Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

ADI SOYADI:

SINIFI:8-A

NO: SORULAR

  1. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına kim başkanlık eder?

a) Genel Kurmay Başkanı

b) Milli Savunma Bakanı

c) Başbakan

d) Cumhurbaşkanı

  1. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik siyasetini belirleyen organlardan biri değildir?

a) TBMM

b) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu

c) Milli Güvenlik Kurulu

d) Başbakanlık İnsan Hakları Yüksek danışma Kurulu

  1. Aşağıdakilerden hangisi Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı olarak çalışmaz?

a) Jandarma Genel Komutanlığı

b) Kara Kuvvetleri Komutanlığı

c) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

d) Polis teşkilatı

  1. Aşağıdakilerden hangisi basın ve yayın organlarının prensiplerinden değildir?

a) Devlete karşıbağımsız olmak

b) Tarafsız gözlem yapmak

c) Ekonomik güce önem vermek

d) Baskı gruplarına karşı bağımsız olmak

  1. Aşağıdakilerden hangisi terörün yayılma sebeplerinden değildir?

a) Bilgi ve anlayışazlığı

b) Milli kültürden taviz verilmemesi

c) Terörü destekleyen devletlerin varlığı

d) Ülkeler arasında iş birliğinin olmaması

  1. Aşağıdakilerden hangisi terörle mücadelede kişilere düşen görevlerden biri değildir?

a) Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmak

b) Yıkıcı, bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak

c) Terörizme karşıduyarsız olmak

d) Türk olmakla gurur duymak

  1. Aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının temel prensipleri içerisinde yer almaz?

a) Devlete karşıbağımsız olmak

b) Otoriteye karşıboyun eğmek

c) Ekonomik güce karşı bağımsız olmak

d) Baskı gruplarına karşı bağımsız olmak

8.İnsan haklarının korunmaması aşağıdaki durumlardan hangisini ortaya çıkarmaz?

a) Devlet yönetiminin baskıcı olması

b) Devletin ülkede huzuru koruma gücünün azalması

c) Yasaları çiğneyen kişilere verilen cezaların gecikmesi

d) İnsan haklarının ihlal edilmemesi

9. İnsan hakları ulusal düzeyde korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkabilir?

a)İnsanlar yeteneklerini özgürce geliştirebilirler.

b) Toplumda huzur ortamı sağlanır.

c) Bireyler devlete karşı görevlerini yerine getirirler.

d) İnsanlar arasında ayrım yapılır.

10. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları danışma kurullarının başlıca görevidir?

a) İnsan hakları ile ilgili birimlere yardımcı olmak

b) İnsan haklarının korunması ile ilgili önlemler almak

c) insan hakları konusunda yasalar çıkartmak

d) İnsan haklarını çiğneyenleri mahkemeleri sevk etmek

11. İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devletin kendi vatandaşlarının haklarını çiğneyebilmesi

b) Çocuk haklarını korunması

c) Bireylerin insan haklarını ihlal etmesi

d) İnsan hakları eğitiminin yaygınlaştırılması

12. İnsan hakları belgelerinin bağlayıcı olmaması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

a) Belgeleri imzalayan devletler belgelerde yazılı olan koşullara uyar.

b) belgelerde yazılı olan koşullara uygun davranmayan devletlere yaptırım uygulanır.

c) Devletler anayasa ve yasalarınıbelgelerde yazılı koşullara göre düzenler.

d) Devletler insan haklarını ihlal edebilir.

Aşağıda verilen cümlelerde verilen bilgiler doğru ise cümlenin başına ( D ) , yanlışise ( Y ) harfi yazınız.

13- ( ) Milli hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlara "milli güvenlik" denir.

14- ( ) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve cumhuriyetin niteliklerini korumak, Türk SilahlıKuvvetleri'nin temel görevidir.

15- ( ) Ülkeler arasında işbirliğinin olmaması terörizmin gelişmesinde önemli rol oynar

16- ( ) Doğal afetler sırasında yayılan söylentiler, can ve mal kaybına uğramış yurttaşlarıolumlu yönde etkiler.

17- ( ) Milli hedeflerde, sınıf ve zümrenin çıkarlarını öne çıkartmak , milletin çıkarlarına ters düşmez.

18-( ) Uygar milletlerin seviyesine çıkmak ve bağımsız bir devlet olarak yaşamak milli hedefimizdir.

19- ( ) Halk üzerinde korku ve dehşet yaratarak halkı istedikleri gibi yönlendirmek iç tehdit unsurlarının hedefleridir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

20- Siyasal bir amaca ulaşmak için bilinçli bir şekilde şiddet uygulanmasına..............denir.

21- Bir toprağın ya da coğrafyanın bölge veya dünya siyasetindeki konumuna............ ..........denir.

22-......................,

devletin anayasal düzenine milli varlığına yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyete karşı, milli güvenliğimizi koruma ve kollamayı hedef alır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

23- Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar nelerdir?

24- Terörün yayılma sebeplerinden beş tanesini yazınız.

25- Kaçakçılıkla mücadele eden kuruluşları yazınız.

Ekleyen: ŞİRİN     Okunma: 7980 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular8.Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları (Paylaşım: Editör    Hit: 6472)


sorular8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-1 (Paylaşım: Editör    Hit: 8007)


sorular8. Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları (Paylaşım: yazılısoruları.com    Hit: 7181)


sorular8.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Olcay ÖZBİLGE    Hit: 4308)


sorular8.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: İsmail ESER    Hit: 5923)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (1 yorum yazılmış)

box öykü :bu site çok güzelmiş

Kız Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön