) anlam İstiklal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bağımlılık, Esaret, Tutsaklık

zıt(karşıt) anlam Yerinde kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uygunsuz, Yakışıksız, Yersiz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222