Eğitim Sitesi

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları: İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır....

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları

İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Bireyleri arasında dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluklarını bilmeyen ve bu sorumluluklarını yerine getirmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

 

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal ürünleri en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumun­dadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

 

Devletin kültür izlencesi kapsamında yer alması gereken en önemli girişimi, yetişme çağında olan gençleri tiyatro eyleminin içine kat­mak olmalıdır.

 

Bir yaşam bilimi ve toplum sanatı olan tiyatro, halkın önüne bir sonuç olarak çıkar. Ne var ki, tiyatronun bir sonuç olması yanı sı­ra araç olma niteliği de vardır. Tiyatronun sonuç oluşu onun sanatsal bütünlüğünü, araç oluşu ise eğitimsel gücünü açığa çıkartır. Okullar­da tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir.dersimiz.com

 

Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü:

1. Katılanlara:

 • Dayanışmayı öğretir;
 • Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;
 • Toplumun, kişiliği ezmesini önler;
 • Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini' geliştirir;
 • Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;
 • Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
 • Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;
 • Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;
 • Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
 • Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

 

2. Seyredenlere:

 • Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;
 • Kamu bilincini sağlar;
 • Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;
 • Sanatın geliştirici, değiştirici' gücünü gösterir;
 • Ve insanı çok yakından tanıtır.
 • Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;
 • Düşünce erkini ve özgürlüğünü öğretir;
 • Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;
 • Toplum duyarlığını artırır;
 • Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;
 • Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner;
 • Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.
 • Ulusal kimliği pekiştirir

add

tag Tiyatronun Önemi İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları hakkında bilgi ile ilgili bilgi

Tiyatro Hakkında Genel Bilgiler Son Eklenenler

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları Hakkında Yorum Yazın...

  

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları