Eğitim Sitesi

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları

İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Bireyleri arasında dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluklarını bilmeyen ve bu sorumluluklarını yerine getirmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

 

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal ürünleri en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumun­dadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

 

Devletin kültür izlencesi kapsamında yer alması gereken en önemli girişimi, yetişme çağında olan gençleri tiyatro eyleminin içine kat­mak olmalıdır.

 

Bir yaşam bilimi ve toplum sanatı olan tiyatro, halkın önüne bir sonuç olarak çıkar. Ne var ki, tiyatronun bir sonuç olması yanı sı­ra araç olma niteliği de vardır. Tiyatronun sonuç oluşu onun sanatsal bütünlüğünü, araç oluşu ise eğitimsel gücünü açığa çıkartır. Okullar­da tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir.dersimiz.com

 

Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü:

1. Katılanlara:

 

2. Seyredenlere:

adddersimiz.com

tag Tiyatronun Önemi İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları hakkında bilgi ile ilgili bilgi

Son Eklenen Tiyatro Hakkında Genel Bilgiler

Tiyatronun Önemi, İnsana ve Toplum Hayatına Katkıları