Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

10. Sınıflar Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

10. Sınıflar Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi I. Dönem I. Yazılı Soruları 2017-2018

A) Aşağıdaki doğru yanlış sorularına uygun cevabı veriniz.(Doğruysa D, yanlışsa Y). (20p.) 1. (   ) Anadolu beylikleri Rus baskısı yüzünden kıyılarda kurulmuştur. (2p.)

2. (   ) Osman Bey Bizans tekfurları ile mücadele etmiştir. (2p.)

3. (    ) Osmanlılar Aydınoğulları Beyliğini fethederek donanma sahibi oldular. (2p.)

4. (    ) Osmanlılar Çimpe kalesini alarak Rumeli’ye geçtiler. (2p.)

5. (    ) Osmanlılar Rumeli’ye yalnızca kavgalı ailelerden birini yerleştirdiler. (2p.)

6. (    ) Yıldırım Bayezit’in Bizans ile yaptığı antlaşmaya göre, İstanbul’da bir cami yapılacaktı.  (2p.)

7. (    ) Ankara Savaşı Timur ile I. Murat arasında oldu. (2p.)

8. (    ) Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilir. (2p.)

9. (    ) Fatih ile Uzun Hasan arasında Çirmen Savaşı oldu. (2p.)

10. (    ) Kırım alınarak Karadeniz bir Türk gölü hâline getirildi. (2p.)

 

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boş kısımları doldurunuz. (30p.) (Her biri 3 puan)

1. İlhanlıların baskısıyla,  …………………… tarım ve ticaret iyice zayıfladı. (3p.)

2. Altın Orda Devleti Rusların ……………………….. inmelerini engelledi. (3p.)

3. Osman Bey ………………..…….. alarak beyliğin merkezi yaptı. (3p.)

4. Bizans’a karşı kazanılan ilk zafer ……………………. Savaşıdır. (3p.) dersimiz.com

5. Osmanlı Devleti …………………….. Beyliğini alarak donanma sahibi oldu. (3p.)

6. I. Murat  ……………………. Savaşında şehit oldu. (3p.)

7. Yıldırım Bayezit Ankara Savaşı’nda yenilince ………………… fethi yarım asır gecikti. (3p.)

8. Çelebi Mehmet ……………………. barışçı bir siyaset izledi. (3p.)

9. Halife Yıldırım Bayezit’e ………………. Savaşı’ndan sonra “Anadolu Sultanı” unvanını vermiştir. (3p.)

10. İstanbul fethedilince …………………… Devleti cihan devleti oldu. (3p.)

 

C) Aşağıdaki test sorularında uygun cevabı işaretleyiniz.  (20p.) (Her biri 5 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların durumunu yansıtmaz?

A) Halk, tekfurların ve despotların baskıcı yönetiminden bıkmıştı.

B) Anadolu Selçuklu Devleti sultanları birer Moğol valisi gibi hareket ediyordu.

C) Bağımsız hale gelen Türk Beylikleri kendi aralarında mücadele ediyorlardı.

D) Anadolu’nun Bizans toprakları dışında kalan kesimleri bir yönetim altında toplanmıştır.

E) Balkanlarda, Sırp Krallığı, Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan Beylikleri vardı.

 

2. Haçlı savaşları kendi çağının dışında Osmanlı çağında da görülür. Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluş dönemi haçlı savaşı özelliği taşımaktadır?

A) Pelekanon           B) Koyunhisarı       C) Puvatya       D) Mohaç            E) Varna

 

3. Osmanlı devleti egemenlik altına aldıkları her bölgeye Anadolu’dan Türk göçmenler getirip yerleştirmişlerdir.

Osmanlıların fethedilen bölgelerde böyle bir politika izlemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Bölgeyi Türkleştirmek

B) Fethedilen bölgenin elde tutulmasını sağlamak

C) Bölgede eğitim faaliyetlerini başlatmak

D) Türkmenleri yerleşik hayata alıştırmak

E) Bölgenin savunulmasını kolaylaştırmak

 

4. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in yaptığı aşağıdaki uygulamalardan hangisi Hıristiyan birliğini bölmeye yöneliktir?

A) Ortodoks patrikhanesinin faaliyetlerine izin vermek

B) Otranto'nun fethi

C) Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yıkmak

D) Belgrad'ı fethetmek

E) Donanmayı güçlendirmek

 

5. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?

A) Ortaçağ sona erdi, yeniçağ başladı.

B) Osmanlı devletine karşı haçlı birliği oluşturuldu.

C) Osmanlı devleti imparatorluk haline geldi. 

D) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı.

E) Osmanlı devleti yükselme devrine girdi.

 

E) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. (30 puan) (Her soru 5 puan)

1. İlhanlıların Anadolu’ya verdiği zararlar nelerdir? Birini yazınız.

 

2. Koyunhisar Savaşı’nın özelliği nedir?

 

3. Sırp Sındığı Savaşı’nın özelliği nedir?

 

4. Sultan II. Murat hangi savaşı ordu komutanı olarak kazandı?

 

5. İstanbul’un fethinin en önemli sebebi nedir?

 

6. Kırım’ın Osmanlı hâkimiyetine alınmasının sebepleri nelerdir? Birini yazınız.

 

CENGİZ BALCI / TARİH ÖĞRETMENİ

Ekleyen: CENGİZ BALCI     Okunma: 2009 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular10.Sınıf seçmeli temel dini bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 15658)


sorular10. Sınıflar kimya dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları (Paylaşım: Editör    Hit: 2883)


sorular10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: ugur    Hit: 177451)


sorular10.Sınıf Tarih Dersi Yazılı Test soruları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 139416)


sorular10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 4712)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

Arabalı Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön