Eğitim Sitesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

S-1: Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) koyunuz.

( ) Kilise söylemlerinin sorgulanmadan doğru kabul edildiği düşünce sistemine özgür düşünce denir.

( ) Buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılmasıyla Sanayi İnkılâbı başladı.

( ) Mustafa Kemal Manastır şehrinde Tarih öğretmeninden tarih ve arkadaşından edebiyat alanlarında etkilenmiştir.

( ) Osmanlı Devleti sanayi inkılâbından olumlu etkilendi.

( ) Mustafa Kemal ilk olarak Mahalle Mektebine başlamıştır.

( ) I. Dünya Savaşının genel sebeplerinden biri Fransız İhtilalı’nın yaydığı Milliyetçilik akımıdır.

( ) Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya Üçlü İtilaf bloğunu kurmuşlardır.

( ) Kafkas Cephesi Mustafa Kemal’in de savaştığı ilk taarruz cephesidir.

( ) Ermenilerin olumsuzlukları üzerine Osmanlı Hükûmeti, çıkardığı Sevk ve İskân Kanunu ile olaylara karışan Ermenilerle onlara yardım edenleri Suriye’ye nakletme kararı almıştır.

( ) İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesini dayanak göstererek Osmanlı topraklarını işgale başladı.

 

S-2: Aşağıdaki verilen olay ve kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun ekler kullanarak doldurunuz.

Rönesans - Reform - Mondros - Osmanlıcılık - Selanik - Kafkas - Sömürgecilik - Suriye - Balkan Paris Barış

1. Avrupa’da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat ve edebiyat alanında gelişmelerin yaşandığı döneme “yeniden doğuş” anlamına gelen …………… adı verilir.
2. Katolik kilisesinin kendini düzeltmek için yapmak zorunda kaldığı yeniliklere ……….. denir.
3. Ülkede yaşayan herkesin din, dil ırk ayrımı gözetilmeden eşit tutulması halinde devletin dağılmaktan kurtulacağını savunan düşünce akımına …………. denir.
4. ………… Osmanlı'nın batıya açılan kapısıdır, Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği, liman ve demiryolu ile Avrupa'nın farklı yerlerine bağlanan ticaret geliştiği yerdir.
5. …………….. Savaşlarında Çanakkale boğazını koruma görevi sebebiyle Mustafa Kemal’in bölgeyi tanıması Çanakkale Savaşındaki başarısını sağladı.
6. 19 ve 20. yy.da devletlerarası ekonomik rekabet ile çıkar çatışmalarına …………… denir.
7. İzmir’in işgal edilmesi fikri ………….…… Konferansında kararlaştırılmıştır.
8. ……….……. Ateşkes Antlaşması Limni adasında imzalanmıştır.
9. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında Çanakkale, …………., ve …………. Cephelerinde savaşmıştır.

 

S-3: Aşağıdaki verilen olaylarla açıklamalarını eşleştiriniz. Açıklamanın başındaki harfi olayın başındaki (……) işaretli yere yazınız. 

 

(……) Suriye

(……) Kuvay-ı Milliye

(……) Türkçülük(Turancılık)

(……) Manda ve Himaye

(……) Manastır

(……) Düyun-u Umumiye

(……) İstanbul

(……) Sofya

(……) 31 Mart

(……) Kanun-i Esasi

 

A- Bütün Türkleri tek bir devlet ve bayrak altında toplamayı düşünen akımı

B- Meşrutiyet’i yok etmek isteyenlerin çıkardığı olay

C- Mustafa Kemal’in fikir hayatının geliştiği şehir

D- Mustafa Kemal’in askeri ataşe (elçi) olarak atandığı şehir

E- Mustafa Kemal’in son görev yaptığı cephe

F- Düşmana karşı düzensiz silahlı mücadele için kurulan birlik

G- Kendisini idare edemeyecek kadar zayıf ve güçsüz ülkelerin güçlü devletler tarafından yönetilmesi sistemi

H- Mustafa Kemal’in “Teğmen” rütbesi aldığı okulun bulunduğu şehir

İ- Osmanlı Devleti’nin borçlarına karşı gelirine el koymak için kurulan teşkilat

J- Osmanlı Devletinin ilk anayasası


S-4: Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda; O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz” diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A) Özgürlük düşkünü olması
B) Vatanını çok sevmesi
C) Akılcı davranışlar göstermesi
D) İleriye dönük olması

 

S-5: "Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk ulusuna canımı vereceğim." sözleri

Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtmaktadır?

A) Vatanseverliği    B) idealistliği
C) Açık sözlülüğü    D) İnsan sevgisi

 

S-6: M. Kemal dünyaya gözlerini açtığında Osmanlı İmparatorluğunun durumu çok fena idi. Büyük imparatorluk artık çöküş dönemindeydi.

Bu dönemde aşağıdakilerden hangisi yaşanmış olamaz?

A) Azınlıklar isyan edip kendi devletlerini kurmaktadır.
B) Osmanlı savaşacak gücünü kaybetmiştir.
C) Tüm savaşlarda başarılar elde edilmiştir.
D) Avrupalı devletler topraklarını işgal etmeye başlamışlardır.

 

S-7: 19. yüzyılda devletlerarası ilişkileri en fazla etkileyen olaylar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sanayi İnkılabı – Coğrafi Keşifler
B) Sanayi İnkılabı – Fransız İhtilali
C) Sanayi inkılabı – Reform Hareketleri
D) Rönesans Hareketleri – Fransız İhtilali

 

S-8: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?

A) Başarılarıyla her zaman gurur duyması
B) Milletine büyük bir sevgiyle bağlı olması
C) Bağımsızlığa önem vermesi
D) Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması

 

S-9: I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi cephede savaşmışlardır?

A) Kafkasya Cephesi  B) Çanakkale Cephesi
C) Sina Filistin Cephesi  D) Irak Cephesi

 

S-10: Osmanlı Devleti’nin kayıtsız şartsız düşmanlara teslim olduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Antlaşması
B) Paris Antlaşması
C) Londra Konferansı
D) Mondros Ateşkes Antlaşması

 

S-11: Aşağıdakilerden hangisi üçlü itilaf grubundan biri değildir?

A) İngiltere   B) Fransa
C) Avusturya-Macaristan   D) Rusya

 

CEVAP ANAHTARI


Doğru-Yanlış Soru Cevapları
1- Y 2- D 3- D 4- Y 5- D 6- D 7- Y 8- D 9- D 10- Y

 

Boşluk Doldurma Soru Cevapları
1-Rönesans
2-Reform
3-Osmanlıcılık
4-Selanik
5-Balkan
6-Sömürgecilik
7-Paris Barış
8-Mondros
9-Kafkas ----Suriye

 

Eşleştirme Soru Cevapları
A - Atatürkçülük (Turancılık)
B - 31 Mart
C - Manastır
D - Sofya
E - Suriye
F - Kuvay-ı Milliye
G - Manda ve Himaye
H - İstanbul
İ - Düyun-u Umumiye
J - Kanun-i Esasi

 

Test Soruları Cevapları

Soru 4: D
Soru 5: A
Soru 6: C
Soru 7: B
Soru 8: A
Soru 9: B
Soru 10: D
Soru 11: C

adddersimiz.com

tag 8. sınıf inkılap tc inkılap soruları 1 dönem 1 yazılı soruları soru ve cevapları cevaplı sorular soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Ortaokul 8. Sınıflar Soru Bankası T.C. İnk. Tarihi ve A. Dersi Soru Bankası Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (Paylaşım:dersimiz.com)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Dönem Genel Değerlendirme Testi (Paylaşım:dersimiz.com)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Soruları (Paylaşım:dersimiz.com)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Paylaşım:İBRAHİM ŞAHİN)

8. Sınıf Atatürk İlkeleri ile ilgili değerlendirme soruları ve cevapları (Paylaşım:erdoğdu oo)

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Hakkında Yorum Yazın...

  

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Hakkında Yazılan Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön