Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

4. Sınıflar Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav test soruları

4. Sınıflar Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav test soruları

1. “ışık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)   Sokak ışıkları yolları aydınlatıyordu.

B)   Bütün gözlerden anlamlı ışıklar saçılıyordu.

C)   Okuyabilmek için mum ışığı yeterli değildi.

D)   Yan odaya gidip ışığı yaktı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A.  Ne yapacağını kara kara düşünüyor.

B.  Dolabın altına da üstüne de baktı.

C.  Eğri büğrü ipi düzeltmeye çalıştı.

D.  Yalan yanlış sözleri çok rahatsız ediyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A.   Arkadaşlarımla pikniğe gittiğimizde çok eğlendik.

B.  Sınıfta işlediğimiz konuyu evde tekrar etmeliyiz.

C.   Hastayım bu yüzden seninle oynayamam.

D.  Ahmet gece gündüz sabırla çalıştı.

 

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce yer alır?

a- )  Konunum         b- )  Kof           c- )  Koca        d- ) Koçak

 

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, “sert sessizlerin yumuşaması” vardır?

a- ) Kitabım           b- ) Milletimiz         c- ) Sepetten            d- ) Sıcaktan

 

“Biz biliriz bizim işlerimizi,

İşimiz kimseden sorulmamıştır.”

6. Yukarıda verilen mısralarda kaç hece vardır?

a- )  7             b- ) 22          c- ) 21         d- ) 18

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel bir ifadedir?

a- ) Dünyamız, Güneş’in etrafında döner.

b- ) Bir yıl 365 gün 6 saattir.          

c- ) 2006’nın en önemli olayı,  okulumuza yeni bir merdiven yapılmasıdır.       

d- ) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunur.

 

8. “Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor.”

Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) okul           b- ) arkadaş              c- ) soğuk        d- ) davranıyor

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı  yoktur?

a- ) Burası eşi benzeri olmayan bir bahçeymiş.

b- ) Devin gözleri otomobil farı gibiymiş. dersimiz.com

c- ) Anası:”Yapma kızım, etme kızım.” diye yalvarmış.

d- ) Adamın boyu neredeyse bir minare kadarmış.

 

Her yıl bir yaş daha büyüyoruz.

Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim.

10. Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir?

a- ) sesteş              b- ) eş anlamlı          c- ) zıt anlamlı         d- ) mecaz

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “temiz” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A.  Kerem odasını çok temiz tutar.

B.  Dolabım her zaman temiz ve düzenli olsun isterim.

C.  Temiz çamaşırları katlayıp dolaba koydum.

D.  Ayşegül çok temiz kalpli bir kızdır.

 

12. Bir sözcüğün yazımında yanlışlık yapılıp yapılmadığına nereden bakarız?

a- ) sözlük                            b- ) imla kılavuzu

c- ) ansiklopedi                     d- ) atasözleri ve deyimler sözlüğü

 

13. “Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir?

a- ) pişmanlık             b- ) kızgınlık           c- ) kıskançlık          d- ) sevinç

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

a- ) Soğuktan ellerim dondu.       b- ) Koşmaktan çok yoruldum.

c- ) Bugün erken kalktım.            d- ) Uykum gelince yattım

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sert sessizlerin yumuşamasına uğramamıştır?

a- )  İnatçı              b- ) Değmediği          c- ) Alışkanlığı          d- ) Özgürlüğü

 

16. “Arkadaşlarının kitabında gözü kaldı.”

Cümlesindeki altı çizili söz grubunun anlamı, aşağıdakilerden hangisine uygundur?

a- )  Çok beğenmek.            b- )  Gözünü ayıramadı.          c- )  Okumak istedi.             d- ) Baktı durdu.

 

17. “Eli kalem tutmak” değimini açıklayan seçenek hangisidir?

a- ) Kalemi iyi kullanmak              b- ) Okur yazar olmak.

c- ) Kalem ile yazı yazmak.          d- ) Elde kalem tutmak

 

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?

a- )  Tatlı       b- ) Çay          c- ) Gece          d- ) Güneş

 

19. “Gökyüzünde bir tek parlak yıldız yoktu.” Cümlesinde ön ad hangisidir?

a- ) gökyüzünde          b- ) parlak         c- ) yıldız         d- ) yoktur

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A. Havalar soğuyunca burnu akmaya başladı.

