Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Ulema kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eçhel, Cahil, Bilgisiz

zıt(karşıt) anlam Sataşkan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uslu, Kendi Halinde

zıt(karşıt) anlam Şanlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Silik, Tanınmamış

zıt(karşıt) anlam Vefalı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hayırsız, Bivefa, Hakikatsiz

zıt(karşıt) anlam İmge kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerçek, Hakikat

zıt(karşıt) anlam Gaddar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Merhametli, Alicenap

zıt(karşıt) anlam İsabetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yersiz

zıt(karşıt) anlam Sıkılgan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Atak, Girgin

zıt(karşıt) anlam Yorgun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dinç, Zinde

zıt(karşıt) anlam Art kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ön, İleri

zıt(karşıt) anlam Badire kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ferahlık, Huzur

zıt(karşıt) anlam Bencilce kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cansiperane

zıt(karşıt) anlam Eğri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düz, Doğru

zıt(karşıt) anlam Çabucak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaşça, Ağırca, Çok Yavaş

zıt(karşıt) anlam Uzaktan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yakından

zıt(karşıt) anlam Beraber kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrı, Tek Tek

zıt(karşıt) anlam Soytarı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ciddi, Doğru

zıt(karşıt) anlam Öğrenmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Unutmak

zıt(karşıt) anlam Ayrımlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tamam, Tüm, Bütün

zıt(karşıt) anlam Yanaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uzaklaşmak

zıt(karşıt) anlam Üşengeç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çalışkan, Tez Canlı

zıt(karşıt) anlam Demin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Az Sonra

zıt(karşıt) anlam Dinibütün kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dinsiz, Ateist

zıt(karşıt) anlam İmkan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Olamazlık

zıt(karşıt) anlam Küçümsemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Büyüksemek, Önemsemek

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222