Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Print kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Aradığınız Print kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Baskı

eş yakın anlam Kayın Peder kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kaynata

eş yakın anlam Tinsel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ruhi, Manevi

eş yakın anlam Ayrıca kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Hatta

eş yakın anlam Yayvan kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yayık

eş yakın anlam Fürumaye kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Soysuz

eş yakın anlam Kamp kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Düşerge

eş yakın anlam Temdit kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Uzatma, Sürdürme; Sulandırma, Seyreltme

eş yakın anlam Esir kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Hava, Köle, Tutsak, Kul

eş yakın anlam Perdesiz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Utanmaz

eş yakın anlam Yayılma kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İstila

eş yakın anlam Afallamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Şaşırmak, Garipsemek

eş yakın anlam Çelim kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Güç, Kuvvet

eş yakın anlam Örgüt kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Teşkilat, Teşekkül, Uyuşma

eş yakın anlam Kalbi Kırık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Üzgün

eş yakın anlam Uğunmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Katılmak, Savsaklamak

eş yakın anlam Açıcı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ferahlatıcı, Güzelleştirici

eş yakın anlam Mihmanhana kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Otel

eş yakın anlam Kiralamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tutmak, İcareye Vermek

eş yakın anlam Geri Vermek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kaytarmak, İade Etmek

eş yakın anlam Kanaatçil kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tutumlu

eş yakın anlam Randevu kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Buluşma, Görüş

eş yakın anlam Zeki kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Zeyrek, Akıllı, Uslu, Anlaklı

eş yakın anlam İmha Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yok Etmek

eş yakın anlam Gözcü kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gözetmen, Nokta

eş yakın anlam Debi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Akım

eş yakın anlam İmale Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çevirmek, Eğmek

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18981