B. Gülşen her şeye burun kıvırıyor.

C. Ceren burnu havada bir kızdır.

D. Bu sene pek burnun büyümüş; hiçbir şeyi beğenmiyorsun.

 

21.Aşağıdaki deyimlerden hangisi sır saklayanlar için kullanılır?

a- ) Laf ebesi            b- ) Aklı evvel        c- ) Boşboğaz         d- ) Ağzı sıkı

 

22. “Köprüden geçeceğim ……….korkuyorum.

”  Yukarıdaki boş yere, hangi kelime gelemez?

A) ama          B) ancak         C) artık    D) fakat

 

23. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde hal eki yoktur?

a- ) Karda          b- ) Gölde           c- ) Gövde           d- ) Yolda

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A-  Yalan yanlış işlerle beni kandırma.                  

B - Siyah elbise kara gözleriyle uyum sağlamıştı.

C-  Dün başlayan yolculuğumuz bugün bitti.        

D-  Genç yaşlı herkes sokağa döküldü.

 

25. Hangi noktalama işareti cümlenin bittiğini göstermez?

a- ) Soru işareti        b- ) Kısa çizgi        c- ) Nokta        d- ) Ünlem işareti

 

26. “Bedava sirke baldan tatlıdır.” atasözünü hangisi açıklar?

a- ) Çok para ödenerek alınan sirke kıymetlidir.

b- ) Para ödemeden alınan malın değeri yoktur.          

c- ) Para vermeden elde edilen çok hoştur.

d- ) Az para ödeyerek alınan mallar kıymetlidir.

 

27. “Okuldakiler” sözcüğündeki sesli harfler hangileridir?

A) a,e,i,ö,ı          B) o,u,a,i,e        C) o,a,ı,ö,e        D) e,o,ı,i,a

 

28. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisinde “kaynaşma” olayı vardır?

a- )  Odayı iyice süpürdünüz mü?          b- ) Evinizi yeniden boyattık.  

c- )  Babam, bize beşer kalem aldı.        d- ) Fırının daha yeni almıştık.

 

29. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-i” eki aldığında ses (hece) düşmesine uğramaz?

a- )  Zihin             b- ) Sabır            c- ) Kilim           d- ) Oğul

 

30. “Annesi, Gül’ü pazara götürdü.” Cümlesinde kaç taneisim vardır?

a- )  4        b- ) 3           c- ) 2        d- ) 1

 

31. “Şeker” sözcüğüne ek getirildiğinde hangisi çekim ekialmış olur?

a- )  Şekerci       b- ) Şekerlik            c- ) Şekerler        d- ) Şekerli

 

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul isimdir?

A)  Bir torba dolusu arpaları var. yazılısoruları.com

B)  Sular üç gün boyunca akmadı.

C)  Her yaz burası böyle kalabalık olur.

D)  Birçok çocuk bahçeye çıktı.

 

33. “Kızcağızın gözlerinden yaşlar sel gibi  .......................”

a- )  akıyorlardı        b- ) akacaktı             c- ) akıyordu        d- ) akmaktaydılar

 

34. “Siz ve o , dünyayı cennet .....................”

a- )  sanıyorsunuz        b- ) görüyordu          c- ) sanıyorsun        d- ) görüyorsun

 

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı  vardır?

a- ) Bütün insanlar uykuyu sever.

b- ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

c- ) Kendine güvenen insanlar başarılı olur.

d- ) Suyu kaynatırsak buharlaşır.

 

36. ‘’Canlı‘’ sözcüğü hangi tümcede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

a- ) Bazı canlılar otla beslenirler.

b- ) Orhan çok canlı bir çocuktu.

c- ) Çiçekler de canlı birer varlıktır.

d- ) Gölde hiçbir canlı yaşamıyordu.

 

37.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek aldığı için anlam değiştirmiştir?

a- ) Çantam          b- )  Evcil               c- )  sınıftan        d- )  Evler 

 

38.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır? 

a- ) Borç yiğidin kamçısıdır.

b- ) Ekmeden biçilmez.

c- ) Ayağını yorganına göre uzat.

d- ) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

 

39.  “Genç ihtiyara yardım için hemen geldi.” Cümlesinde anlam bozukluğunu gidermek için hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır?

a- ) genç             b- ) ihtiyara          c- ) yardım          d- ) hemen

 

40. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad yoktur?

a- ) On yıldır memleketten ayrıyım.         b- ) Sen zor işlerden hoşlanırsın.

c- ) Tembel insanları hiç sevmem.          d- ) Hasan, beline kemer takmış.

 

41.  Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır?

a- ) Kulağı çınlamak            b- ) Kulak kabartmak

c- ) Kulağına koymak         d- ) Can kulağıyla dinlemek

 

42. “ İlgi......ailelerin çocukları genelde başarılı oluyor.” cümlesinde eksik yazılan sözcüğe hangi ek gelmelidir?

 A)   -ci           B)   -siz             C)   -lik               D)   -li

 

43.  Aşağıdaki cümlelerde geçen “mi” lerden hangisi yanlış yazılmıştır?

a- ) Masamı toparladık.                   b- ) Ali’yi aradınız mı?

c- ) İrem’i görecek misiniz?            d- ) Siz de geliyormusunuz?  

 

44.  "Giydiği ak gömlek çok kirlenmiş." cüm­lesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) kara       b- ) Sarı         c- ) beyaz          d- ) Kırmızı

 

Gökhan elindeki taşları hızla denize fırlattı.”

45. Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?

a)Kim              c) Niçin           b)Nasıl          d)Nereye

 

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

A) Bu yaz, geçen yazdan daha sıcak olacak.

B) İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

C) Ahmet benden daha çalışkan.

D) Onunla üç yıldır hiç görüşmedik.

 

47. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?

a- ) Az ateş çok odun yakar.

b- ) Sana vereyim bir öğüt; kendi ununu kendin öğüt

c- ) Damlaya damlaya göl olur.

d- ) Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.

 

48. "Yazarların hepsi yazılarını tamamladık."cümlesindeki anlatım bozukluğu na­sıl giderilir?

a- ) "yazarların" kelimesi yerine "yazar" yazılarak

b- ) "tamamladık" kelimesi yerine "tamamladı" yazılarak          

c- ) "hepsi" kelimesi yerine "tümü" yazıla­rak

d- ) "yazılarını" kelimesi yerine "kitapları­nı" yazılarak

 

49. Altı çizili kelimelerden hangileri gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

I. İnce ipi çekince koptu

II. Elindeki vazo düştü, kırıldı.

III. Dayımlar, bizi çok sıcak karşıladılar.

IV. Adam şoföre çok ağır sözler söyledi.

a- )  Yalnız 2                     b- ) 1 ve 3

c- ) 2 ve 4                            d- ) 3 ve 4

 

50. Hangi cümlede sebep-sonuç ilişkisi vardır?

a- ) Fatma, saçlarına örgü yaptırmıştı.

c- ) Sessizce öğretmenimizi beklemesini bilemiyoruz.

b- ) Saçları çok uzayınca kestirdi.

d- ) İzlediğimiz film çok güzeldi.

 

MAHMUT BAHADIR UYAR / BAŞARILAR HER SORU 2 PUANDIR

Ekleyen: AHMUT BAHADIR UYAR     Okunma: 2847 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular4. Sınıflar fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınav test soruları (Paylaşım: MAHMUT BAHADIR UYAR    Hit: 3494)


sorular4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: Yakup Değer    Hit: 15891)


sorular4. Sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları 2015-2016 (Paylaşım: Ali Akdemir    Hit: 10809)


sorular4.Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Soru ve Cevapları (Paylaşım: Ali Akdemir    Hit: 23157)


sorularDin Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (Paylaşım: Editör    Hit: 38095)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (1 yorum yazılmış)

box CerenYapar :Türkçe sınavım için güzel bir kağıttı teşekkürler

Kız Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön