Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Binici kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Piyade, Yaya, İnici

zıt(karşıt) anlam Boşluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doluluk

zıt(karşıt) anlam Buharlaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Donmak

zıt(karşıt) anlam İlericilik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gericilik, Tutuculuk

zıt(karşıt) anlam Gözü Pek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkak, Çekingen

zıt(karşıt) anlam Zıddiyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uyum, Geçimlik

zıt(karşıt) anlam Şakadan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cidden

zıt(karşıt) anlam Buluntu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yitik, Kayıp

zıt(karşıt) anlam Dertli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşeli, Sevinçli, Sağlıklı

zıt(karşıt) anlam Düztaban kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uğurlu

zıt(karşıt) anlam Örtmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açmak

zıt(karşıt) anlam Çatık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşeli, Güler Yüzlü

zıt(karşıt) anlam Uyuşuk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hareketli, Çalışkan, Atik

zıt(karşıt) anlam Öğrenmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Unutmak

zıt(karşıt) anlam Girişken kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Pısırık, Çekingen

zıt(karşıt) anlam Pürüzlü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dümdüz, Kusursuz, Düzgün

zıt(karşıt) anlam Didişmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dayanışmak

zıt(karşıt) anlam Yakından kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uzaktan

zıt(karşıt) anlam Sempatik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Antipatik, İtici, Soğuk, Sevimsiz

zıt(karşıt) anlam Ölüm kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğum, Dirim, Yaşam, Hayat, Veladet, Yaşam

zıt(karşıt) anlam Viran kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mamur, Sağlam

zıt(karşıt) anlam Tanınmamış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şanlı, Şöhretli, Meşhur

zıt(karşıt) anlam Benzerlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eşsizlik, Teklik

zıt(karşıt) anlam Tutmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bırakmak, Salıvermek, Koyuvermek

zıt(karşıt) anlam Bildik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yabancı, El, Düşman

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3221