Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Yılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yüreklenmek, Cesaretlenmek, Güçlenmek

zıt(karşıt) anlam Fer kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cansızlık, Donukluk, Matlık

zıt(karşıt) anlam Kusurlu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yetkin

zıt(karşıt) anlam Rakik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kaba, Sert, Merhametsiz

zıt(karşıt) anlam Geniş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dar, Ensiz

zıt(karşıt) anlam İtişmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekişmek

zıt(karşıt) anlam Müşteri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Satıcı

zıt(karşıt) anlam Martaval kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerçek, Sahi

zıt(karşıt) anlam Azami kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asgari, En Az, Minimum

zıt(karşıt) anlam Rasyonel kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İrrasyonel, Ölçüsüz, Hesapsız

zıt(karşıt) anlam Velvele kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sessizlik, Sakinlik

zıt(karşıt) anlam Geçim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hırgür

zıt(karşıt) anlam İştirak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrılma, Çıkma

zıt(karşıt) anlam Gözü Pek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkak, Çekingen

zıt(karşıt) anlam Cesaret kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkaklık, Cebanet, Yüreksizlik

zıt(karşıt) anlam Akıntı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durgunluk, Düzlük

zıt(karşıt) anlam Boşboğaz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağzı Sıkı, Ketum, Sır Tutan

zıt(karşıt) anlam Eften Püften kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Özenli, Dayanıklı, Sağlam, Değerli

zıt(karşıt) anlam Kaçışmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üşüşmek

zıt(karşıt) anlam Yorgun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dinç, Zinde

zıt(karşıt) anlam Perakendeci kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toptancı

zıt(karşıt) anlam Ani kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaş Yavaş, Ağır Ağır

zıt(karşıt) anlam Göndermek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Karşılamak

zıt(karşıt) anlam Vuslat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrılma, Firkat

zıt(karşıt) anlam Hâlsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dinç, Canlı, Güçlü, Zinde

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3194