Eğitim Sitesi

Yazım Yanlışları Sözlüğü

İstediğiniz Kelimenin Doğru Kullanımını Öğrenin

Arşivimizde ilk kısımda sözcüğün yanlış kullanımı, yanında da doğru kullanımı yer almaktadır.
Sıkça yapılan yazım yanlışlarının bir kısmı altta gösterilmektedir.

Doktor İlhan bey doğru kullanımı > Doktor İlhan Bey

heran doğru kullanımı > her an

Rektörlük'e doğru kullanımı > Rektörlüğe

, ve (önce virgül olmaz) doğru kullanımı > ve (önce virgül olmaz)

kayıp etti doğru kullanımı > kaybetti

serbesd doğru kullanımı > serbest

eliaçık doğru kullanımı > eli açık

barışcıl doğru kullanımı > barışçıl

6.ıncı doğru kullanımı > 6'ıncı ve 6.

klavuz doğru kullanımı > kılavuz

ork (çalgı) doğru kullanımı > org (çalgı)

pıroğram doğru kullanımı > program

babaocağı doğru kullanımı > baba ocağı

hâlbu ki doğru kullanımı > hâlbuki

yüksek okul doğru kullanımı > yüksekokul

kat sayı doğru kullanımı > katsayı

hipotek doğru kullanımı > ipotek

5 inci doğru kullanımı > 5'inci

yarım ada doğru kullanımı > yarımada

Gaziantepte doğru kullanımı > Gaziantep'te

romörkör doğru kullanımı > römorkör

çerçöp doğru kullanımı > çer çöp

layik doğru kullanımı > laik

Boğaziçi üniversitesi doğru kullanımı > Boğaziçi Üniversitesi

randavu doğru kullanımı > randevu

gıliserin doğru kullanımı > gliserin

veritabanı doğru kullanımı > veri tabanı

kanpanya doğru kullanımı > kampanya

cüzam doğru kullanımı > cüzzam

tepe takla doğru kullanımı > tepetakla

pediatri doğru kullanımı > pediyatri

sipor doğru kullanımı > spor

orotorya doğru kullanımı > oratoryo

def etmek doğru kullanımı > defetmek

Kuzeyege doğru kullanımı > Kuzey Ege

oğuşturmak doğru kullanımı > ovuşturmak

itam doğru kullanımı > itham

Sevgili arkadaşım (hitap) doğru kullanımı > Sevgili Arkadaşım (hitap)

ötenazi doğru kullanımı > ötanazi

boynuz gaga doğru kullanımı > boynuzgaga

göm gök doğru kullanımı > gömgök

sıprey doğru kullanımı > sprey

eskipüskü doğru kullanımı > eski püskü

yalinayak doğru kullanımı > yalın ayak

jimlastik doğru kullanımı > jimnastik

distiribütör doğru kullanımı > distribütör

mübtela doğru kullanımı > müptela

Ağrı dagi doğru kullanımı > Ağrı Dağı

her sey doğru kullanımı > her şey

ıhbar doğru kullanımı > ihbar

Sakarya'lılar doğru kullanımı > Sakaryalılar

Başbakanlık'a doğru kullanımı > Başbakanlığa

vejataryen doğru kullanımı > vejetaryen

megoloman doğru kullanımı > megaloman

picama doğru kullanımı > pijama

boş vermişlik doğru kullanımı > boşvermişlik

ağrına gitmek doğru kullanımı > ağırına gitmek

valeybol doğru kullanımı > voleybol

piriket doğru kullanımı > briket

tahtarevalli doğru kullanımı > tahterevalli

ana okulu (ana sınıfı) doğru kullanımı > anaokulu (ana sınıfı)

yemek hane doğru kullanımı > yemekhane

zeytin yağı doğru kullanımı > zeytinyağı

malmülk doğru kullanımı > mal mülk

1inci doğru kullanımı > 1'inci

ala vere doğru kullanımı > alavere

vaadetmek doğru kullanımı > vadetmek

tezcanlı doğru kullanımı > tez canlı

masus doğru kullanımı > mahsus

aspara gas doğru kullanımı > asparagas

hiçbirşey doğru kullanımı > hiçbir şey

zıyafet doğru kullanımı > ziyafet

kıronoleji doğru kullanımı > kronoloji

aşantiyon doğru kullanımı > eşantiyon

anlamamazlık doğru kullanımı > anlamazlık

çeki düzen doğru kullanımı > çekidüzen

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni doğru kullanımı > Türkiye Büyük Millet Meclisini

şuda varki doğru kullanımı > şu da var ki

perdeduvar doğru kullanımı > perde duvar

seyhat doğru kullanımı > seyahat

Sıklıkla Yazımı Karıştırılan Sözcükler Ve Doğru Yazımları (TDK Uyumlu)

Sıklıkla Hatalı Yazılan Kelimelerin Doğru Yazılışları.