Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

11.Sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları(test)

11.Sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları(test)

11.SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1-) Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilirler.
Parçada bilimin hangi özelliğinin üzerinde durulmuştur?

A)Öngörülülüğü    B) Nesnelliği     C)Birikimliliği     D) Deneyselliği    E)Akılcılığı

 

2-)" Bizim bu dünyadaki davranışlarımız isteğimize göre şekillenmez ; Çünkü üzerimizdeki baskı öyle davranmamıza neden olmaktadır, seçimlerimizi belirleyen şartlar bizde değil, dışımızdadır." Diyen biri aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasın yapmış olabilir?
A) Liberteryanızm      B)Otodeterminizm         C)İndeterminizm       D) Fatalizm        E) Determinizm


3-) "Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir"
Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm      B)Egoizm        C) Anarşizm       D)Fayda ahlakı        E)Sezgi ahlakı


4-) "Ben işime başlarken , üzerimdeki önlüğü çıkarır , düşüncelerimi kapıda bırakırım." Diyen bilim adamı aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
A) Pragmatizim               B) Emprizm              C) Rasyonalizim            D) Bilim etkinliktir               E) Bilim üründür


5-)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ütopia ve Güneş ülkesinin farklı özellikleri bir arada verilmiştir?
A-) Çalışma saati  - inanç - mülkiyet
B-)Aile - çalışma saati - inanç
C-) Evlilik yaşı - lider seçimi - inanç
D-)Dinsel hoşgörü - üretim - çalışma saati
E-)Lider seçimi - mülkiyet - inanç


6-)I-Sanatta estetik kavramını ilk kullanan Baumgarten'dir.
II-Sanat , estetik kavramını içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
III-Zanaat faydaya dayalı ürünler ortaya koyar.
dersimiz.com
IV-Sanatı oyun olarak gören filozof Schelling'dir
Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?

A)I-III-IV                 B)I-III                C)I-II-IV            D)I-II-III-IV             E)II-III-IV


7-)Aşağıdaki seçeneklerin  hangisinde istenen ütopyalar bir arada verilmiştir?
A-) Yeni Dünya  -  Güneş Ülkesi  -  Ütopia
B-) Devlet  -  1984  -  Güneş Ülkesi
C-)Devlet  -  Ütopia  -  Yeni Dünya
D-) Ütopia  -  Devlet  -  Güneş Ülkesi
E-)1984  -  Ütopia  -  Devlet

 

8-)Ortak estetik yargıların varlığını reddeden ve kabul eden düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A) Epikür-Kant                 B)Bergson-Croce         C)Croce-Stirner     D)Platon-Aristo                E)Croce-Kant

 

9-)" İçinde yaşadığımız evrendeki tüm varlıklar kutsaldır, onun için her şeye saygı duymalıyız Çünkü; Her şey tanrının bir kendini açmasıdır ve her şey tanrının "öz"'ünü taşımaktadır." Diyen birinin  görüşü aşağıdaki kavramların hangisiyle paralellik göstermektedir?
A) Teizm        B) Deizm        C) Panteizm       D) Ateizm       E) Agnostisizm

 

10-) aşağıdakilerden hangisi klasik bilime ait bir görüş değildir?
A) En ideal bilim matematiktir
B) Bilimsel bilginin çözemeyeceği hiçbir sorun kalmayacaktır.
C) Tümevarımsal yöntemlerle genel yasalara varılacaktır.
D) Bütün bilimlerin kullanacağı ortak bir yöntem olmalıdır.
E) Bilimsel açıklamalar nedenselliğe dayanmak zorunda değildir

 

11-) I- Nesnellik
       II-Sorgulayıcılık
       III- İnançları güçlendirmek
       IV-Belli bir dinin açıklamasını yapmak
       V-Herhangi bir dini değil genel din olgusunu ele almak.
Yukarıdaki özelliklerin hangileri din felsefesine aittir?

A)III-IV               B) I-II-IV              C) I-II-IV-V         D) I-II-V              E) II-III-IV

 

12-)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanrının varlığını kabul eden
Görüşler bir arada verilmiştir?

A)Teizm-Fatalizm-Deizm
B)Panteizm-Deizm-Teizm
C) Agnostisizm-Panteizm-Deizm
D) Ateizm-Deizm-Teizm
E) Liberteryanizm-Teizm-Panteizm

 

13-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde evrensel ahlak yasasını objektif niteliklerde bulan filozoflar bir arada verilmiştir?
A)Platon-Aristo-Farabi-Sartre
B) Nietzsche-Farabi-Sokrates-Aristo
C) Platon-Farabi-Bergson-Aristippos
D)Platon-Sokrates-Kant-Farabi
E)Kant-Farabi-Bergson-Hobbes


14- Doğada mükemmellik yoktur. Sanatın amacı ideal ve mükemmel olandır. Bu mükemmelliği hayal gücünü ,yaratıcı yanını kullanarak sanatçı kendisi yaratı diyen .........dir/dur/tur.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Platon           B) Croce         C) Aristo          D) Schiller        E) Kant


15-) Aşağıdaki seçeneklerden (üstteki eser alttaki yazar) hangisinde eser- yazar eşleştirmesi doğru verilmiştir?
A-) Güneş ülkesi - Ütopia - Devlet - Yeni dünya - 1984
T. Moore        _ Huxly _ Platon   _ Campanella - Orwell
B-) Yeni dünya -  1984-    Güneş ülkesi-     Ütopia  -   Devlet
Orwell      _  Huxly_ Campanella -   T. Moore  -  Platon
C-)     Ütopia  _    Devlet _  Güneş ülkesi - Yeni dünya_ 1984
T. Moore  -   Platon_    Campanella _  Huxly         _ Orwel
D-)   Devlet    _ Güneş ülkesi_   Yeni dünya_    Ütopia   _1984
T. Moore  __    Orwel     _      Campanella _  Huxly   _ Platon
E-)    1984  _   Yeni dünya  _ Güneş ülkesi_  Ütopia  _ Devlet
Orwel  _     T. Moore    _  Platon    _       Huxly   _ Campanella


16-) -Bu egemenlik biçimi kaynağını  tanrı tarafında verildiğine inanılan liderin kişiliğinden alır.
       -Liderde üstün niteliklerin var olduğunu inanılır ve sorgusuz itaat edilir.dersimiz.com
Yukarıda tanımı yapılan egemenlik türü hangisidir?

A)Geleneksel   B) Karizmatik   C) Oligarşi   D) Demokratik  E)Aristokrasi

17-)  I-Kişisellik
        II-Yaratıcılık
        III-Kalıcılık
        IV-Evrensellik
       V-Özgünlük
Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V      C) I-II-III    D)II-V     E)I-III-V
 
18-)  Kuhn'a göre bilim öncesi dönemde belli bir bilimsel bakış açısı yoktur. Bundan dolayı bir çok yöntem ve kuramlar kullanılır, bunların içinde biri zamanla kendini kabul ettirir ve değer kazanır. Belli bir bilim adamı topluluğunun kabul ettiği bu bakış açısını Kuhn   ..........    olarak adlandırır.
Boş bırakılan yere hangi kavram getirilirse doğru olur?
A) Bilim etkinliktir          B) Bilimsel devrim        C) bilim üründür         D) Paradigma             E)  Doğrulanabilirlik

19-)  .  "Tanrı sınırsız gücüyle her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratmıştır, o evreni yarattıktan sonra bir daha onunla meşgul olmaz, sadece bir izleyicisidir." Diyen akılcı öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deizm          B) Panteizm         C) Teizm        D)Teoloji    E) Agnostisizm
 
20-)-İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güç.
 -Yapılması istenmeyen ,değersiz, faydasız olan.
 - Ahlaki açıdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlar.
 -Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar.
Yukarıdaki  açıklamalarda aşağıdaki kavramların hangisinin açıklaması yoktur?

A)Vicdan           B) Erdem        C) Kötü       D) Ahlak yasası          E) Ödev
                                                                                    BAŞARILAR
                                                                                     ZİYA ÖZCAN
                                                                                             F.G.Ö. 
 
CEVAP ANAHTARI :
1A-2E-3C-4E-5B-6B-7D-8E-9C-10E-11D-12B-13D-14B-15C-16B-17A-18D-19A-20E

Ekleyen: ZİYA ÖZCAN     Okunma: 239109 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular11.Sınıf Almanca dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 27748)


sorular11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları (Paylaşım: meb-uzman    Hit: 6865)


sorular11.Sınıf Tarih dersi yazılı soruları ve cevapları (Paylaşım: Editör    Hit: 16813)


sorular11. Sınıflar felsefe dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları (Paylaşım: zeynep biçer    Hit: 6407)


sorular11.Sınıf seçmeli tarih dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 50631)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (70 yorum yazılmış)

box MERVE :Gayet güzel olmuş beğendim. Bilgimizi ölçmeye yardımcı oldu.

box MERVE :Gayet güzel olmuş

box meliha :Çok saçma sorulardı hicbiri sınavda cikmadi

box buse :cok guzel

box Gündüz Erdoğan :En Güzel Ders Felsefe Dersi

box Phoneix41 :Sınavda aynı sorular çıktı çok saolun çok işe yarafı iyiki varsiniz

box Bruce banner :Sorular mükemmel anlatmaya gerek yok

box Ahmet Şaftkaya :çok teşşekkür ederim hocam sayenizde iyi bir not alabileceğim

box şerife :harika

box Bir Filozof :6. Soruya takılanlar sanatı oyun olarak gören filozof Schiller'dir soruda Schelling yazıyor dikkat lütfen

box gülsüm :Çok iyi çok

box Zübeyde :Sorular cok kolay tesekur ederim

box kevser :Harika <3 <3

box filiz :Çok iyi sınavda benzeri çıktı

box nafize :cok güzel ve bilgili sorulardır

box meryem : İnşallah iyi bir not alırız teşekkürler

box felsefeciyiz :çok teşekkürler inşallah aynısı çıkar

box Umut Ekşi :Çok İyi Be Dostum

box Ömür Mira :çokkkkkkkkkkkkkk güzelllllllllllllll olmuşşşşşşşşşşşşşşşş anlatamammmmmmmmmmmmm

box ibrahim.. :Çok faydalı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box Yilmaz Bakır :Soru 6 da cevap A şikki olmalidir schiller oyun kuraminin temsilcilerindendir

box Tuğba & H :çoook çoooook iyiiiiiiii yaaaaa

box Beyza :Coooooook. Kolay

box onur ayvaz :basit ama güzel sorular..

box İclal :İnşallah aynısı çıkar

box Gamzekkk :Kolay bu sorular ya

box muro :bızım hoca hepsını burdan yazmıs bulmuş :D

box Felsefe sınavı vaaarr :çok güzel olmuş teşekkür ederim. ancak 6. soruda hata var gibi A şıkkı daha dogru gib. Çünkü oyun olarak sanatın kurucusu demiyor.

box BATUHAN :FELSEFEYİ SEVMİYORUM

box Gülizar :Çok güzel

box öznur :sorular çok güzeldi keşke ögretmenim olsaydın

box umut ekşi :teşekkurler cok iyi geldi

box barış erdem faceden ekle :kafan güzelmiş güle güle kullan

box dever :Çok yararlı , ellerinize sağlı

box ceyda :yarın sınav vardı hepsı bundan cıkyotr cok sagolun :)

box Tuğba :Allah razı olsun sınavımızın hepsi tamamen bu sorulardan olucak yüksek puan alıcam sayenizde çok teşekkür ederim emeğinize sağlık..

box 12özlem :yarın sınav var umarım yapabilirim

box izmaill :tek 20.soruyu yaptım :D

box funda :çok iyi ama bizim hoca sormaz sanırım

box senem :sorular güzelde bizim hoca sormaz

box NURSEL :SORULAR FENA DEĞİL İNŞALLAH FAYDASINI GÖRÜRÜZ...

box Ayşenur :Hazırlayanlara teşekkür ederiz çok güzel olmuş.

box ezgi :tam aradığım sorular teşekkürler

box benim :Yazilida cikti o dakka internete baktim full şıkkı bile burdan sormus hepsini yaptim tesekkurler

box K.İLHAN :Çok yararlı , ellerinize sağlık.

box esra :Teşekkürler yararlı oldu:)))

box mehmet toktaş :yazdığınız için teşekkürler

box sertan :10 numara 5 yıldız

box Muallim :OKUL SINAVI ICIN COK UYGUN SORULAR TESEKKURLER

box mahmut günaşan :ziya hocam sen çukurova mezunu musun acaba 96-2000 arası

box nazike :cok güzel ellerinize sağlık

box birgül :güzel ,yararlı

box canan :mükemmel sorular umarım sınavımda yardımcı olur tşk

box yonca başak :çok güzel sorulardı teşekür ederiz paylaşımnız için

box asmin :1A-2E-3C-4E-5B-6B-7D-8E-9C-10E-11D-12B-13D-14B-15C-16B-17A-18D-19A-20E

box BERAT18 :ödevim için yararlı oldu çok teşekkürler :))

box setan23 :bu sorular cok iyi. ben öğrencilerime içinden 12 tanesini soracam. cok tesekkurler

box MEHMET :Bence de sorular cok güzel yararlı olacagına inanıyorum tşk:-,

box kubilay :çok tesekkurler

box gülcan :Super ya ful çektim emeği geçen herkese thank you:-)

box Burak :paylaşım için teşekkürler. Emeğinize sağlık

box yüsra :Bencede sorular harika eminim faydasını göricem

box beyza :Bence de sorular cok güzel yararlı olacagına inanıyorum tşk:-)

box orçun :eliyize savlıkkkk

box Nusret :Güzel sorular elinize sağlık

box Sami :emeğinize sağlık sorular cok kaliteli

box cafer barak :emeğinize sağlık sınavd bana yardımcı olacağına inanıyorum..

box yusuf : sizlerde olmasanız bu sınavı geçemek

box merlike :süper süper süper 1 doğru 2 yanlış

box ebrar :teşekkür ederimm emeğinize sağlık

Online Flash Oyun Sitesi

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön