Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eş ve Yakın Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Tiryakilik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bağımlılık, İptila

eş yakın anlam Salabet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Katılık, Sağlamlık

eş yakın anlam Ağı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Zehir, Zıkkım

eş yakın anlam Merhamet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Acıma

eş yakın anlam Uğraştırma kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İşgal

eş yakın anlam Siyasal kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Politik, Siyasi

eş yakın anlam Düşey kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Şakuli

eş yakın anlam Fitlemek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kışkırtmak, Fitnelemek

eş yakın anlam Bozulmuş kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bozgun, Yoz

eş yakın anlam Lider kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Önder, Reis, Şef, Kösem

eş yakın anlam Heykeltıraş kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yontucu, Yontman, Heykelci

eş yakın anlam Papaz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Peder

eş yakın anlam Vestiyerci kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Askılıkçı

eş yakın anlam Nezaret Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bakmak, Denetlemek

eş yakın anlam Beliye kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Keder, Tasa

eş yakın anlam Savmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Uzaklaştırmak, Defetmek, Kovmak, Savuşturmak, Atlamak, Geçirmek, Geçmek

eş yakın anlam Özgesi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Öbürü

eş yakın anlam Uyandırma kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İkaz

eş yakın anlam Uygarlık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Medeniyet

eş yakın anlam Bürümek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Almak, Basmak, Kaplamak, Örtmek, Sarmak, Tutmak, İstila Etmek

eş yakın anlam Evvelki kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Önceki, Sabık

eş yakın anlam Mukteza kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gerekli

eş yakın anlam Kavun İçi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sarımtıl

eş yakın anlam Üstlenme kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Taahhüt

eş yakın anlam Hasep kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Nitelik

eş yakın anlam Tabak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Boşkap

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18986