Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 14

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 14

Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler (Almanya ve Nijerya)

 

1. Almanya ile Nijerya belli özellikler yönüyle karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi bakımından Nijerya'nın Almanya'dan daha önde olduğu söylenebilir?

A) Kent nüfusu oranında

B) Çocuk ölüm oranında

C) Ortalama yaşam süresinde

D) Kişi başına düşen millî gelirde

E) İhracatında sanayi ürünlerinin payında

 

2. Almanya'da kullanılabilir toprakların 2/3'ü tarımsal faaliyetlere ayrılmasına, modern metotlarla yüksek verim alınmasına rağmen, yetiştirilen ürünler ülke ihtiyacını karşılayamaz.

Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfusun fazla olması

B) Tarım ürünü çeşidinin az olması

C) Tarım ürünü ihracatının fazla olması

D) Tarımda çalışan nüfus oranının az olması

E) Devletin bazı tarım ürünlerinde destekleme alımı yapması

 

3. Bir ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o ülkenin okuryazarlık durumu hakkında daha çok bilgi verir?

A) Yer şekilleri

B) İklim özellikleri

C) Nüfus yoğunluğu

D) Gelişmişlik seviyesi

E) Matematik konumu

 

4. I. Petrol

II. Taş kömürü

III. Doğal gaz

IV. Krom

Nijerya, yukarıdaki yer altı kaynaklarından hangileri bakımından daha zengin rezervlere sahiptir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

5. Nijerya'da aşağıdaki durumların hangisinde, ekvatoral iklimin görülmesi doğrudan etkili olmuştur?

A) Kereste üretiminin fazla olmasında

B) Mera hayvancılığının yaygın olmasında

C) Akarsuların akış hızlarının fazla olmasında

D) Yer altı kaynakları ihracatının fazla olmasında

E) Tarımda geleneksel metotların kullanılmasında

 

6. Almanya, aşağıdaki madenlerden hangisi yönüyle daha zengin rezervlere sahiptir?

A) Kömür

B) Petrol

C) Doğal gaz

D) Demir

E) Bor

 

7. Almanya'nın Ruhr Bölgesi'nde sanayi faaliyetlerinin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Yüzey sularının fazla olması

B) Orman zenginliğinin fazla olması

C) Ulaşım olanaklarının fazla olması

D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

E) Zengin kömür yataklarına sahip olması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Nijerya'nın genel özelliklerinden biri değildir?

A) Nüfus artış hızı yüksektir.

B) Genç nüfus oranı fazladır.

C) Ortalama yaşam süresi uzundur.

D) Kişi başına düşen millî gelir azdır.

E) Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşamaktadır.

 

9. Nijerya'da yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Fındık, tütün, arpa

B) Mercimek, arpa, fasulye

C) Üzüm, turunçgiller, incir

D) Şeker pancarı, buğday, çay

E) Şeker kamışı, kauçuk, kakao

 

10. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplam enerji üretimi

B) Aritmetik nüfus yoğunluğu

C) Kişi başına düşen millî gelir

D) Tarımda çalışan nüfus oranı

E) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlığı

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Almanya'da kara içi su ulaşımının gelişmesinin nedenlerinden biridir?

A) Yer şekillerinin engebeli olması

B) Hava alanı sayısının yetersiz olması

C) Akarsuların denge profiline ulaşmış olması

D) Nüfusun büyük bölümünün kentlerde toplanması

E) Kara yolu ve demir yolu ulaşımının yetersiz olması

 

12. I. Çeşitli makineler II. Ham petrol

III. Ulaşım araçları

IV. Tarım ürünleri

Yukarıdakilerden hangileri, Nijerya'nın ihraç ürünleri arasında gösterilemez?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Almanya'ya ait özelliklerden biri değildir?

A) Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ne kıyıları vardır.

B) Akarsuların ağız kısımlarında haliçlere rastlanır.

C) Kuzey kesimlerindeki ovalar buzul hareketlerinden etkilenmiştir.

D) Ülkenin kuzey kesimlerine göre güney kesimleri daha engebelidir.

E) Ülkenin farklı bölgelerinde tektonik hareketlerle oluşmuş çok sayıda göl vardır.

 

14. Almanya'nın nüfus özellikleriyle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus artış hızı düşüktür.

B) Nüfus yoğunluğu fazladır.

C) Genç nüfus oranı, olgun ve yaşlı nüfus oranından fazladır.

D) Ülke nüfusunun % 9'unu yabancı işçiler ve işçi aileleri oluşturur.

E) Nüfusun büyük bölümü sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.

 

15. Nijerya'da nüfusun büyük bölümü, aşağıdaki sektörlerden hangisinde çalışmaktadır?

A) Tarım

B) Sanayi

C) Turizm

D) Ulaşım

E) Madencilik

 

16. İnsani gelişim göstergesi, Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okuryazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi yüksek düzeyde insani gelişim endeksine sahip ülkelerden biridir?

A) Norveç

B) Pakistan

C) Sudan

D) Nijerya

E) Senegal

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Almanya'daki akarsulardan biri değildir?

A) Elbe

B) Weser

C) Tuna

D) Ren

E) Po

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, az gelişmiş ülkelerin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Doğum oranları yüksektir.

B) Okuryazar oranı düşüktür.

C) Kişi başına düşen millî gelir azdır.

D) Tarım faaliyetlerinde iklime bağımlılık fazladır.

E) Sanayi faaliyetlerinde teknoloji kullanımı fazladır.

 

19. Coğrafi konumu göz önüne alındığında, Nijerya'da aşağıda eşleştirilen iklimlerden hangilerinin daha yaygın olduğu söylenebilir?

A) Savan - Çöl

B) Çöl-Karasal

C) Ekvatoral - Savan

D) Akdeniz - Ekvatoral

E) Karasal - Ilıman Okyanus

 

20. Nijerya'da yıl içinde sıcaklık değişimlerinin az olması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Yağış rejiminin düzenli olmasına

B) Ortalama yükseltisinin az olmasına

C) Sürekli rüzgârların etkisinde kalmasına

D) Orman alanlarının geniş yer kaplamasına

E) Yıl içinde güneş ışınlarının düşme açısının az değişmesine

 

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 14

TEST-14 1-B 2-A 3-D 4-B 5-A 6-A 7-E 8-C 9-E 10-C 11-C 12-B 13-E 14-C 15-A 16-A 17-E 18-E 19-C 20-E

 

Ekleyen: Editör     Okunma: 31055 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular12. Sınıf Mantık Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 9334)


sorular12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.yazılı soruları ve cevapları (Paylaşım: İsmail Hakkı FEYZİOĞLU    Hit: 70997)


sorular12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 20 (Paylaşım: Editör    Hit: 32488)


sorular12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 4 (Paylaşım: Editör    Hit: 23456)


sorular12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 19 (Paylaşım: Editör    Hit: 39568)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

Arabalı Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön