Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

4. Sınıflar sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav test soruları

4. Sınıflar sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav test soruları

1.   Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkile­rinden biri değildir?

A. Uyku düzenini bozar.

B. Ders çalışmada isteksizlik yaratır.

C. Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.

D. Göz sağlığına zararlı olabilir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi insanların geçmişte kullandığı iletişim yollarından biri olamaz?

a) duman     b) güvercin   c) davul      d) uydu

 

3.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin bir ürünüdür?

a) internet    b) insan   c) ağaç        d) at

 

4.Eski insanlar saat yokken zamanı hangisi ile hesaplarlardı?

a) Ay saati      b) Duvar saati   c) Güneş saati   d) saat kulesi

 

5.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdendir?

a) çamaşır makinesi   b) tepegöz   c) araba                d) telefon

 

6.Aşağıdakilerden hangisi yeni ürünlerin ortaya çıkmasında daha etkilidir?

a) gelişme    b) değişim    c) üretim    d) ihtiyaçlar

 

7.Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde kullandığımız bir teknolojik ürün değildir?

a) otomobil      b) buzdolabı   c) radyo         d) televizyon

 

8.Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutularının faydalarından biridir?

A-Yer altı kirliliğine neden olur.      B-Mikropların yayılmasına neden olur.

C-Enerji tasarrufu sağlar.               D-Çevreye kötü koku yayar.

 

9.Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?

a) tren     b) bilgisayar       c) uçak    d) otomobil

 

10. Yeni bir ürün tasarlarken nelere dikkat edilmelidir?

A-Çok pahalı olmasına           B-Çok saçma olmasına

C-Çok komik olmasına           D-Eskiden olmayan bir ürün olmasına

 

11.Çöplerin kullanıldıktan sonra insanlara ve doğaya zarar vermeden yeniden kullanıma kazandırılmasına ne ad verilir?

a)geri dönüşüm       b) ileri dönüşüm    c) yukarı dönüşüm   d) aşağı dönüşüm

 

12.Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarından değildir?

   a) Uçak     b) radyo     c) telefon    d) telgraf

 

13. Plastik, cam ve kağıt gibi maddeleri kullandıktan sonra nereye atmalıyız?

A-geri dönüşüm kutusuna     B-çöp kutusuna

C-sokağa                               D-okul bahçesine

 

14.Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür?

   a) televizyon      b) tepegöz   c) aşı              d) telefon

 

15.Eski insanlar aydınlanmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmamışlardır?

   a) gaz lambası    b) balina yağı   c) ateş              d) lamba

 

16.Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir haberleşme yöntemi değildir?

A-Dumanla haberleşme          B-Postayla haberleşme

C-Boruyla haberleşme           D-Güvercinle haberleşme

 

17.Aşağıdaki numaralardan hangisi itfaiyenin numarasıdır?

   a) 110   b) 112   c) 155   d) 156

 

18.   "İşlerimizi daha kolay ve hızlı yapabilmemiz için kullandığımız araçları, aletleri ve yön­temleri kapsayan bilgiye....................denir."

   Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a- ) teknik     b- ) icat     c- ) buluş     d- ) teknoloji

 

19. “Teknolojik ürünler kullanım alanlarına göre sınıflandırılırlar.”

Buna göre otomobil, tren, gemi, uçak gibi teknolojik ürünlerin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) haberleşme      b- ) ulaşım     c- ) eğitim        d- ) sağlık

 

20. Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?

a- ) Tekerleğin icadından sonra ilk ilkel ara­balar yapılmıştır.

b- ) Tekerlek, insanlara yükleri bir yerden başka bir yere kolayca taşıma imkânı vermiştir

c- ) Tekerlek icat edilmeseydi hiçbir oyuncak yapılamazdı.

d- ) Tekerlek, insanlığın en önemli icatların­dan birisidir.

 

21.Uzakta olan sevdiklerimizle görüşebil­mek için aşağıdaki araçların hangisinden yararlanmayız?

a- ) televizyon       b- ) faks       c- ) telefon     d- ) İnternet           

            yazılısoruları.com

22.   I. saat                           II. gazete

      III. takvim                     IV. televizyon

İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için yukarıdaki araçlardan hangilerini kul­lanmışlardır?

a- ) I-III                        b- ) II - IV       c- ) l-ll           d- ) I-III-IV

 

23.Ağıdakilerden hangisi zamanı ölçmede kullanılmamıştır?

a- ) güneş saati        b- ) yemek saati         c- ) kum saati         d- ) su saati

 

24. Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkile­rinden biri değildir?

a- ) Uyku düzenini bozar.

b- ) Ders çalışmada isteksizlik yaratır.

c- ) Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.

d- ) Göz sağlığına zararlı olabilir.

 

25.    I. mum                        II. gaz lambası      III. elektrik                    IV kandil

 Mekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçlar kullanılmıştır.

Bu araçların kronolojik sıralanışı aşağı­daki seçeneklerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?

a- ) I-II-III-IV             b- ) II - III - I - IV        c- ) IV - II -1 - III             d- ) IV-I-II-III

 

26. Çocukların yaşamında teknolojik geliş­melerin etkisini nasıl izleyebiliriz?

a- ) giysilerine bakarak                b- ) yaşadıkları çevreye bakarak

c- ) oyuncaklarına bakarak          d- ) beslenmelerine bakarak

 

27. “Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğal kaynakların tükenmesini önlemek için yapı­labilecek çalışmalardan biri de geri dönüşü­mü olan maddeleri kullanmaktır.” Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan maddelerden değildir?

a- ) ayakkabı boyası      b- ) ekmek poşeti        c- ) konserve kutusu      d- ) su şişesi

 

28)-Aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisinde Güneş yılı esas alınmıştır?

A .Hicri       B. Miladi   C.12 hayvanlı   D.Rumi

 

29-Aşağıdaki teknolojik ürünlerin hangisinin icadı diğerlerinden daha eskidir?

A-Telgraf           B-Cep Telefonu          B-Televizyon      D-Bilgisayar

 

30-   1-uçak       2-telefon        3-iş makinesi

Yukarıdaki teknolojik ürünlerin alanlarının doğru sıralanışı hangisidir?

 

1

2

3

A-

Ulaşım

Eğitim

İletişim

B-

Ulaşım

İletişim

Sağlık

C-

Eğitim

Ev aletleri

Ulaşım

D-

Ulaşım

Eğitim

İş makinesi

 

31-İletişim araçlarından telefonun mucidi kimdir?

A-Graham Edison        B-Galilei Galileo           C-Thomas Edison         D-GrahamBell

 

uçak

kağnı

tren

otobüs

Motorsiklet

otomobil

32-Yukarıdaki tabloda verilen ulaşım araçlarından kaç tanesi günümüzde kullanılmaktadır.

A-3               B-4               C-5              D-6

 

33-26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen kanunla takvim ve saat ölçülerinde değişiklik yapıldı.

Bu kanunun kabulüyle kullanılmaya başlanan takvim hangisidir?

A-Rumi takvim                   B-Hicri takvim

C-Masa takvimi                  D-Miladi takvim

 

34-Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinden saatin kaç olduğunu öğrenebiliriz?

A-Ütü     B-Cep telefonu      C-Teleskop     D-Stetoskop

 

35.Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi ilk insanların kullandığı araçlardan değildir?

A-internet        B-Güvercini       C-Duman       D-Davul

 

36-Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi dünyayı karanlıktan kurtaran bilim adamıdır?

A-Thomas Edison              B-Albert Einstein

C-GrahamBell                   D-SamuelMorse

 

37-Hicri takvim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Ayın hareketine göre düzenlenir

B-Bir hicri yıl 365 gündür

C-Miladi takvimden önce kullandığımız takvimdir

D-Başlangıcı Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretidir

 

38)-‘Teknolojik ürünler eğlence amaçlı kullanılmaya başlanırsa yaşamımızı olumsuz etkiler.’

Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

A.Geç saatlere kadar televizyon izlemek.

B.Uzun süre bilgisayar kullanmak.

C.Tabletlerde sürekli oyun oynamak.

D.Boş zamanlarda radyo dinlemek

 

39-Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biri değildir?

A-Çevrenin kirletilmesi

B-Teknolojik araçlardan yayılan radyasyon

C-İnternetin hayatımızı kolaylaştırması

D-Toplumsal alanda insan ilişkilerinin azalması

 

40-Kurtuluş Savaşı yıllarında hangisi daha çok kullanılmıştır?

A-Uçak         B-Telefon      C-İnternet       D-Telgraf

 

41-İcatlar yapılmasının en önemli sebebi nedir?

A-İnsanların meraklı olması       B-Bilim adamlarının para kazanmak istemesi

C-İnsanların ihtiyaçları              D-Mucitlerin ünlü olmak istemesi

 

42-Aşağıdaki araçlardan hangisini eğlenmek için kullanmayız?

A-Televizyon      B-Bilgisayar           C-Akıllı telefon         D-Buzdolabı

 

43-Aşağıdakilerden hangisi  teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasına örnek oluşturmaz?

A-Otomobille aşırı hız yapmak

B-Ödev için internete girmek

C-Televizyona sürekli ve yakından bakmak

D-Yüksek sesle sürekli radyo dinlemek

 

44.    Aşağıdakilerden hangisi teknolojik geliş­melerin önemini anlatmaz?

A.  İnsanlar arasındaki ilişkileri geliştirir.

B.  insanların yaratıcılık gücünü engeller.

C.  Hayatı kolaylaştırır.

D.  İhtiyaçları karşılar.

 

45.    "Atıkların ayrılıp işlenerek yeni  malzeme  üretiminde kullanılmasına............................denir." ifadesinde noktalı yere aşağıdaki­lerden hangisi yazılmalıdır?

A. üretim       B. pazarlama        C. geri kazanım          D. tüketim

 

46.   Teknolojik ürünlerin faydaları olduğu gibi za­rarları da vardır.

Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi­nin zararı yoktur?

A. ütü        B. bilgisayar       C. televizyon       D. cep telefonu

 

47.    Teknolojinin doğaya zarar vermesini ön­lemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

A.  Doğaya zarar verebilecek atıklar toplan­malıdır.

B.  Geri dönüşümü olan maddeler kullanıl­malıdır.

C. Teknoloji için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

D.  Fabrika atıkları için arıtma tesisleri yapıl­malıdır.

 

48.    Aşağıdakilerden hangisi insanları buluş yapmaya yönelten nedenlerden biridir?

A.  karşılaştıkları sorunları çözme isteği

B.  hoşça vakit geçirme isteği d e r s i m i z . c o m

C. çevresindekilere karşı üstün görünme isteği

D. zengin olma isteği

 

49. İnsanlar farklı kültürleri tanımaya çok me­raklıdır. Bu amaçlarına ulaşmak için aşa­ğıdakilerden hangisini yapmazlar?

A. O ülkelerin coğrafi özelliklerini ezberlerler.

B. Onların müziklerini dinlerler.

C. O ülkeleri anlatan kitapları okurlar.

D. Onların el sanatlarını incelerler.

 

50.  Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinç­sizce kullanmayı anlatan bir davranıştır?

A.  alınan ürünün kullanma kılavuzunu oku­madan ürünü kullanmak

B.  bilgilere ulaşmak için İnternet'ten yarar­lanmak

C. televizyonu, uygun uzaklıktan izlemek

D. telefon konuşmalarını kısa tutmak

 

BAŞARILAR  /   HER SORU 2 PUANDIR

Ekleyen: MAHMUT BAHADIR UYAR     Okunma: 4405 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular4.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları (Paylaşım: ALİ AKDEMİR    Hit: 12852)


sorular4. Sınıf fen bilimleri dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Ergün Gümüş    Hit: 11847)


sorular4.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 3.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Yahya OCAK    Hit: 55749)


sorular4. Sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları (Paylaşım: Editör    Hit: 5118)


sorular4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015-2016 (Paylaşım: Ali Akdemir    Hit: 10853)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

Arabalı Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön