Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

4.Sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

4.Sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVSORULARI
A.Aşağıdaki cümleler de verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (20 PUAN)

1-() Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.

2-() Oyun oynamak, temel ihtiyaçlarımızdandır. 

3-() Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız. 

4-() Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz. 

5-() Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider dengesidir. 

6-() Teknolojik ürünler hayatımızıkolaylaştırır. 

7-() Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı. 

8-() Miladi takvim güneş yılını esas alır. 

9-() Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur. 

10-() Bir günü eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir. 

 

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklarıuygun sözcüklerle tamamlayınız. (20 PUAN)

( Tasarruf- - dengeli beslenme-aile bütçesi- garanti belgesi-Hicri takvim-TSE-tüketici-meslek- parşömen - posta tatarı

1 Ayın hareketlerine göre düzenlenmiş olan,Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'yeGöçünübaşlangıçkabul eder. takvime..... takvim denir. 

2- Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için ......kurumu oluşturulmuştur.

3- Aileler her ay paralarını doğru şekilde kullanmak için gelir- gider planı yaparlar, bu plana ......................................... diyoruz. 

4- Mal ve hizmetleri satın alıp kullanankimselere .......... denir. 

5-Televizyon , buzdolabı, fırın gibi elektronik eşyaların...................................vardır. 

6-İlgi ve yeteneklerimize uygun.....seçmeliyiz. 

7-.......................................vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besinlerden yeteri kadar yenilmesidir. 

8- .......................................yaparak zor günlerimizi kolayca atlatabiliriz. 

9-Nil Nehri kıyısında yetişen bitkilerden yapılan kağıda........denir. 

10-Eskiden uzak iki yer arasında haber götüren postacılara.........denir. 

 

C.Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanlarıişaretleyiniz. (30 PUAN) 

1. Ürünle ilgili hangisi daha az önemlidir?

A) ambalajlama                    B) son kullanma tarihi              C) emsalleri ile fiyatı             D) markası

 

2. Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?

A) kullanma kılavuzu           B) para        C) satış fişi ve garanti belgesi       D) ürünün ambalajı

 

3. Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur?

A) mektup - telefon - faks - elektronik posta

B) elektronik posta - mektup - telefon - faks

C) telefon- mektup - faks - elektronik posta

D) mektup-- faks-- telefon- elektronik posta

 

4. Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) İhtiyaçlarımız B) ReklamlarC) FiyatlarD) İsteklerimiz

 

5. Bundan binlerce yıl önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini aşağıdakilerden hangisine yazmamışlardır?

A) Parşömen        B) Kağıt        C) Kil Tablet        D) Papirüs

 

6.Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?

A. araç       B. tekerlek        C. bilgisayar         D. yazı

 

7.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir?

A-Ses kirliliği B-Çevre kirliliği C-DepremlerD-Işık kirliliği

 

8. Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

A-Rumi takvim          B-Hicri takvim       C-Miladi takvim    D-12 hayvanlı takvim

 

9. Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?

A-Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız                  B-Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
C-Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız         
D-Doğayı sürekli ilaçlamayız

 

10. İcatlar niçin yapılır?

A-Hayatı kolaylaştırmak için    B-Meşhur olmak için       C-Boş zamanları değerlendirmek için     D-Hepsi

 

11.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-Teknolojik ürünlerin zararıyoktur.                   B-Televizyon istenilen mesafeden izlenebilir.
C-Teknoloji insan hayatını zorlaştırır.                D-Kullanılan ürünler rast gele atılmamalıdır.

 

12.Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Fabrika kurmak.
B-Kaliteli ürünler üretip satmak.
C-Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
D-Kaliteli ürünler sağlayacak elemanlar yetiştirmek.

 

13. Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaretgörürüz.Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?

A-Çöpe atmalıyız.              B-Toprağa gömmeliyiz.
C-Ateşe atmalıyız.             D-Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.

 

14. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir?

A-meslek          B-hobi          C-üretim         D-satış

 

15-Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir?

a)mekanik saatb              )dijital saat              c)atom saati               d)güneş saati

 

C.Aşağıdaki sorularıcevaplayınız(30 PUAN)

1-Ana yönleri ve ara yönleri yazınız.

AnaYönler:.........................................

 

AraYönler:...........................................

 

2--Üretilen bir ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?

.............................

