Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

4. Sınıflar fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınav test soruları

4. Sınıflar fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınav test soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1) Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A) Tepsi   B) Silindir    C) Küp     D) Küre

 

2) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz

A) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar.

B) Yakıt olarak doğal gaz kullanımı.

C) İnsanların kullandığı sprey ve deodorantlar.

D) Motorlu taşıtların egzoz gazları.

 

3) Aşağıdakilerin hangisinde ormanlar etkili değildir

A) Havanın temizlenmesinde          B) Yabani hayvanların barınması

C) Erozyonun azalmasında           D) Rüzgârın oluşmasında

 

4) Heyelan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Verimli tarım topraklarının eriyen kar suları ile denizlere sürüklenmesidir.

B) Bir yeryüzü şeklidir.

C) Büyük kaya parçalarının ya da gevşek toprak tabakasının yamaçlardan aşağıya sürüklenmesidir.

D) Toprağın enine sürülmesidir.

 

5) Aşağıda verilen minerallerden hangisi en değerlidir

A) Kömür      B) Altın      C) Mermer     D) Tebeşir

 

 6) Dünya üzerinde bulunan sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

A) Birçok canlıya yaşama alanı olur.

B) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.

C) Karalara göre daha fazla yer kaplar.

D) Büyük kısmı tuzlu sudur.

 

7) Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır

A) Ormanlar      B) Yağışlar     C) Rüzgârlar      D) Akarsular

 

8-Damarlarda akan kanda  hangisi bulunmaz?

A-Besin     B-Karbondioksit      C-Tükürük    D-Oksijen

 

9-Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi olur. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde ısı alışverişi olmamıştır?

A-Islak çamaşırların kuruması

B-Sıcak su ile soğuk suyun karıştırılması

C-Bir kap suyun dondurucuda buza dönüşmesi

D-Tabağın düşüp kırılması

 

10- İskelet sitemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A-Düzenli egzersiz yapmalıyız          B-Çok sert yataklarda yatmalıyız

C-Dar ayakkabılar giymeliyiz            D-Çok ağır yükler kaldırmalıyız

 

11-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir ?

A ) Şimşek – doğal ışık kaynağı

B ) Güneş – doğal ışık kaynağı

C ) Yıldız – yapay ışık kaynağı

D ) Sokak lambası- yapay ışık kaynağı

 

12-Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir           

A)Güneş       B)Yıldız     C)Ay        D)Yanan odun

 

13-Şimşek-ampul-trafik lambası-masa lambası

Yukarıda verilen ışık kaynaklarından bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarda kalır?

A)Masa lambası        B)Ampul        C)Şimşek      D)Trafik lambası

 

14-En temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)Enerji santrali      B)Ampul      C)Ay    D)Güneş

 

15-Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır?

A)Yapay ışık kaynağı         B)Suni ışık kaynağı

C)Aydınlık ışık kaynağı     D)Doğal ışık kaynağı

 

16-Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğidir?

A)Çöplüğe atılmış ampullerdir.

B)Bir cismin her yönünden aydınlatılmasıdır.

C)Bir yeri aydınlatırken istediğimiz yerin dışındaki bölgelerin de aydınlatılmasıdır.

D)Bir yeri aydınlatırken çok az ışık kullanılmasıdır.

 

17. Köyde yaşayan insanlar, şehirde yaşayan insanlara göre gökyüzündeki yıldızları daha iyi gözlemleyebilirler.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi şehirlerde yaşayan insanların yıldızları iyi gözlemleyememesinin bir nedeni olabilir?

a- ) insan sayısının az olması

b- ) Aydınlatmanın yanlış yapılması

c- ) Sokak lambalarının yetersiz olması

d- ) Gökyüzündeki yıldız sayısının az olması

 

18. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine önlem olarak yapılmaz?

A. sanayi kuruluşlarının şehir dışına taşınması

B. makinelere gürültü önleyici donanım takma

C. yüksek sesli ortamda kulaklık takma

D. trafikte gereksiz kornaya basma

 

19. Ses aşağıda verilen alanlardan hangisinde daha önemlidir?

A. haberleşme      B. eğitim       C. ulaşım      D. tıp

 

20. Düzensiz ve şiddeti yüksek sesler……. neden olur.

Yukarıdaki cümlede noktalı gere ne gelmelidir?

A. ses kirliliğine               B. sesin yayılmasına

C. titreşime                     D. enerjiye

 

21. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir ses kaynağıdır?

