Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

10.Sınıf Tarih Dersi Yazılı Test soruları

10.Sınıf Tarih Dersi Yazılı Test soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi XIV.(14.) yüzyıl başlarında Yakındoğu ve Avrupa’da kurulan devletlerden biri değildir?

A)Altın Orda Devleti    B)Memluk Devleti   C)Türkiye Selçuklu Devleti    D)İlhanlı Devleti    E) Safevi Devleti

 

2.Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş ağıdakilerden hangisidir?

A)Varna    B)Koyunhisar     C)Maltepe(Palekanon)      D)I.Kosova     E)Niğbolu

 

3. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ramazanoğulları    B)Dulkadiroğulları     CKaresioğulları     D)Saruhanoğulları     E)Germiyanoğulları

 

4.Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi savaş meydanında şehid edilmiştir?

A)I.Murad         B)Yıldırım          Bayezid        C)Çelebi Mehmet         D)II.Murad        E)Orhan Bey

 

5.Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?
A) İstanbul        B) Amasra        C) Rodos      D) Kırım        E) Azak

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
A)Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazanması
B)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
C)Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin başlaması
D)Avrupa'nın ekonomik durumunun bozulması
E)Yeni ticaret yollarının bulunması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A)Türklerin Avrupa'da ilerlemesinin bir süre durması

B)İstanbul'un alınmasının gecikmesi

C)Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesi

D)Fetret Devri'nin başlaması

E)Balkanlarda bazıtoprakların kaybedilmesi

 

8. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakiler-den hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması

 

9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilk
antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

 

10.Osmanlı Devleti’nde şehzadelerle birlikte sancaklara gönderilen, şehzadelerin deneyim kazanmalarında yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadı         B)Nişancı         C)Atabey            D)Lala           E)Beylerbeyi

 

11.Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinin topraklarının bir kısmını satın almışlardır?
A) Karamanoğulları         B) Hamitoğulları     C) İsfendiyaroğulları        D) Saruhanoğulları          E) Candaroğulları

 

12. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar(kapitülasyon) vermiştir?
A)Venedik     B)İngiltere      C)Rusya       D)Fransa      E)Almanya

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Baharat yolunun Osmanlıların eline geçmesi

B) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

C)Suriye,Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması

D)Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi

E)Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi

 

14. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A)Kırım’ın alınmasıyla.      B)İstanbul’un fethiyle.    C)Preveze Zaferiyle.       D)Rumeli’ye geçilmesiyle.   
E)Karesioğulları beyliğinin alınmasıyla

 

15. Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi , Bizans İmparatorluğu için olumlu bir gelişme sağlamaz ?

A)Anadolu Türk birliğinin bozulması

B)Osmanlı Devleti ‘nin dağılma tehlikesi geçirmesi.

C)Bizans’ın Timur’a yıllık vergi ödemeyi kabul etmesi .

D)Osmanlılarda fetret döneminin başlaması

E)Anadolu beyliklerinin yeniden kurulması

 

16. Osmanlıların KuruluşDönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’de fethettiği topraklara yerleştirmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştır?
A) Bizansın yıkılmasını
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
C) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
D) Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını
E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırılmasını

 

17. Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) I. Murat     B) II. Murat        C) I. Mehmet(Çelebi)          D) Fatih Sultan Mehmet      
E)Kanuni Sultan Süleyman

 

18. Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.

B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.

C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.

D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

E)Avusturya Osmanlı devletine karşı üstün duruma geçmiştir.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemindeİstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.

B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.

C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.

D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.

E)Avrupalıdevletlerden yardım alındı.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayundaki görevlilerden biri değildir?

A)Kazasker          B)Defterdar        C)Nişancı          D)Veziriazam          E)Subaşı

 

21.Aşağıdaki Divan-ı Hümayun görevlilerinden hangisi tapu kadastro kayıtlarını tutar,dış ülkelerle olan yazışmaları düzenler,padişahın fermanlarını mühürlerdi?

A)Defterdar          B)Nişancı      C)Kaptanıderya          D)Şeyhulislam          E)Kadıasker

 

22.Osmanlı Devleti’nde esnafların oluşturduğu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Derbent          B)Lonca Teşkilatı       C)Vakıflar      D)Darülaceze         E)İmarethaneler

 

23.Osmanlı Devleti’nde ülke yönetiminde padişahtan sonra en yetkili kişi kimdir?

A)Sadrazam        B)Vezir           C)Kazasker        D)Defterdar       E)Nişancı

 

24.İstanbul'un alınmasından sonra, Fatih'in Hıristiyanlarla ilgili uygulaması, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İstanbul'daki Hıristiyanların şehri terk etmesi sağlanmıştır
B) Her cemaate mezhep hürriyeti tanınarak patrikliklerin yeniden kurulmasısağlanmıştır
C) İstanbul'daki bütün kiliseler, cami yapılmıştır
D) Ortodoks Patrikliği kaldırılmıştır
E) Ortodoks ve Katolik kiliseleri birleştirilmiştir

 

25.Türklerin Balkanlara yerleşmelerini kesinleştiren savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırp Sındığı B) I. Kosova C) II. Kosova     D) Varna    E) Niğbolu

 

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 ( dört ) puandır.Süre: 1 ders saatidir.

Soruların üzerinde şıklama yapmayınız. Cevaplarınızı tabloya işaretleyiniz. Başarılar.

Ekleyen: Üyeler     Okunma: 150994 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular10.Sınıf 1.Dönem Biyoloji Dersi Cevaplı Çalışma Soruları-1 (Paylaşım: Biyolog    Hit: 48061)


sorular10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları A (Paylaşım: Eray GÜNAL    Hit: 65004)


sorular10.Sınıf geometri dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları (Paylaşım: MEHMET ÖZDAĞ    Hit: 5510)


sorular10.Sınıf kimya dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Serhat Çiftçi    Hit: 29817)


sorular10. Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Paylaşım: Editör    Hit: 93103)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (81 yorum yazılmış)

box Nurşin Avcı :Çok güzel olmuş eyitime alakalı olanlara tavsiye ediyorum

box Can :Sorular guzel ama kolay

box dilara :Bencede çok kolaylar*

box seda bakan :guzel gorunuyor

box Selin :Sorular cok guzel

box Sizden biri :Soru kalitesi orta derecede herkes yapamaz bilgi lazım mantık var ama oda yine bilgiye dayanıyor sınav orta teşekkürler

box minel :Ben kolayı bile çözemiyroum

box GÜlbahar :Güzel

box büşra :sınavda keske boyle sorsalar yaa

box büsra :sorular çok kolay keşke sınavda boyle sorsalar

box Birgül :Sorular çok kolaydı teşekkürler

box svn çldr :Daha bakmadım ama güzel sorular olmalı

box ali :Güzel sorular kısa çözerken usenmiyorum ama cevap anahtari yok

box SU :sorular güzel işime yaradı

box dilan :cevapları yokmu

box melekbuse :EBCADDEEA 10? B 12? C 14? CDCBEEBBAEC

box ceren soya :saol un güzel

box gülcan :Güzel sorular

box bahar :Keske bize boyle sorsalar

box ehuehehehe :CEVAPLAR : 1-E 2-B 3-C 4 -A ÇOK BASİT DİĞERLERİNİ DE SİZ YAPIN. EHUEHEHHE

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box Murat haylaz :Sorular çok zor kazık

box Elif diyorki :Cevaplarınıda verin plss

box ayşe :Çok koloy

box 1merl :16 sorunun cevabı ne

box Aslı :Kolaymış keşke hocalarda böyle sorsalar

box memati :very nice

box hacer :cok basit

box r polat :Cok guzel ama cevap anahtari yok

box polat :Cok guzel sorular

box DENİZ :cevap anahtarı olsaydı bari :(

box buket :ya sizden bir ricam var şu soruların cevabını verirseniz daha çok mutlu olacağım ne olur verin bizde ona güre çözmeye çalışalım

box erkan :ya biri acaba bu soruların cevabını verebilir mi lütfen

box cansu :ya bunların cevabı nerde

box oguzhan :Çok mu kolay dediniz evt çok kolay

box sena :sorular hoş güzel de cevapları söyleyecek yok mu yaaaavvv

box boş ver :Elinize sağlık çok güzel sorular

box ismail :Sorular güzelde cevap anahtarida olsa daha iyi olurdu bence :D

box cansuuuuu :süpermişşş yaaa sınava yardımcı olacakk

box neco :Kaliteli Sorular

box Ben :sınavda boyle sorular gelmez ama basit 24 b

box ezra :çok güzel hatta çok kolay ama cevapları verilse dahada güzel olacak :)

box zeki :24. sorunun cevabı nedir

box naz :çok güzel sorular

box yasmin :cevapları söylicek olan var mıı ?

box mujdat :Çok kolayms yaaa

box mete :Çok iyiymiş yasa

box tolga :17 sorunun cevabı c

box ömer faruk çebi :7.sorunun cevabı:c'dir çünkü osmanlı devleti duraklama devrine sokullu mehmet paşanının ölümünden sonra(1590)dan itibaren girmiştir.Ankara savaşından sonra fetret devrine (1402-1413)girilmiştir

box Asena :Arkadaşlar 7.sorunun cevabını yazabilirmisiniz?

box tuğba :ben de düz liseyim ama bizim sınav sorularımız bu kadar basit olmuyo

box tarih aşığı :hacer hanım burnun havada o burun bir gün bu sorulara muhtaç olur hep havada uçma bu soruların agırlığı seni yerde süründürür.

box tarih aşığı :sorular saçma degil sen saçmasın güzelim tarihi bilmek her yiğidin harcı degil

box tarih aşıgı :çok kolay sorular cevpları yok ben yaptım hep dogru oldugundan eminim

box kevser :çoooooooooooooook kolay..............

box esra :çok güzel sorular

box zehra :sorular basit ama olsun.hocalarda insafsız değil ya arada böyle soru sorarlar artık :)

box furkan :Bakalım calıştım ama peri kızının dediği gibi olurmuO:-)

box isimsz :sorular kolayda yazılıda böyle gelmiyo işte

box zeynep :Sözüm hacere bn anadolu lisesi öğrencisiyim sorular gayet ii ve hep bilgiye dayalıdır bu sorular çalışılmadan yapılamaz kendini çok ii dùsünüyorsan burada ne işin var

box dilan :Güzel sorular hazırlayanın ellerine sağlık

box PERİ KIZI :SINAVDA ÇIKAN SORULARIN AYNISI

box asmin :testler süper kim hazırladıysa ellerine sağlık...

box uzay :bence süper sorular ve hacere katılmıyorum kendisi süper zekamı da düz liselere laf söylüyo

box insan evladı :kardeşim ben hacere katılıyorum amacım düz liseleri ve öğrencilerini kötülemek değil ama bu sorular bizim lisede sorulacak sorulara göre birer "hiç" keşke daha düşündürücü sorular olsaydı

box gizemli kız :sorular güzel de cevaplar nerde

box ömer :hacer kendine akıllı ol düz liseyse ne olmuş manyak

box ilknur :sorular güzel ama cevapları yok .s

box alara :Neyse ki ben sorulari cözmeden yorumlara bakıp cevaplarin olmadigini anladm o yüzden sizlere tsk:))

box tuğçe :la okadar çözdüm cevap yok kontrol edemedikten sonra ne anlamı var yinede emeğinize sağlık ben beğendim

box HAKAN AVSAR :tebrik ederim sorular cok güzel ve mantk sorusu devamini beklerizzz

box hacer :bu sorular düz lise seviyesinde . iyi öğrencilerin karşısına hiç bir zaman çıkmayacak nitelikte sorular :)

box helin :cok sacma sorular ayrıca seviyesi düşük

box mert :cevaplar yok ne anladım ben bu işten

box tarık haraç :bizim yazılıda aynısı çıkmıştı bunlar çok güzel sorular herkese başarılar.....

box MELEK :ÇOK GÜZEL BİR SORU

box gizemli öğrenci (NUSAYBİN) :Cevaplarını verselerdi bizim yapmamıza gerek kalmazdı

box ceren :çok kalitli sorular var...

box cabbar :cevapları olaydı iyiydi

box ögrenci :cevaplarda verilseydi çok iyi olacaktı

box atp :D :guzelmış sorular ellerınıze sağlık :)

box berk :cevaplar olsa iyiymiş

Kız Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön