Eğitim Sitesi

farzetmek kelimesinin doğru yazımı, kullanımı, yazılışı:

dotAradığınız farzetmek kelimesinin doğru kullanımı farz etmek şeklindedir.

İstediğiniz Kelimenin Doğru Kullanımını Öğrenin

Arşivimizde ilk kısımda sözcüğün yanlış kullanımı, yanında da doğru kullanımı yer almaktadır.
Sıkça yapılan yazım yanlışlarının bir kısmı altta gösterilmektedir.

gelişi güzel doğru kullanımı > gelişigüzel

profütür doğru kullanımı > profiterol

ab-u hayat doğru kullanımı > abıhayat

siportmen doğru kullanımı > siportmen

müsvette doğru kullanımı > müsvedde

Dekanlıka doğru kullanımı > Dekanlığa

mahfolmak doğru kullanımı > mahvolmak

taki doğru kullanımı > ta ki

tahteravalli doğru kullanımı > tahterevalli

çay evi doğru kullanımı > çayevi

mürivet doğru kullanımı > mürüvvet

gele bildi doğru kullanımı > gelebildi

yercekimi doğru kullanımı > yer çekimi

Mavi Köşe Bakkaliyesi'nden doğru kullanımı > Mavi Köşe Bakkaliyesinden

söylesemde doğru kullanımı > söylesem de

sözolmak doğru kullanımı > söz olmak

kafa tası doğru kullanımı > kafatası

orda doğru kullanımı > orada

Kuvayi Milliye doğru kullanımı > Kuvayımilliye

varolmak doğru kullanımı > var olmak

terketti doğru kullanımı > terk etti

rastgelmek doğru kullanımı > rast gelmek

Resmî Gazetede doğru kullanımı > Resmî Gazete'de

farketmek doğru kullanımı > fark etmek

konstrüksüyon doğru kullanımı > konstrüksiyon

doğalgaz doğru kullanımı > doğal gaz

antiga doğru kullanımı > antika

takikardi doğru kullanımı > taşikardi

Büyük ayı (takımyıldız) doğru kullanımı > Büyükayı (takımyıldız)

yokolmak doğru kullanımı > yok olmak

ata sözü doğru kullanımı > atasözü

çıkı vermek doğru kullanımı > çıkıvermek

Adana'lı doğru kullanımı > Adanalı

kayıp ettim doğru kullanımı > kaybettim

kuş burnu çayı doğru kullanımı > kuşburnu çayı

Fırat ırmağını doğru kullanımı > Fırat Irmağı'nı

şehiriçi doğru kullanımı > şehir içi

yayın (yayma işi) doğru kullanımı > yayım (yayma işi)

eksozt doğru kullanımı > egzoz

buroşür doğru kullanımı > broşür

oğuşturarak doğru kullanımı > ovuşturarak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na doğru kullanımı > Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına

nisbet doğru kullanımı > nispet

insülün doğru kullanımı > insülin

hiss etmek doğru kullanımı > hissetmek

sığsular doğru kullanımı > sığ sular

kirbit doğru kullanımı > kibrit

çiklet doğru kullanımı > ciklet

göz yaşı doğru kullanımı > gözyaşı

ağrına gitmek doğru kullanımı > ağırına gitmek

eşanlamlı doğru kullanımı > eş anlamlı

parende doğru kullanımı > perende

açıkoturum doğru kullanımı > açık oturum

Türkçe'de doğru kullanımı > Türkçede

parlementer doğru kullanımı > parlamenter

af etmek doğru kullanımı > affetmek

fesh etmek doğru kullanımı > feshetmek

mazohist doğru kullanımı > mazoşist

Zehiri doğru kullanımı > zehri

kayın valide doğru kullanımı > kayınvalide

müdahele doğru kullanımı > müdahale

boynuzlu teke doğru kullanımı > boynuzluteke

oniki doğru kullanımı > on iki

feth etmek doğru kullanımı > fethetmek

birinyantin doğru kullanımı > briyantin

kornij doğru kullanımı > korniş

cırcır (geveze) doğru kullanımı > cır cır (geveze)

1. Dünya savaşı doğru kullanımı > 1. Dünya Savaşı

herne kadar doğru kullanımı > her ne kadar

ıztırabı doğru kullanımı > ızdırabı

akıldışı doğru kullanımı > akıl dışı

ıcıı cıcıı doğru kullanımı > ıcığı cıcığı

ışınım ölçer doğru kullanımı > ışınımölçer

sitriptiz doğru kullanımı > striptiz

priket doğru kullanımı > briket

entrasan doğru kullanımı > enteresan

sereserpe doğru kullanımı > sere serpe

çalıkuşu doğru kullanımı > çalı kuşu

eskırim doğru kullanımı > eskrim

Şohpen doğru kullanımı > şofben

Sıklıkla Yazımı Karıştırılan Sözcükler Ve Doğru Yazımları (TDK Uyumlu)

Sıklıkla Hatalı Yazılan Kelimelerin Doğru Yazılışları.