A. gitar sesi                               B. dalga sesi

C. ırmak sesi                             D. kedi sesi

 

22. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Hafif sesleri kuvvetli seslerden ayıran özelliğe sesin şiddeti denir.

B.Megafon, hoparlör gibi aletler sesin şiddetini artırır.

C.Radyonun sesini artırmakla sesin hızını artırırız.

D.Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

 

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A.        İnsan sesi yapay bir ses kaynağıdır.

B.        Su altında ses yayılmaz.

C.        Ses, su dalgaları gibi yayılır.

D.        Makine sesleri doğal sestir.

 

24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.        Işık bir enerji türüdür.

B.        Işık titreşim sonucu oluşur ve yayılır.

C.        Ses bir enerji türüdür.

D.        Ses titreşim sonucu oluşur ve yayılır.

 

25. Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?
A) İnsan     B) stetoskop     C) rüzgâr      D) hayvan

 

26. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?
A) su sesi                  B) rüzgâr sesi           C) düdük sesi     D) gök gürültüsü

 

27-Pelin ve ailesi tatilden döndüklerinde tezgahta unuttukları peynirin küflenmiş  olduğunu görmüşlerdir bu olaya aşağıdaki canlılardan hangisi sebep olmuştur?

A)Hayvanlar              B)Bitkiler          C)Mikroskobik Canlılar     D) İnsanlar

 

28. Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) titreşmesi         B) ısınması          C) soğuması         D) hareket etmesi

 

29. Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ses bir enerjidir.
B) Ses dalgalar halinde yayılır
C) Ses doğrusal bir yolla yayılır.
D) Ses kaynağından uzaklaştıkça daha az duyulur.

 

30-Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sebeplerinden biri değildir?

A)Depremler   B)Akarsular        C)Seller      D)Rüzgarlar

 

31. Ses hangi ortamda yayılmaz?

A) havada      B) suda     C) katıda     D) boşlukta

 

32. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?

A) radyo sesi         B) megafon sesi     C) kuzu sesi         D)  flüt  sesi

 

33. Kuvvet, cisimlere itme veya çekme olarak uygulanabilir. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin uygulanma şekli diğerlerinden farklıdır?

A - Bozulan arabayı çekici ile çekmek.         

B - Sepete konan poşeti iple yukarıya doğru çekmek.

C - İple kuyudan su çekmek.                       

D - Tahtanın üzerine çivi çakmak.

 

34. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir?

A - Yerinde duran kaya parçası.dersimiz.com

B - Fren yaparak yavaşlayan bisiklet.

C - Aniden hareket eden araç.                 

D - Belli bir süre yuvarlandıktan sonra duran top.

 

35. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet etkisiyle cismin şekli değişmiştir?

A - havaya kaldırılan masa                      B - dönen tekerlek

C - açık pencerenin kapatılması             D -  kaza yapan araç

 

36. Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek madde değildir ?

A - Paket lastiği    B -  Bulaşık süngeri        C -  Oyun hamuru              D -  yay

 

37. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme hareketi yapmaktadır?

A - Düz yolda ilerleyen araba                     B - Okuldan eve giden öğrenci

C - Araba direksiyonunun çevrilmesi          D - Masanın itilmesi

 

38. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi için kuvvet gereklidir ?

A - Kapı kilidinin açılması                 B - Futbol topuna vurma

C - Çantanın yukarı kaldırılması      D - hepsi

 

39. Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvet etkisinde gerçekleşmez ?

A - Masanın yerinin değiştirilmesi                      B - Açık kapının kapatılması

C - Yanan mumun odayı aydınlatması             D - Sırtında çanta taşıyan çocuk

 

40. Aşağıda verilen hareketlilerden hangisi daha hızlıdır ?

A - otomobil     B - tren       C - uçak      D - gemi

 

BAŞARILAR / HER SORU 2.5 PUANDIR

Ekleyen: MAHMUT BAHADIR UYAR     Okunma: 3495 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular4. Sınıf fen bilimleri dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Ergün Gümüş    Hit: 11848)


sorular4.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Soruları (Paylaşım: Ali Akdemir    Hit: 46238)


sorular4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Özellikleri Çalışma Soruları (Paylaşım: Ali Akdemir    Hit: 11280)


sorular4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015-2016 (Paylaşım: Ali Akdemir    Hit: 10609)


sorular4.Sınıf İngilizce dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları (Paylaşım: sude ülger    Hit: 10623)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (1 yorum yazılmış)

box Hüseyin Ali :ÇOK FAZLA SORU VAR

Arabalı Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön