Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İlgili Olmak kelimesinin eş anlamı, yakın anlamı, anlamdaşı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Aradığınız İlgili Olmak kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Dokunmak

eş yakın anlam Bezginlik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Usanç

eş yakın anlam Nüve kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çekirdek, Özek

eş yakın anlam Alınmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İncinmek, Gücenmek, Darılmak, İçerlemek, Kırılmak

eş yakın anlam Neden kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İllet, Münasebet, Ne, Ne İçin, Niçin, Niye, Sebep

eş yakın anlam Depremyazar kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sismograf

eş yakın anlam Uzlaşma kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ahenk, Mutabakat

eş yakın anlam Bilisiz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bilgisiz, Cahil

eş yakın anlam Koşmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Eklemek, İzlemek, Kaçmak, Kovalamak, Yüğürmek, Terfik Etmek

eş yakın anlam Laflamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Konuşmak, Sohbet Etmek

eş yakın anlam Gezim kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Uzun Yolculuk, Seyahat

eş yakın anlam Cinsel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Cinsî

eş yakın anlam Çığırmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çağırmak, Seslenmek, Viyaklamak

eş yakın anlam Hudayinabit kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kendiliğinden

eş yakın anlam Binici kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Süvari, Atlı, Sipahi

eş yakın anlam Böylece kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Böylelikle, Tam Böyle

eş yakın anlam Genellikle kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Genel Olarak, Büyük Bir Çoğunlukla, Çoğu Kez, Çoğun, Çoğunlukla, Çoklukla, Ekseri, Ekseriya, Ekseriyetle, Umumiyetle, Umumen

eş yakın anlam Dözmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Katlanmak

eş yakın anlam Kitlesel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kütlevi, Toplumsal

eş yakın anlam Tezyif Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Eğlenmek

eş yakın anlam Örgüt kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Teşkilat, Teşekkül, Uyuşma

eş yakın anlam Bitap kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Argın, Halsiz, Bitkin, Yorgun

eş yakın anlam Ant İçmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yemin Etmek

eş yakın anlam Para Cüzdanı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çarık

eş yakın anlam Muktezi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gerekli

eş yakın anlam Sabah Sabah kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sabahleyin

eş yakın anlam Çetrefil kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Karışık, Anlaşılmaz, Dolaşık

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18986