 

3-Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Yazınız.

.............................

 

BAŞARILAR DİLERİM

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

A. Aşağıdaki cümleler de verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (20 PUAN)

1-( Y) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.

2-( D ) Oyun oynamak, temel ihtiyaçlarımızdandır.

3-( Y ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız.

4-( D) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.

5-( D ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider

dengesidir.

6-( D ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.

7-( Y) Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı.

8-( D ) Miladi takvim güneş yılını esas alır.

9-( Y ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.

10-( Y) Bir günü eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (20 PUAN)

( Tasarruf- - dengeli beslenme- aile bütçesi- garanti belgesi-Hicri takvim-TSE-tüketici-meslek- parşömen - posta tatarı

1 Ayın hareketlerine göre düzenlenmiş olan,Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Göçünü başlangıç kabul eder. takvime HİCRİ TAKVİM takvim denir.

2- Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için TSE .kurumu oluşturulmuştur.

3- Aileler her ay paralarınıdoğru şekilde kullanmak için gelir- gider planı yaparlar, bu plana AİLE BÜTCESİ diyoruz.

4- Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan kimselere TÜKETİCİ denir.

5-Televizyon, buzdolabı, fırın gibi elektronik eşyaların GARANTİ BELGESİ vardır.

6-İlgi ve yeteneklerimize uygun MESLEKseçmeliyiz.

7-.DENGELİBESLENME.vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besinlerden yeteri kadar yenilmesidir.

8- TASARRUF yaparak zor günlerimizi kolayca atlatabiliriz.

9-Nil Nehri kıyısında yetişen bitkilerden yapılan kağıda PARŞÖMEN denir.

10-Eskiden uzak iki yer arasında haber götüren postacılara POSTA TATARI denir.

C. Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanlarıişaretleyiniz. (30 PUAN)

1. Ürünle ilgili hangisi daha az önemlidir?

A) ambalajlama B) son kullanma tarihi

C) emsalleri ile fiyatı D) markası

2. Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?

A) kullanma kılavuzu B) para

C) satış fişi ve garanti belgesi D) ürünün ambalajı

3. Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarınısıralarsak hangisi doğru olur?

A) mektup -telefon - faks - elektronik posta

B) elektronik posta - mektup - telefon - faks

C) telefon- mektup - faks - elektronik posta

D) mektup-- faks-- telefon- elektronik posta

4. Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) İhtiyaçlarımız B) Reklamlar C) Fiyatlar D) İsteklerimiz

5. Bundan binlerce yıl önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini aşağıdakilerden hangisine yazmamışlardır?

A) Parşömen B) Kağıt C) Kil Tablet D) Papirüs

6. Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?

A. araç B. tekerlek C. bilgisayar D. yazı

7. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir?

A-Ses kirliliği B-Çevre kirliliği C-Depremler D-Işık kirliliği

8. Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

A-Rumi takvim B-Hicri takvim

C-Miladi takvim D-12 hayvanlı takvim

9. Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?

A-Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız
B-Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
C-Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız
D-Doğayı sürekli ilaçlamayız

10. İcatlar niçin yapılır?

A-Hayatı kolaylaştırmak için B-Meşhur olmak için
C-Boş zamanları değerlendirmek için D-Hepsi

11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-Teknolojik ürünlerin zararıyoktur.
B-Televizyon istenilen mesafeden izlenebilir.
C-Teknoloji insan hayatını zorlaştırır.
D-Kullanılan ürünler rast gele atılmamalıdır.

12. Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Fabrika kurmak.
B-Kaliteli ürünler üretip satmak.
C-Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
D-Kaliteli ürünler sağlayacak elemanlar yetiştirmek.

13. Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz.Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?

A-Çöpe atmalıyız. B-Toprağa gömmeliyiz.
C-Ateşe atmalıyız. D-Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.

14. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir?

A-meslek B-hobi C-üretim D-satış

15-Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir?

a) mekanik saat b)dijital saat c)atom saati d)güneş saati

D. Aşağıdaki sorularıcevaplayınız (30 PUAN)

1-Ana yönleri ve ara yönleri yazınız.

AnaYönler:. KUZEY,GÜNEY,DOĞU,BATI ......

AraYönler: KUZEYDOĞU,KUZEYBATI,GÜNEYDOĞU,GÜNEYBATI

2-- Üretilen bir ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?

....üretim-fabrika-dağıtım-tüketim.....

3-Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Yazınız.

...GİYİNME, BESLENME, BARINMA....

. Abdurahman POLAT

Ekleyen: Abdurahman POLAT     Okunma: 148076 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular4. Sınıflar sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı Sınav soruları (Paylaşım: Editör    Hit: 6131)


sorular4.Sınıf Türkçe Test Soruları ve Cevapları - 2 (Paylaşım: Ali Akdemir    Hit: 102762)


sorular4.Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Ergün Gümüş    Hit: 15043)


sorular4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 26814)


sorular4.sınıf Trafik Güvenliği dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları (Paylaşım: ERDAL YEŞİL    Hit: 13936)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (199 yorum yazılmış)

box Ece Seçkin :Züpper züpper züpper züpper

box Berna Nur Duran :Çok güzel bir sınav soruları

box Yaprak :100 alırım inşallah herkeste inşallah 100 alır....

box naz :<harika< mükemmel

box mina :çok güzel site hepsini aklımda tutabilirsem 100 alcam size başarılar diyorum

box GİZEM LEVENT :Çok güzel,beğendim.Ama 2.dönem 2. yazılıyı bulamıyorum !

box aleyna :Gerçekten çok güzel inşallah sınavdan yüz alırım.

box Fatma Çetin :Çok beğendim sağolun sınava çalışmış oldum

box selin :bence çok güzel sınava hazırlanmama yardımcı oldu

box gf :çok güzel

box Tuğba USTA :Çok güzel bir şey

box Bahar şelimen :Gerçekten muhteşem kesin 100 alırım.

box buse şanda :100 alırım

box naz :Çok güzel....

box Mervenur kazan :Süper hepsi sınavda çıktı

box Aleyna mutlu :Harikaaa

box Hasan :Teşekkürler

box semanur :Harikasın

box Dilara Cansın :Çooook güzel Yarın inşallah 100 alırım Hatta 200!!!

box Cansu özel :Çooook güzel inanılmaz güzel

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box melis :Bazı soruların cevapları yanlış ama yine de çok güzel!!!!

box avşin bulut :çok güzelde ama olmuyor olsa neyse oluyor ama çözülmüyor

box SILA GÜZELLL :Bencede yazar abi ben ÇOK teşekür ederim tam bana göre bir site burası gerçekten çooook teşekür ederim size

box meryem can :Sizin ve allahın sayesinde inşallah 100 alırım çok teşekkür ederim =D ÷)

box melisa :Bu çok güzel 100 aldım herkese tavsiye ederim

box yiğit :Oyun oynamak temel ihtiyaçtır diyor ama temel ihtiyaç DEĞİLDİR

box Songül :çok güzel bir site ellerinize sağlik gerçekten çok güzel

box damla :çokkkk güzelllll elinize sağlik çok güzel olmuş

box Ali Arda Mum :ben faris kokulu ilkokulundan katılıyorum . İnşallah pazartesi 100 alırım 4-b sınıfı saygılar ama çok zordu bu test demedi demeyin

box ZEYNEP :BİZİM YARIN SOSYAL BİLGİLER SINAVIMIZ VAR İNŞALLAH 100 AIRIM

box zeynep rana :tamamda bu adam yanlış yapmış.Oyun oynamak temel ihtiyaç değil.

box mrktfkthktmktjkgghg :Ya Abdurahman abi sana çok teşekkür ederim

box DENİZ AFYONKALE :AYNI SORULAR ÇIKARSA KESİN 100ALIRIM HERKESE TAVSİYA EDERİM

box Sevval kazan :Yine sanslıyız

box ahsen :çok güzel bir site sınavdan 100 aldım.

box onur :sınav sorularının aynısı

box geleceğin yazarı PELİNNAZ :site çok güzel,aynı zamanda yorucu.

