Eğitim Sitesi

lavabo kelimesinin doğru yazımı, kullanımı, yazılışı:

dotAradığınız lavobo kelimesinin doğru kullanımı lavabo şeklindedir.
Aradığınız lağbo kelimesinin doğru kullanımı lavabo şeklindedir.
Aradığınız lavoba kelimesinin doğru kullanımı lavabo şeklindedir.
Aradığınız levoba kelimesinin doğru kullanımı lavabo şeklindedir.

İstediğiniz Kelimenin Doğru Kullanımını Öğrenin

Arşivimizde ilk kısımda sözcüğün yanlış kullanımı, yanında da doğru kullanımı yer almaktadır.
Sıkça yapılan yazım yanlışlarının bir kısmı altta gösterilmektedir.

kirli kartopu doğru kullanımı > kirlikartopu

KKTC'ne doğru kullanımı > KKTC'ye

ahtopot doğru kullanımı > ahtapot

ardıardına doğru kullanımı > ardı ardına

seneti doğru kullanımı > senedi

alarım doğru kullanımı > alarm

aşikar doğru kullanımı > aşikâr

buz dolabı doğru kullanımı > buzdolabı

cokey (ata binen) doğru kullanımı > jokey (ata binen)

içerisinde doğru kullanımı > içinde

saklanbaç doğru kullanımı > saklambaç

yeraltı (yerin altı) doğru kullanımı > yer altı (yerin altı)

kup kuru doğru kullanımı > kupkuru

dinozar doğru kullanımı > dinozor

sahne almak doğru kullanımı > sahneye çıkmak

tişort doğru kullanımı > tişört

beysbol doğru kullanımı > beyzbol

Kuvayı milliye doğru kullanımı > Kuvayımilliye

farzetmek doğru kullanımı > farz etmek

Zonguldağa doğru kullanımı > Zonguldak'a

davlunbaz doğru kullanımı > davlumbaz

oğustos doğru kullanımı > ağustos

intıhar doğru kullanımı > intihar

teferuat doğru kullanımı > teferruat

Kuvvai Milliye doğru kullanımı > Kuvayımilliye

Türkiyemizin doğru kullanımı > Türkiye'mizin

kitap evi doğru kullanımı > kitabevi

sandoviç doğru kullanımı > sandviç

büsküvi doğru kullanımı > bisküvi

tos doğru kullanımı > tost

buda benim doğru kullanımı > bu da benim

küvöz doğru kullanımı > kuvöz

Türk'çü doğru kullanımı > Türkçü

İstanbul boğazı doğru kullanımı > İstanbul Boğazı

oto matik doğru kullanımı > otomatik

hakettiği doğru kullanımı > hak ettiği

karma karışık doğru kullanımı > karmakarışık

Zehiri doğru kullanımı > zehri

Gökân doğru kullanımı > Gökhan

öğle üzeri doğru kullanımı > öğleüzeri

universite doğru kullanımı > üniversite

ışın etkin doğru kullanımı > ışınetkin

kıral doğru kullanımı > kral

kaysı doğru kullanımı > kayısı

yükselme dönemi doğru kullanımı > Yükselme Dönemi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde doğru kullanımı > Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

Resmî Gazetede doğru kullanımı > Resmî Gazete'de

4'er 4'er doğru kullanımı > dörder dörder

Vaat etmek doğru kullanımı > vadetmek

can kulağı doğru kullanımı > cankulağı

meteroloji doğru kullanımı > meteoroloji

kapütülasyon doğru kullanımı > kapitülasyon

anatar doğru kullanımı > anahtar

ayse hanim doğru kullanımı > Ayşe Hanım

ıstırap doğru kullanımı > ızdırap

ağa beyim doğru kullanımı > ağabeyim

andolsun doğru kullanımı > ant olsun

cm'i doğru kullanımı > cm'yi

baş yazı doğru kullanımı > başyazı

dört nala doğru kullanımı > dörtnala

klasizm doğru kullanımı > klasisizm

uluslar arası doğru kullanımı > uluslararası

kahve hane doğru kullanımı > kahvehane

14 Mart tıp bayramı doğru kullanımı > 14 Mart Tıp Bayramı

tenbih doğru kullanımı > tembih

dona kaldım doğru kullanımı > donakaldım

almazsalar doğru kullanımı > almazlarsa

tolorans doğru kullanımı > tolerans

çıka geldi doğru kullanımı > çıkageldi

Anadolu'nun Batısı doğru kullanımı > Anadolu'nun batısı

aşırmasyon doğru kullanımı > aşırma

Osmanlının doğru kullanımı > Osmanlı'nın

tahterevan doğru kullanımı > tahtırevan

ısı veren doğru kullanımı > ısıveren

atsineği doğru kullanımı > at sineği

apartopar doğru kullanımı > apar topar

aşortman doğru kullanımı > eşofman

aç göz doğru kullanımı > açgöz

mıttatıs doğru kullanımı > mıknatıs

gözkuruluğuna doğru kullanımı > göz kuruluğuna

Sıklıkla Yazımı Karıştırılan Sözcükler Ve Doğru Yazımları (TDK Uyumlu)

Sıklıkla Hatalı Yazılan Kelimelerin Doğru Yazılışları.