Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eş ve Yakın Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Kullanılmamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ölmek

eş yakın anlam Tanrı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Allah, Hak, İlah, Yaradan

eş yakın anlam Tertibat kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Düzen, Sistem, Önlem

eş yakın anlam Çöp kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yararsız, Zibil, Zirzibil

eş yakın anlam Damıtıcı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İmbik

eş yakın anlam Tavsif kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Nitelendirme

eş yakın anlam Şarkşinas kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Müsteşrik

eş yakın anlam Gammazlamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Çuğullamak, Kötülemek, Satkınlık Etmek

eş yakın anlam Balta kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Nacak

eş yakın anlam Kesret kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bolluk, Çokluk

eş yakın anlam Gamsız kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kedersiz, Tasasız, Rahat

eş yakın anlam Taharrüş Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İrkilmek

eş yakın anlam Göresimek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Özlemek

eş yakın anlam Izdırap kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Acı, Üzüntü, Sıkıntı, Keder, Sızı

eş yakın anlam İlişik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ait, Bağlılık, Ek, İlgi, İlişki, Münasebet, Merbut, Eklenmiş, Bağlanmış

eş yakın anlam Her Daim kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Daima

eş yakın anlam İşare kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İma, Telmih

eş yakın anlam Vıcık Vıcıklık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yumuşaklık

eş yakın anlam İnanlı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Mümin

eş yakın anlam Ham kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kaba, Kabak, Olmamış, Tor

eş yakın anlam Konstellâsyon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Takımyıldız

eş yakın anlam Öğe kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Unsur

eş yakın anlam Asamble kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kurul, Meclis

eş yakın anlam Gömülü kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Metfun

eş yakın anlam Almaç kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Alıcı

eş yakın anlam Varlık kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Mevcudiyet, Zenginlik, Servet, Hayat, Mal, Mülk, Ömür, Para, Sermaye, Üzeri, Vücut, Varsıllık, Variyet, Önemli, Yararlı, Değerli, Popülasyon

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18986