box zehra :İnşallah 100 veya 90' larda falan alirim. :)

box MELİS :İnşallah başarili bir sinav olur :]

box rain :Yazara cooook tsk

box sude :İnşallah 100 alırım

box melike :bu site çok güzel

box ZEYNEP KIZILKAYA :BEN ÇOKKKKKK BEĞENDİM AMA BEN 85 e rağzıyım ve ben Zeynep

box Miray :Çok güzellll BundAn çıkacakmış 100 alcamm

box hatice :test bana göre çok basitti

box Nursena İZMİRLİ :Çokkkkk güzel sinavdan 100 alıcama inanıyorum

box emir :işaalah 100 alırım

box Umut :Bu site çok guzel inşallah 100alirim

box bahadır furkan dal :abi ellerinize kollarınıza sağlık allah razı olsun

box sude :Çok güzel inşallah 100 alırım

box İLAYDA :ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN

box melis :100 aldım saolun

box Buse betul :Çok güzel bir çalışma

box yağmur :herkeze iyi şanslar arkadaşlar bende inşallah 100 alırım :):)

box elmas :inşallah sınavda gerçekten bunlar çıkar çok güzel

box MELİKE :BU SİTE ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK SÜPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

box MELİKE :BU SİTE ÇOK GÜZEL SINAVLARIMA ARTIK DAHA İYİ ÇALIŞACAĞIM İNŞALLAH SINAVDAN 100 ALIRIM TEŞEKKÜR EDERİM

box Furkan adıgüzel :Çok güzel

box özer nebi :ben hep bu siteden bakıyorum ve sınavda aynıları çıkıyo

box fukan :Bu nedenle biyolojik çeşitlilik

box ebrar :inşallah 100 alırım

box erva nur :Bunu yapan kimse o kişiye tşk ediyorum

box Zeynep Sude Özkan :arkadaşlar temel ihtiyaçlar da ki oyun oynamak konusu yanlistir.çünkü temel ihtiyaçlar demek kesinlikle karşılanması gerek demektir bunu da buradan belirtelim temel ihtiyaçlardan birkaç örnek verirsek yemek yemek ve karşılanması gereken herşey ve Elbette ki barınma Bu konularla ilgili kafanızın karışması çok normal

box şeyma karataş :Çok güzel teşekkürler sağlun

box ikranur :çok güzel yapanın ellerine sağlık pazartesi sınavım var inşallah 100 alırım

box zeynep sevde :çok güzel olmuş ellerinize sağlık

box selin :cok güzel ben sınavdan 100 aldım tavsiye ederim sınav aynı deildi ama işime yaradı bu sorular soruların tek bazıları cıktı

box faruk :güzel değil ama ellerine sağlık

box al :BU sayfa çok yararlı.Çok güzel inşallah 100 alırım.Test çok güzelmiş.Yazan güzel yazmış.Ellerine sağlık.

box nehir :testi çok güzel buldum

box TUANA :çok güzel inşallah 100 alırım

box SEVDA :Test cok güzelmiş.Yazan güzel yazmış.Ellerine sağlık.

box beyza :sınavda çıkıyor mu

box arda :güzel site ama bu soruların çıkacağını düşünmüyorum

box Ayşegül :Çok güzel site cuma sınav var 100 alırım su an bir daha test çözmek istiyorum yapanın eline sağlık

box ırmak :oha gerçekten bunlar çıkıyuomu sınavda

box Elanur turkmen :Cok guzel

box ece :aynen oyun oynamak temel ihtiyaç mı ama ÇOK GÜZELDİ teşekkürler

box sınavcı :Sinavdan 100 aldim

box ismail mbg :Cok kolaymis birz daha zor yapsaniz daha iyi ama cok fuzeldi eylenerek yaptım

box muratgüngör52 :böyle soruları dünyada bulamassınız

box clash of clanscı :çok şey öğrendim teşekkür ederim inşallah başka sınavlarıda gösterir.

box berdos :İnsallah yuz alirim

box nisa mina :çoooookkkkkkkkkk güzel bir çalışma sayfası onun sayesinde 100 alıcaz

box mira icen :çokkkkkkkkkkkkkkkk guzel

box yağmur :arkadaslar çok guzel sorular ama ya çıkmazsa benzeri :( ***

box İlayda :ÇOK KOLAY

box İlayda :çok kolaydı çok beğendim inşallah alırım

box Meryem :Çok güzel bir site

box şeyma peker :çok beğendim ömrümde hayatımda bu kadar güzel sayfa görmedim

box YİĞİT CIKAN :TEST GÜZELMİŞ

box Larissa :Çok BEĞENDİM GERÇEKTEN

box Sude :Gerçektennn müthişti ALLAH razı olsun AMİN

box Sude :Çok güzeldi ellerinixe sağlık inşALLAH 100 alırım amin

box öykü güner :çok güzel çok hoşuma gitti

box kemal :oyun oynamak temel ihtiyaçmı

box kemal :evet öğretmenler saf 100 alıcağamızı bilmiyorlar galibağa hem o soruları işledik kesin aynı çıkıcak

box Efekan güneş :Bu yazilinin aynisi cikti 100 aldim Allah razi olsun ama kopya cektik bide

box DUHA :KİM YAPTIYSA ALLAH RAZI OLSUN

box DUHA :EĞER SORULAR AYNIYSA KESİN 100 ALIRIZ AMA ÖĞRETMENLER SAF DEĞİLKİ BURAYA KOYSUN

box beyza :çok güzel buse çalışkan elerine sağlık allah razı olsun

box Aysun konukoğlu :gerçekten çok güzel bir site her zaman bu siteye gireceğim emeğinize sağlık

box Bilal Samed :Arkadaşlar test güzel ama cevaplıyor olabilse ydik daha güzel olur du ama yinede iyi

box umut :inşallah işe yarar

box ahmet :çok güzeldi inşallah 100 alırım

box ali delitürk :harikaydı inşallah sınavdan 95 veya 100 alırım

box ayse nur :Bence cok guzel bir test olmus ben cok sevdim sizde denemelisiniz arkadaslar ama aslinda ben sizi tanimiyorum

box özge gürel :çokk güzel bir site bize emeğiniz geçti sayenizde kızım sosyal sınavından 100 aldı

box Ayaz :Muhteşem ama 5. Sınıfa gidiyom kardeşim için

box derya :yraın bn sınav olucam inş 100 alırım amin <3

box gökçe :çok güzeldi testimde işallah işe yarar.

box aslı :oyun oynamayı temel ihtiyaç demişsin

box hande :çok güzel test ama neden şık işaretlenmiyo.

box memocan :çok mükemmel saol umarım aynıdır

box Buse Çalışkan :Allah'ım kurban olduğum Allah'ım buradaki yorum atan herkesi v diğerlerini sınıflarında birinci etmeyi nasip eyle yaratan Rabb'im AMİN.

box Fadime :soruların aynısı vardır inşallah

box eda :inşallah sorular aynıdır

box selin yılmaz :Ben bugün sınav olucam inşallah 100 alırım 85 ten aşağıya düşmem

box Öykü :Gerçekten çok işime yaradı. Çok thanks :)

box velican :işallah hepimiz yüz alırız

box cengiz :işallah hepimizde yüz alırız

box Hayrunnisa civelek :Nerden bilelim Buğra 100 aldığını çok güzel ama

box İlkimCincır :Ya arkadaslar oyun oynamak temel ihtiyac mi ?

box cansu akten :süperdiiiiiiiiiii inşallah sınavdan 100 alırım

box RÜMEYSA TOK :BENCE ÇOK GÜZEL BİR SİTE ÖRNEK OLUCAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

box Duygu Kılınç :Çok teşekkürler ama bu olduğundan emin misiniz acaba???

box kasım :çok güzeldi başarılı oldum inş. sınavımdada böyle olurum aminnn

box öykü :hımm güzel harika olmuş ama cevapları yok

box METEEE :inşallah işe yarar yararsa yüz alırım

box yasin yaran :Sınavdan 100 aldım oley oley

box ahmetb mert :alahım şükürler olsun

box İhsan atlı :SÜPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

box münevver ışık ben erkeğim :inşallah öğretmen bunu sorar ve 100 alırım inşallah allahım

box şevval :işşallah sınavımdan 100 alırım

box münevver kurnaz :teşekkürler yazılım çok güzel geçti saolun

box münevver :işşahla öğretmen bu sınavı yapar

box NAZ KANKA :YAZILIM İÇİN DUA EDERMİSİNİZ?

