Eğitim Sitesi

menajer kelimesinin doğru yazımı, kullanımı, yazılışı:

dotAradığınız menecer kelimesinin doğru kullanımı menajer şeklindedir.
Aradığınız menejer kelimesinin doğru kullanımı menajer şeklindedir.

İstediğiniz Kelimenin Doğru Kullanımını Öğrenin

Arşivimizde ilk kısımda sözcüğün yanlış kullanımı, yanında da doğru kullanımı yer almaktadır.
Sıkça yapılan yazım yanlışlarının bir kısmı altta gösterilmektedir.

hayal perest doğru kullanımı > hayalperest

sır sıklam doğru kullanımı > sırsıklam

kayın baba doğru kullanımı > kayınbaba

el oğlu (yabancı) doğru kullanımı > eloğlu (yabancı)

aklısıra doğru kullanımı > aklı sıra

eskirim doğru kullanımı > eskrim

herhangibir doğru kullanımı > herhangi bir

içerisinde doğru kullanımı > içinde

Ağrı dağı doğru kullanımı > Ağrı Dağı

vürüs doğru kullanımı > virüs

alarım doğru kullanımı > alarm

elele doğru kullanımı > el ele

kuş burnu çayı doğru kullanımı > kuşburnu çayı

konfürigasyon doğru kullanımı > konfirügasyon

iç güdü doğru kullanımı > içgüdü

binaen aleyh doğru kullanımı > binaenaleyh

pekçokşey doğru kullanımı > pek çok şey

canı yürekten doğru kullanımı > canıyürekten

birtakım (adet) doğru kullanımı > bir takım (adet)

biran doğru kullanımı > bir an

git gide doğru kullanımı > gitgide

deprosyon doğru kullanımı > depresyon

ve ya doğru kullanımı > veya

kıraat hane doğru kullanımı > kıraathane

sıradışı doğru kullanımı > sıra dışı

otuzaltı doğru kullanımı > otuz altı

param parça doğru kullanımı > paramparça

öte beri doğru kullanımı > öteberi

fayiz doğru kullanımı > faiz

abuksubuk doğru kullanımı > abuk subuk

ışılışıl doğru kullanımı > ışıl ışıl

atsineği doğru kullanımı > at sineği

aksesuvar doğru kullanımı > aksesuar

tos doğru kullanımı > tost

1. Dünya savaşı doğru kullanımı > 1. Dünya Savaşı

sanat sever doğru kullanımı > sanatsever

İslamiyetin doğru kullanımı > İslamiyet'in

klasizm doğru kullanımı > klasisizm

tekrardan doğru kullanımı > tekrar

sabır etmek doğru kullanımı > sabretmek

kitapevi doğru kullanımı > kitabevi

erzağı doğru kullanımı > erzakı

şurada ki doğru kullanımı > şuradaki

aç gözlü doğru kullanımı > açgözlü

2nci doğru kullanımı > 2'nci

Kuvvayı Milliye doğru kullanımı > Kuvayımilliye

Zülfikâr doğru kullanımı > Zülfikar

yurt sever doğru kullanımı > yurtsever

tahtarevalli doğru kullanımı > tahterevalli

abi doğru kullanımı > ağabey

his etmek doğru kullanımı > hissetmek

fasulya doğru kullanımı > fasulye

sala doğru kullanımı > sela

kopye doğru kullanımı > kopya

7'şer doğru kullanımı > yedişer

10'ar doğru kullanımı > Onar

atmasyon doğru kullanımı > uydurma

birşeyler doğru kullanımı > bir şeyler

ab-u hayat doğru kullanımı > abıhayat

lakırdı doğru kullanımı > lakırtı

Konyaya doğru kullanımı > Konya'ya

4'er 4'er doğru kullanımı > dörder dörder

Bursa'lıymış doğru kullanımı > Bursalıymış

Adana İli doğru kullanımı > Adana ili

açıksaçık doğru kullanımı > açık saçık

altı şar doğru kullanımı > altışar

çiklet doğru kullanımı > ciklet

provakasyon doğru kullanımı > provokasyon

def olun doğru kullanımı > defolun

fetvayi şerife doğru kullanımı > fetvayişerife

sözolmak doğru kullanımı > söz olmak

bin bir çeşit doğru kullanımı > binbir çeşit

altmışiki doğru kullanımı > altmış iki

salomance doğru kullanımı > salamanje

Türk Dil Kurumu'ndan doğru kullanımı > Türk Dil Kurumundan

ilizyon doğru kullanımı > illüzyon

rast gele (gelişigüzel) doğru kullanımı > rastgele (gelişigüzel)

nülüfer doğru kullanımı > nilüfer

pediatri doğru kullanımı > pediyatri

anadüşünce doğru kullanımı > ana düşünce

Sıklıkla Yazımı Karıştırılan Sözcükler Ve Doğru Yazımları (TDK Uyumlu)

Sıklıkla Hatalı Yazılan Kelimelerin Doğru Yazılışları.