Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Salıştırmak kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Aradığınız Salıştırmak kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Karşılaştırmak, Kıyaslamak, Mukayese Etmek

eş yakın anlam Teşvik Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kışkırtmak

eş yakın anlam Endüstrileşmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sanayileşmek

eş yakın anlam Tıka Basa kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Doyunca

eş yakın anlam Silindir kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kubur, Yuvak

eş yakın anlam Pedagoji kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Eğitimbilim

eş yakın anlam Düzenlemek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tertip Etmek, Düzeltmek, Tanzim Etmek, Açmak, Dizmek, Hazırlamak, Yapmak, Düzen Vermek

eş yakın anlam Doyurucu kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kandırıcı, İnandırıcı, Tatminkâr

eş yakın anlam Çevrimsel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Devrî

eş yakın anlam Allık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Al

eş yakın anlam Prediksiyon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kehanet

eş yakın anlam Antre kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Giriş, Girek

eş yakın anlam Patak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dayak, Kötek

eş yakın anlam Telafi Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Karşılamak

eş yakın anlam Tangırdamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gürüldemek

eş yakın anlam Külüstür kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Eski

eş yakın anlam Keyfiyet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Durum, Kalite, Nitelik, Sıfat

eş yakın anlam Zakkumlaşmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Acılaşmak

eş yakın anlam Göcen kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kedi, Pişik

eş yakın anlam Toygar kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çayır Kuşu

eş yakın anlam Tonga kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Düzen, Hile, Tuzak, Batur, Kahraman

eş yakın anlam Meyyit kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ölü

eş yakın anlam Çapaçul kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kılıksız, Hırpani, Pasaklı

eş yakın anlam Deveran kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dolaşım, Dönme

eş yakın anlam Kumanda Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yönetmek

eş yakın anlam Bilisizlik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bilgisizlik

eş yakın anlam Yağday kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Durum, Hâl, Vaziyet

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18981