box asım :innşallah 100 alırım

box begüm gezici :çoooook kolayyyyy

box berzan :hadi be inş 100 alırım ama daha fazla soru olsaydı sevinirdim

box berzan :inşallah 100 alıım ya

box buğra yıldırı :sınavdan 100 aldım oley

box buğra :yarınki sınavdan kurtardı

box berzan çalışkan :g üzel zihini tazeliyor yaaabakınn çalışım

box berzan çalışkan :güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

box berzan :güzel inşallah 100alırım

box feyza :Güzeldi zihnmi tazeledim

box EZGİ BAYLAR :GÜZEL İNŞ 100 ALIRIM

box inci kurt :teşekür ederim inşallah yüz alırım tekrar teşekür ederiiiiimmmm

box merve :güzel ama inşallah 100 alırımmm

box zeynep demir :Süperr bir site sosyal sınavımdan 100 aldım yehuuuuuuu

box sena :mükemmel bir sınaw inşallah 100 alırım

box damla :cokkk teşekür ederimmmmmmmmmmmmmmm

box gizem atasoy :çokkkkkkkkkkkk teşekkür ederim sınavda farklı soru çıktı ama yine de 5 aldım

box demet özdemir :100 almak istiyorum

box cansu :iyşallah sınavım güzel geçer

box oktay :çokkkkkkkkkkkkkkk güüüüüüüüzeeeeeelllllllll

box elif :Bu ne ya 100 aldim ilk defa bu kadar kollay soru görüyom...

box ibrahim :sınav güzeldi işaalahsınavdan5 alırım

box melih :iki tane sorunun cevabını yanlış vermşiniz

box seda :Mükemmel sorular

box seda :Ben çok beğendim

box zeliş :günaydın çok güzel bir yazılıydi zaten bugün benim sınavım var bana yararı dokundu yazılan yurumlara çok teşekkür ediyorum herkese

box zeliş :çok güzel zaten bugün yazılım vardı çalışmış oldum çok çok çok çok çok teşekkürler

box melek :harika bizim için çok kolayyyyyyyy

box damla :ya teşekkürler 100aldımm

box sudee :harika inşallah kazanırımmmmmmmm :)

box roza becel :çok teşekkürler eğer doğruysa yaşadık.

box süper :süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

box büşra :çook teşekkürler inşaallah sınavım güzel geçer çook sağolun

box selennn :çok teşekkür ederim sağolun

box anonim :sağolun çok iyi sınavımdan 100 aldım

box sadullah :100 aldım sagolun

box merve :teşekkür ederim çok yardımcı olmadın :D

box hilal :yaşasınnnn kopyayı aldım eğer sorular aynıysa cevaplarını tıkır tıkır yazar ve 100alırım

box Bir Dost :Çoooookkk Yardımcı Oldu Tşkrler

box ecem :işime çok yaradı teşekkürlerrrrrrr

box buse :sınavım inşallah güzel geçer :)

box buse :teşekkürler çok güzel işime çok yaradı

box ezgi :teşekkür ederim gerçekten sınavım çok iyi geçti

box eda :Sınavdan 100 öğretmenden aferin aldım teşekkürler

box beyza :çok iyi oldu benim için çalışmış oldum inş yazılı iyi geçer çok teşekkürler

box melisa :çok teşekkürler sizin sayenizde 100 alabilirim çünkü testte hepsi 100 çıktı :)

box ceren :teşekkür ederimgerçekten çok işime yaradı

box azraa :çok teşekkür ederim

box azraa :çok güzeldi teşekkürler tam istediğim konular çok yararı oldu yeniden teşekkür ediyorum

box reyhan :ÇOK TEŞEKKÜRLER SINAVIM SİZİN SAYENİZDE İYİ GEÇECEK

box büsra :güzel ama kim se yorum yazmamıs

box senem aydemir :çokkkkkk güzel.

box Osman BUDAK :ÇOK TEŞEKKÜRLER SINAVIM İYİ GEÇECEK SİZİN SAYENİZDE :)

box elif :çok kolay inşallah sınavda bunlar sorulur

box beyzanur :şağolun çok güzel

box beril :Bu test çok güzel tam isledigimiz konu

box HELİN :SINAVDA BUNLAR SORULDU 100 ALDIM TŞK

box SELEN YILMAZ :ÇOK ÇOK ÇOK TŞK

box ayşe :saatler ile ilgili olsa iyi olur 5. sınıf sınıf olsa gerek

box zamenta :cok güzel sınavda bunlar soruludu 100 aldım tekyu.....

box Bekir YILDIZ :BU SAYFA çok yararlı

box zeynep :sitenizi çok beğendim

Kız Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön