Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eş ve Yakın Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Payvant kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Köstek

eş yakın anlam Eften Püften kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dayanıksız, Derme Çatma, Çürük, Değersiz

eş yakın anlam Step kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bozkır

eş yakın anlam Kıpmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kırpmak

eş yakın anlam Animasyon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Canlandırma

eş yakın anlam Yanlar kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Etraf

eş yakın anlam Çıkışmamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yetmemek, Eksik Kalmak, Az Gelmek

eş yakın anlam Singin kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sıkılgan, Utangaç, Sindirilebilen, Hazmı Kaabil

eş yakın anlam Bezemek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Donatmak, Tezyin Etmek, Süslemek

eş yakın anlam İmla kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Doldurma, Yazım

eş yakın anlam Bölüştürme kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Taksim

eş yakın anlam Azami kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Maksimum, En Çok, Olanca, En Yüksek, En Büyük

eş yakın anlam Şanlı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Namlı, Şöhretli, Büyük, Tanınmış, Ulu, Ünlü, Yüce

eş yakın anlam Vizüel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Görsel

eş yakın anlam Sıyanet Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Korumak

eş yakın anlam Dikişçi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Terzi

eş yakın anlam Cazip kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çekici

eş yakın anlam Melun kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Lanetlenmiş, Lanetli, Kargışlı, Kötü

eş yakın anlam Aynagöz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Uyanık

eş yakın anlam Azık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Nevale, Gıda, Kumanya, Besin, Rızık

eş yakın anlam Üstenci kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Müteahhit

eş yakın anlam Etmen kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Faktör, Amil

eş yakın anlam Gizemli kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Esrarengiz

eş yakın anlam Sınık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kırık, Bozuk, Çıkık; Dağınık, Perişan

eş yakın anlam Bencileyin kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Benim Gibi

eş yakın anlam Kalkışmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Başlamak, Girişmek, Yeltenmek

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18986