Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eş ve Yakın Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Düzenlilik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Asayiş, Karar

eş yakın anlam İştirak Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Katılmak

eş yakın anlam Diyanet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dinişleri, Dinselcilik, Din, Din İşleri, Dindarlık

eş yakın anlam İç Sürme kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İshal

eş yakın anlam Abluka Etmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kuşatmak

eş yakın anlam İşkence kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Aşırı Eziyet, Azap

eş yakın anlam Çarliston kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İnce, Uzun

eş yakın anlam Ütopik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Düşülküsel

eş yakın anlam Yolsuzluk kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Suiistimal, Usulsüzlük, Gayrimeşruluk, Sahtekârlık

eş yakın anlam Ilıman kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Mutedil

eş yakın anlam İstelagtit kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sarkıt

eş yakın anlam Kristal kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sırça, Billur

eş yakın anlam Nisbet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Oran

eş yakın anlam Ur kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dert, Şiş, Tümör, Yenitüreme

eş yakın anlam Başlamak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Girişmek, Harekete Geçmek, Muameleye Koymak, Almak, Atılmak, Doğmak, Gelmek, Girmek, Kalkmak, Koyulmak, Olmak, Oluşmak, Tutmak

eş yakın anlam Halsizlik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dermansızlık, Bitkinlik

eş yakın anlam Mecra kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yatak, Akak, Suyolu, Suyolu Atağı

eş yakın anlam Bedavadan kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Parasız

eş yakın anlam Katetmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bölmek, Kesmek

eş yakın anlam Leksikografi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sözlükbilim

eş yakın anlam Tabii kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Doğal, Olağan, Saf

eş yakın anlam Sığınmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İltica Etmek, Barınmak

eş yakın anlam Elit kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Seçkin

eş yakın anlam İsyan kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kozgalan, Baş Kaldırma, Ayaklanma; Boyun Eğmeme, Uymama, İtaat Etmeme

eş yakın anlam Tekebbürlenmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Böbürlenmek

eş yakın anlam Ardıç Rakısı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Cin

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 18986