Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Salıştırmak kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Aradığınız Salıştırmak kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Karşılaştırmak, Kıyaslamak, Mukayese Etmek

eş yakın anlam Karıkmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bocalamak

eş yakın anlam Çok kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Aşırı, Fazla, Fena, Geniş, Hayli, İyi, Kötü, Mebzul, Öte, Pek, Sonsuz, Yığınla, Yoğun

eş yakın anlam Pansuman kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sargı, Sarık

eş yakın anlam Burun kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kibir

eş yakın anlam Tenakuz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çelişki, Zıddiyet, Çelişme

eş yakın anlam Ezme kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kahır

eş yakın anlam Erincek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tembel, Üşengeç

eş yakın anlam Matrak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Alay, Eğlence, Değnek, Gülünç, Hoş

eş yakın anlam Huşsuz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Unutkan

eş yakın anlam Kıvrılmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dönmek, Katlanmak, Kırılmak, Sapmak

eş yakın anlam Tümce Bilgisi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Söz Dizimi

eş yakın anlam Değmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Temas Etmek, Dokunmak, Ellemek, Dürtmek, Düşmek, Erişmek, İlişmek, İlmek, Ulaşmak, Rast Gelmek, İsabet Etmek

eş yakın anlam Ebucehil Karpuzu kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Acı Hıyar, Eşek Hıyarı

eş yakın anlam Gerçekçi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Realist

eş yakın anlam Sözcük kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kelime, Lügat, Söz

eş yakın anlam Çekimser kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bitaraf, Müstenkif

eş yakın anlam Ahvaliruhiye kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Haletiruhiye

eş yakın anlam Başa Düşmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Anlamak

eş yakın anlam Başvuru kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Müracaat

eş yakın anlam Güçleştirmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kesmek

eş yakın anlam Aydınlık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Vuzuh, Sarahat, Işık, Aydın, Berrak, Fer, Nur, Saf, Temiz, Vazıh, Ziya, Ziyalı, Gündüz

eş yakın anlam Altüst kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Karmakarışık

eş yakın anlam Kalkmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Başlamak, Davranmak, Girişmek, Havalanmak, Kabarmak, Taşınmak, Uçmak, Yeltenmek

eş yakın anlam Zanlı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sanık, Şüpheli

eş yakın anlam Diskotek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kulüp, Disko

eş yakın anlam Namussuzluk kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Leke

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18981