Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Print kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Aradığınız Print kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Baskı

eş yakın anlam Münekkitlik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Eleştirmenlik

eş yakın anlam Alaylı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Görkemli, Gösterişli, Müstehzi

eş yakın anlam Bilişmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Öğrenmek

eş yakın anlam Tutkun kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bağlanmış, Bağlı, Düşkün, Hasta, Mecbur, Meftun, Yangın

eş yakın anlam Hümanizm kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Adamcıllık

eş yakın anlam Değerlemek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Önem Vermek, İtibar Etmek

eş yakın anlam Hazırlamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dizmek, Kotarmak, Kurmak, Sağlamak, Tayyarlamak

eş yakın anlam Sırt kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dal

eş yakın anlam Taşımak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çekmek, Dökmek, Duymak, Giymek, Hissetmek, Kaldırmak, Katlanmak, Üstlenmek, Nakletmek

eş yakın anlam Kalkışmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Başlamak, Girişmek, Yeltenmek

eş yakın anlam Yazı Bilimi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Grafoloji

eş yakın anlam Sungu kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Armağan, Takdime

eş yakın anlam Saldırıcı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Mütecaviz, Saldırgan, Tecavüzkâr

eş yakın anlam Naaş kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ceset, Cenaze

eş yakın anlam Gösteri kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Beceri, Oyun; Nümayiş; Tezahürat

eş yakın anlam Biricik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tek, Yegâne

eş yakın anlam İmtiyaz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ayrıcalık, Muafiyet, Bırakı, Gedik

eş yakın anlam Asa kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Değnek, Baston, Sopa

eş yakın anlam Danışmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Konuşmak, Müracaat Etmek, İstişare Etmek

eş yakın anlam Neşretmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Saçmak, Yayımlamak

eş yakın anlam Fabrika kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Üretim Evi

eş yakın anlam Seci kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Nesir Kafiyesi, İç Uyak

eş yakın anlam Hakketmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kazmak

eş yakın anlam Bitaraf kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çekimser, Yansız, Müstenkif, Kararsız, Tarafsız

eş yakın anlam Sokak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Küçe

eş yakın anlam Sıdk kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Doğruluk

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18981