Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Züvvar Nedir? Züvvar Hakkında Kısaca Bilgi

Züvvar Terimi Hakkında Bilgiler

ZüvvarFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Züvvar:
Arapça ziyaretçiler demektir. Mevlevî mukabelesini izlemeye gelen ziyaretçiler için kullanılan bir ifade.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Mutçu görüş (eudaimonizm): Hayatın anlamını mutlulukta bulan farklı ahlak öğretilerine verilen ad. devam et

box Ön Hazırlık: Gözlemlerle ve yapılan ön araştırmalarla konuyu tanımak ve betimlemektir. devam et

box Nedensellik yasası: Her olayın bir nedeni olduğunu ileri süren yasa (Her olayın bir nedeni vardır ve bu neden bir önceki olayın sonucudur. Aynı şartlarda aynı neden aynı devam et

box Hermeneutik: Palmer (2003)'a göre, hermeneutik kavramı Yunanca bir fiil olan ve genellikle "yorumlamak" olarak tercüme edilen "hermeneuein" den ve isim olarak da " devam et

box Sentez (Çözümleme): Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme. Bu birleşmenin sonucu. Tez antitez sonucunda sentez oluşur. devam et

box Yazgıcı görüş (fatalizm): Her şeyin alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğunu, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğini savunan görüş. devam et

box Hilozoizm: Canlı maddecilik. Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan öğreti. devam et

box Devrim (İhtilâl): Tüm değer ve biçimlerde meydana gelen ani ve köklü değişim. devam et