Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Yadsımak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kabul Etmek, Onamak

zıt(karşıt) anlam Verecekli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alacaklı

zıt(karşıt) anlam Aşikâre kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gizliden, Saklayarak

zıt(karşıt) anlam Kıt kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bol, Çok

zıt(karşıt) anlam Nazik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kaba, Saygısız, Abullabut

zıt(karşıt) anlam Hırgür kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geçim

zıt(karşıt) anlam Dikbaşlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Boyun Eğen, İtaatkar, Uysal

zıt(karşıt) anlam Sonra kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Önce, Şimdi, Hemen, İlkin

zıt(karşıt) anlam Buruş Buruş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzgün, Ütülü, Gergin

zıt(karşıt) anlam Doğrultmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eğdirmek, Yamultmak

zıt(karşıt) anlam Muti kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asi, İsyankar

zıt(karşıt) anlam Obur kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Boğazsız, İştahsız

zıt(karşıt) anlam Planlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hesapsız, Ölçüsüz

zıt(karşıt) anlam Kafasız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Akıllı

zıt(karşıt) anlam Sade kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gösterişli, Cafcaflı, Görkemli, Lüks, Şaşaa, Ağdalı, Süslü

zıt(karşıt) anlam Çekinmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkmamak, Utanamamak

zıt(karşıt) anlam Bunak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aklı Başında

zıt(karşıt) anlam Devingen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durgun

zıt(karşıt) anlam Afiyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hastalık

zıt(karşıt) anlam Tutucu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İlerici

zıt(karşıt) anlam Çevirmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kabul Etmek

zıt(karşıt) anlam Ekim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Biçim

zıt(karşıt) anlam Devamlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Fasılalı, Aralıklı, Ara Ara, Zaman Zaman, Süreksiz, Kesintili

zıt(karşıt) anlam Cali kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İçten, Gerçekçi

zıt(karşıt) anlam Kavga kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Barış, Uzlaşı, Uzlaşma, Anlaşma

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222