Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vokabüler kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Aradığınız Vokabüler kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Sözdağarcığı

eş yakın anlam Kefil kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Zamin, Oğa

eş yakın anlam Yazıklanma kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Teessüf

eş yakın anlam Pinpon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yaşlı

eş yakın anlam Abanmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yüklenmek, Çullanmak, Yaslanmak, Bastırmak, Dayanmak

eş yakın anlam Şüphecilik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kuşkuculuk

eş yakın anlam Ölü kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Cenaze, Müteveffa, Mevta, Cansız, Leş, Sönük, Güçsüz, Mefta, Naaş

eş yakın anlam Muhatap kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Hemsohbet, Aytanan, Aytanç

eş yakın anlam Vurmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dövmek, Saplamak, Çarpmak, Aksetmek, Basmak, Çakmak, Çalmak, Çekmek, Çıkmak, Dayamak, Desteklemek, Dokunmak, Düşmek, Girmek, Güllelemek, İnmek, Koymak, Kurşunlamak, Öldürmek, Soymak, Takmak, Uygulamak, Yansımak, Yaralamak

eş yakın anlam Haberler kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Salıklar, İstihbarat

eş yakın anlam Redaksiyon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Düzeltme, Hazırlama

eş yakın anlam Lâtife kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Fıkra, Şaka

eş yakın anlam Röprodüksiyon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Özdeşbaskı, Çoğaltma, Taklit, Kopya

eş yakın anlam Güvenilir kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ciddi, Emniyetli, İtimatlı, Muteber, Sağlam

eş yakın anlam Vâkıf Olmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bilmek, Öğrenmek

eş yakın anlam İdareli kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tutumlu

eş yakın anlam Buat kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kutu

eş yakın anlam Biliş kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Vukuf, Bildik, Tanıdık

eş yakın anlam Gaddarlık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Acımasızlık

eş yakın anlam İtdirseği kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Arpacık

eş yakın anlam Berhudar kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Mutlu

eş yakın anlam İzci kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Lepirci, Keşşaf

eş yakın anlam Istılah kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Terim

eş yakın anlam Ses Seda kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Alamet, Belirti, Haber, İz

eş yakın anlam Az kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Eksik, Noksan, Biraz, Kıt, Seyrek, Birkaç, Dar, Düşük, Mahdut

eş yakın anlam Sıklık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kesafet

eş yakın anlam Sızanak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sivilce

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18981