Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

7.Sınıf Türkçe Test Soruları (40 Test Sorusu)

7.Sınıf Türkçe Test Soruları (40 Test Sorusu)

7. SINIFLAR TÜRKÇE PERFORMANS DÜZEYİ BELİRLEME SORULARI
1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
A)Okumaya öyle açlar ki kitap yetiştiremiyoruz.
B)Konuşmacı,dinleyicilerin alkışlarıyla iyice açıldı.
C)Kullandığı ağdalı dil,anlaşılmasını güçleştiriyor.
D)Ülkenin kültürel açılımı bence olumlu.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur  ?
A)Göller yöresinde birçok düden bulunur. 
B)Osmanlılarda dirlik gelirleri önemliydi.
C)Okyanus kıyılarında gelgitlere daha çok rastlanır.
D)İnsanların ayak izleri kayalıkta seçiliyordu.

3. Aşağıdaki tırnaklı sözlerden hangisi, deyim olarak kullanılmamıştır?
A)Onu "yola getirmek" için çok uğraştık.
B)Tembel arkadaşları çocuğu "yoldan çıkardı".
C)İkinci gelişim ama, yine de evinizin "yolunu şaşırdım".
D)Bir "yolunu bulup" kitapları almalıyım.

4. Aşağıdakilerden hangisi, belirtili isim tamlamasıdır?
A) pencere camı
B) ağacın dalları        
C) uçak yolculuğu     
D) çiçek bahçesi

5)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A)dize                   
B)silgi                       
C)söze               
D) yazar

6)Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A)Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.  
B)Babanın sanatı oğula mirastır.
C)Çıkmadık candan umut kesilmez.              
D)Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

7. " Hayatta bütün başarılarımı her zaman ve her işte bir çeyrek saat önce harekete geçmeme borçluyum."      
diyen bir kişide, aşağıdaki niteliklerden hangisi ağır basmaktadır?  
A) Tedbirli 
B) Gayretli
C) Güvenilir
D) İnandırıcı

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adılı vardır?
A)Öndeki araba trafik kurallarına uymuyor.
B)Çocuk,önceki düşüncesini değiştirdi.
C)Karşıdakiler hiç durmadan gülüyor.       
D. Bu tepede geceleyin gökteki yıldızlar şahane.

9. ""O" çocuğu "kim" arıyor?" cümlesindeki tırnaklı  kelimelerin türü nedir?   
A) İşaret sıfatı - soru zamiri                     
B) İşaret zamiri - soru sıfatı
C) İşaret zamiri - soru sıfatı                     
D) Belgisiz zamir - şahıs zamiri

10)aşağıdakilerin hangisinin yüklemi,birleşik zamanlı bir eylem değildir?
A)Üzüntüsüne üzüntü katardı. 
B)Sebzelerin en tazelerini seçerdi.
C)Saçları genç yaşında ağardı. 
D)Kahvaltıda süt içerdi.

11. "Açılmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uzaklaşmak" anlamında kullanılmıştır?
A)Okullar bu yıl erken açıldı.
B)Yüzücü kıyıdan oldukça açıldı.
C)Mahallemize geniş bir yol açıldı.
D)Çocuk, konuştukça açıldı.  
  
12)Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi ,anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)unutmak- anımsamak      
B)güvenmek-araştırmak
C)bulmak-yitirmek              
D)dağıtmak-toplamak

13. ""Eğri" bacanın "dumanı" doğru "çıkar"." Tırnak içine alınmış kelimelerin çeşidi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
A) isim-sıfat-fiil           
B) sıfat-fiil-isim           
C) sıfat-isim-fiil           
D) isim-isim-fiil

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin  kullanılmasına gerek yoktur?
A) Kardeşim 10 Mayıs 1967'de doğdu.
B) Teyzemin kızı TRT'de çalışıyor.
C) Erzurum'lu bir arkadaşım vardı.
D) Hasan'ın karnesinde zayıf yok

15)Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A)Arkadaşlarına yardım etmektedir.
B)Bunlar,daha sonra,önemsiz gözükecek.
C)Savunmalarını istemem mümkün değil.
D)Enver,Şamlı Mehmet'in küçük oğludur.

16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı  zarfla sağlanmıştır?
A)Nasıl bir görev değişikliği oldu?
B)Ne kadar depremzedeye yardım edildi?
C)Yolculuğunuz nasıl geçti?        
D)Alacağının ne kadarını istiyorsun?

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazımında "ki'nin" kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. İnsan ki "unutan" demektir.
B. Benim ki benimdir, senin ki senindir.
C. Benim olsun demedim ki.
D. Gör ki başa neler gelir.

18) " Kadın çiçeğe tam su dökerken,su bağrı verdi:
       -Boğuluyorum."
Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A)Tanımlama  
B)Kişileştirme  
C)Açıklama
D)Benzetme

19)Aşağıdakilerden hangisi FABL türünün özelliği değildir?
A)Hayvan,bitki ve cansız varlıkların konuşturulması
B)Çoğunlukla manzum olarak  yazılması
C)Ortaya atılan savların kanıtlanması
D)Okuyucuya olumlu yönde ders vermesi

20)Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ,bir ad tamlamasıdır?
A)Gençlik,kolay mutluluklar için parlak bir çağrıdır.
B)Yaşamak,insanı çıldırtacak kadar tatlı bir şeydir.
C)Gençlik,çok dayanmayan bir kumaştır.
D)Hiç bitmeyen savaş,cehennemin oğludur.

21."Soğuk"sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Soğuk, iliklerimize kadar  işlemişti."cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır?
A)Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam.
B)Dışarıda müthiş bir soğuk vardı.
C)O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı.
D)Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
         A) Hava son günlerde oldukça ısındı.       
         B) Kitabım onda uzun süre kaldı. 
         C) Yüzün  de sevinç ifadesi vardı. 
         D) Toplantıya o da geç kaldı.
 
23.Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi tamlananı düşmüş bir ad tamlamasıdır?
     A)-Bu sizin neyiniz?
         -Kardeşim.
     B)-Yarın nereye gideceksin?
         -Köye.
     C)-Orada kimi göreceksin?
         -Ayşe'yi.
       D)-Bu cetvel kimin?
          -Onun.

24."-lik"ekiyle türetilmiş sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
      A)Elbiselik kumaş almak için çıktılar.
      B)Konuşmasındaki incelik dikkati çekti.
      C)Yalnızlık ona güven duygusu kazandırdı.
      D)Kitaplık eski yerine konulsun.

25. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada verilmiştir?
A) Bu sevda ömrümün ilk ve tek sevdasıydı
B) Hayal mi gerçek mi bilemiyorum.
C) Ayrılığın ne demek olduğunu şimdi anladım
D) O güzel kirpiklerin beni benden aldı

26."Kalktığımda yağmur dinmişti.Yağmurun gece,evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu.Üç dört gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım.Ama durmuştu     işte,sıcak bir rüzgar esiyordu şimdi lodos filan olmalıydı."
       Bu parçanın anlatımında ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
     A)İşitme        
B)Görme
     C)Koklama    
D)Dokunma

27.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama vardır?
     A)Dayıya yeğen gerek, gemiye yelken kürek.
     B)Atalar sanatı oğla mirastır.
     C)Aslan ağzından yiyecek alınmaz.
     D)Allah sabırlı kulunu sever.

28. Akdeniz ufkundan esen bu yelde,
    Şu akşam ufkunun menekşe rengi,
    Narlı bahçelerde çocukluk sesim,
    Saf,sedef köpüklü çocukluğum var.
Yukarıdaki dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
 A)Ses düşmesi
 B)Ses türemesi
 C)Ulama
 D)Ünsüz yumuşaması

29. . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanımlama yapılmıştr?
A) Masal çocukların hayallerini geliştirmektedir.
B) Şiir, insanlara bir duygu zenginliği katabilmelidir.
C) Hikaye,olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan bir yazıdır.
D)  Anı, hatırlandıkça insanlarda duygu değişimi  yapabilmelidir.

30.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde  "hala bir beklenti"vardır?
A)Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.  
 B)Babanın sanatı oğula mirastır.
C)Çıkmadık candan umut kesilmez.              
  D)Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

31. I. Bayramda bütün arkadaşlarıma kart yolladım.
II. Bu kart tavuğu bir türlü pişiremedim.
III. Bu mağazada kredi kartıyla alışveriş yapabilirsiniz.
IV.Telefon kartınızı kullanabilir miyim?
 "Kart" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik  anlamda kullanılmıştır?
A) 1          
B) 2           
C) 3           
D) 4

32.
Armudu taşlayalım.
Dibinde kışlayalım.
Kağıt kalem al yarim.
Maniye başlayalım.
Dörtlüğün kafiyesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. tam kafiye
B. zengin kafiye
C. yarım kafiye
D. Cinaslı kafiye

33)Sağ çıkıp günlük savaştan,
   Evin yolunu tutmuşum.
   Yemek yedim,çocuklarım uyudu.
   İniyor üstüme yavaştan
   Allah'ın beyaz bulutu,
   Kederlerimi unutmuşum. 
                       Behçet NECATİGİL
Şiire göre,şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Bir ailesinin olduğu
B)Bir işte çalıştığı
C)Üzüntülerini unuttuğu
D)Geçim sıkıntısı çektiği

34)Rahmetle anarım anacığımı.Böylelerini gördükçe:"Doktorluğun,mühendisliğin,avukatlığın,şoförlüğün,şu ya da bu mesleğin okulu var;adamlığın okulu yok ki!"derdi.
Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazarın annesini çok sevdiği
B)Doktor ve mühendis olmanın çok zor olduğu
C)Saygısız kişilerin insanları huzursuz ettiği
D)Adam olmanın hiç de kolay bir iş olmadığı

35. . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?                  
        A) Soğuktan nehirler bile dondu.
B) Geç kaldığım için derse giremedim.  
C) Hava gittikçe güzelleşiyor.
D) Sizi bulamadığından geri döndü. 

36. . "Oku" fiilinin  -di'li geçmiş zaman (görülen geçmiş zaman), birinci çoğul şahsı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuduk            
B) Okumuşsunuz           
B) Okuyacağız           
D) Okuruz

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma ve dilek" anlamı vardır?
A. "Biz okuyamadık, ah bir şunlar okusalar!
B.  Benim için değil kendileri için istiyorum.
C.  Namerde muhtaç olmasınlar.
D.  Ben sıkışırsam, dönerim köye.

38. Onu iyi tanırım, "karda gezer, izini belli etmez." Cümlesindeki tırnak içindeki deyimi aşağıdakilerden hangisi  en iyi açıklar?
A) Kimseye belli etmeden iyi işler yapmak
B) Çok çirkin, zararlı işler planlamak
C) Yaptığı uygunsuz işi kimseye belli etmeden, ustalıkla yapmak
D) Karda yürürken yavaş yavaş adım atmak, iz bırakmamak

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım bulunmamaktadır?
A. Baklava dünya  tatlısıdır.
B. Bu gece ay ve yıldızlar bir ışık cümbüşü içinde, tek kelimeyle muhteşem.
C. Ay, dünyanın tek uydusudur.
D. Yaz, mevsimlerin en güzelidir.

40. Gam çekme haline divane gönül
Sana da bulunur elde neler var.
Ayva mı, turunç mu, nar mı istersin?
Sun elini beri dalda neler var.
Şiirin türü aşağıdakilerden  hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. epik şiir
B. lirik şiir
C. didaktik şiir
D. pastoral şiir

Ekleyen: Editör     Okunma: 37176 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular7.Sınıf matematik dersi 2.dönem 3.yazılı sınav soruları (Paylaşım: gokhanz52    Hit: 9312)


sorular7.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Paylaşım: Fazlı BÜYÜKER    Hit: 140507)


sorular7. Sınıflar Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Editör    Hit: 4234)


sorular7.Sınıf matematik dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları (Paylaşım: kerem    Hit: 16999)


sorular7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.dönem 2.Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: Editör    Hit: 26019)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (51 yorum yazılmış)

box selin :cevaplarını da atar mısınız lütfeeen!!!

box ali :Bayıldım çok güzel

box hilal aydın :süper bir site ama cevaplar olsa daha güzel olurdu olsun bence iyi ve açıklayıcı gelecek hafta sınavım var burdan çalışıyom innşallah iyi alırım innşallah sizlerde her zaman iyi not alırsınız birbirimize her zaman dua edelim şimdiden teşekkürler.

box bir kişi :ne olduğunuzla değilde ilerde ne olaçağınızla ilgilenin.100 almıssan iyi bişey ama hayatta hep geçmişşe bakma ileriye bak. hem allah arkamıza bakmamızı isteseydi gözlerimiz ensemizde olurdu.....

box Eda :Soru cevapları yok.Turkceden 100 almama rağmen kontrol edemedim.Cok merak edıyorum... -

box ABDULLAH :ÇOK SADE

box Ceren :Ben testlerden çalışıyorum notlarımda 100 zaten Ankara fen lisesini kazandım

box seda naz sude :hayallerim varken oyun varken internet varken gezmek varken test çözme :) sorular süper ama cevap anahtar olsa kardeşim herkeze yi çalışmalar

box hilal irem ismet :cevap anahtarı yok ben nerdem biliyim doğrumu yanlışmı ama soruların bazıları güzel ve bazıları aşırı kla ama bir iki tanede zor var ama 40 soru çok yorum yazmak güzel test çözmekte güze ama bazen çıkıcı oluyo ve galiba bir soru yanlıştı ama olsun o kadar emek var şimdi herkeze başarılar banada dua edin başarı için allah yardımcımız olsun hadi selametle by bb

box ismet :cevap anahtarı yok ben nerden biliyim doğrumu yaptım yanlışmı ::::(

box sela :bide cevapları olsa

box hilal İrem :iyi ve güzel sorular...sevdim

box Sedanur :Teşekkürler işime yaradı;-)

box Çılgın Çocuk :guzel sorular daha zor olabilir

box güzel kız :sizin sayenizde 99 aldım teşekürlerrrrrr 1 puan alsaydım çok iyi olurdu güzel deyil diyenler bisiktirsinnnn

box Çılgın bodrumlu :Görücez inşallah bende yüz alırım

box TEST SEVER :Bu testlere bayıldım sağ olun sınavda sayenizde 100 @aldım

box Ben :Çocuk oyuncağı çünkü hepsi çok basit

box rabia :saf saf sorular biraz daha zor sorun be

box bahar :çokkkkkkkkkkkk güzel olmuş knkler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box bahar :neyi anlamadın çok kolay

box aslı :iyi tamamda çok güzel olmuş ama cevapları nerde ben göremedim arkadaşlar

box sudenaz :güzel olmuş elinize saqlık

box AHMET PINAR :3. soru yanlış

box samet ::bence süper herkese tavsiye ediyorum kötü diyenlerinde demek çözmek istemiyolarda bahaneyi onda buluyorlar

box seda :çok ama çok teşekkür ederim sınavda çok işime yaradı

box banu :bence süper herkese tavsiye ediyorum kötü diyenlerinde demek çözmek istemiyolarda bahaneyi onda buluyorlar

box NİDA :BENCE ÇOK GÜZELDİ BÖYLE SİTELERİN OLMASI ÇOK İYİ

box Aleyna :Çok basit sorular

box fat :bu türkiye birincisi olan bana bebek oyuncağı gibi geliyor

box ada :çok basit sorular

box zehra :bu test güzel olabilir ama çözülememesi kötü

box eylül :güzel ama zeka aşagı soruları

box çılgın :çok beybi yni süpeeeeeeeeeeeer canlarım tatlım

box kenan :bu test hiç de güzel değil

box eren :güzel ama biraz daha yüksek sorular olsa iyi olabilir

box serap :güzel ama biraz farklı sorular olabilir yani fena degil

box bir dost :bence hiç mantıklı sorular değil

box zeynep01 :bence süper herkese tavsiye ediyorum kötü diyenlerinde demek çözmek istemiyolarda bahaneyi onda buluyorlar

box zeynep 7.sınıf çalışkan :bence süper yapanları tekbir ederimmmmmmm

box ömer kuloğlu :nasıl ya anamadım

box oppaopo :bence çok güzel beğenmeyenler ayıp edio bence. :)

box hicran :bence çok iyi sorular hazırlamışsınız ellerinize sağlık yazılım çok iyi geçti...

box edanur :biraz zordu ama yinede sadece 1 yanlışım var

box SUDE :SINAVDA AZ ÇOK BU SORULARDAN ÇIKTI AMA İŞİMİ ÇOK KOLAYLAŞTIRDI ARKADAŞLAR TAVSİYE EDERİM

box melike deniz serim :ne yalan söyleyim ben beğenmedim

box yeşim :çok ama çok teşekkür ederim sınavda çok işime yaradı

box sinem :test güzel ama çok fazla iç içe

box ADmİN :Arkdaşalar sağolun... Sitemiz kaliteli sorulara yer vermiştir.Yorumlarınızın DeVamını bekleriz... dersimiz.com yönetimi....

box yusuf :çok teşekkür ederimmmmmm

box TuĞşAd KaRsLı :Teşekkürler güzel olmuş...

Online Flash Oyun Sitesi

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön