Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Diyalog kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Aradığınız Diyalog kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Konuşma, Anlaşma, Karşılıklı Konuşma

eş yakın anlam Organlar kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Üyeler

eş yakın anlam Ayyaş kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sarhoş, İçkici, Alkolik

eş yakın anlam Hayat kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Avlu, Can, Meslek, Ömür, Varlık, Yaşam, Yaşantı, Yazgı, Dirim

eş yakın anlam Şavkımak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Işık Saçmak, Parlamak

eş yakın anlam Minnetdarlık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Şükran

eş yakın anlam Şamatacı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gürültücü, Patırtıcı

eş yakın anlam Observasyon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gözlem

eş yakın anlam Kıvcı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Mühendis

eş yakın anlam Bağımsızlık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İstiklal, Özgürlük, Hürriyet

eş yakın anlam Cebriye kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yazgıcılık, Kadercilik, Fatalizm

eş yakın anlam De kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bile, Dahi

eş yakın anlam Mühür kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Damga, Kaşe, Metal

eş yakın anlam Mülk kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ülke, Varlık, Taşınmaz Mal, Kuramak

eş yakın anlam Taslamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Geçinmek, Satmak

eş yakın anlam Kayınvalide kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kaynana

eş yakın anlam Top Mermisi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gülle

eş yakın anlam Rıfk kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yumuşaklık, Okşarlık, Tatlılık

eş yakın anlam Özet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Hülasa, Sonuç

eş yakın anlam Askı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Asılgan, Fener

eş yakın anlam Servet Sahibi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Varlıklı, Zengin

eş yakın anlam Öğretici kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Didaktik, Öğretmen

eş yakın anlam Küçümencik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Küçücük, Küçük

eş yakın anlam Yordamlı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Becerikli, Yakışıklı

eş yakın anlam Zapturapt kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tuturgu, Durtut

eş yakın anlam Tuhaflık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gariplik, Acayiplik, İlginçlik, Garabet

eş yakın anlam Teeddüp Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sıkılmak, Utanmak

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18981