Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zarf Tümleci Nedir? Zarf Tümleci Hakkında Kısaca Bilgi

Zarf Tümleci Terimi Hakkında Bilgiler

Zarf TümleciTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Zarf Tümleci:
Cümlede yüklemin anlamını zaman, tarz, ölçü, yer, yön vb. bakımlardan daha belirgin duruma getiren, sınırlayan, kelime ve kelime gruplarından oluşan tümleç: Bunları kendisi iyice tahlil etmişti. (A.H.Tanpınar, Huzur, s.166) gibi.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

box Düz Tümleç: Belirtisiz ve belirtili nesnelere verilen isim. devam et

box İkilemeler: Anlamı ve anlatımı güçlendirip pekiştirmek amacıyla aynı ya da sesleri birbirine benzeyen sözcüklerin art arda yinelenmesiyle oluşan söz gruplarına i devam et

box İşaret Sıfatı: 1. Somut ve soyut varlıklarla türlü nesne ve kavramları yer, zaman ve tasavvurda uzaklığına göre işaret ederek belirten sıfatlar: bu, şu, o: Bari şu h devam et

box Tartışma: Bir konu üzerinde karşılıklı olarak olumlu ve olumsuz fikir yürütme, bir fikre karşı olan fikri savunma hali; karşı karşıya durum alıp zayıf tarafları devam et

box Sözcük Vurgusu: Sözcükte bir hecenin bazı kurallara göre daha baskılı söylenmesi. devam et

box Üçüncü Tekil Kişi: Kendisinden sözü edilen kişi. "o" kişisi. devam et

box Türemiş Kelime: Ad ve fiil soylu kelime köklerinden yapım ekleriyle genişletilerek bağlandığı kelimeyle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelime: yazlık < yaz+lık, kutlu devam et

box Bağlı Cümleler: Ve, veya, ama, da, fakat, halbuki, lakin, meğer vb. bağlaçlardan biri ile birbirine bağlanmış olan ve aralarındaki anlam ilişkisi de bu bağlaçlarla sa devam et