Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vakıf Arazi Nedir? Vakıf Arazi Hakkında Kısaca Bilgi

Vakıf Arazi Terimi Hakkında Bilgiler

Vakıf AraziSosyal Bilgiler Terimi Olarak Vakıf Arazi:
Selçuklular'da geliri sosyal yardım kurumlarına ayrılan topraklardır.

Osmanlı Devleti'nde geliri cami, hastane, kervansaray, medrese gibi bilim ve hayır kurumlarının yapımı, idaresi ve bakımı için ayrılan topraklardı. Vakıf topraklarının gelirlerinden vergi alınmazdı.

 

Vakıf AraziTarih Terimi Olarak Vakıf Arazi:
1. Geliri sosyal hizmetlere ayrılan arazilerdir. Satılamaz ve başka gayeler için kullanılamazdı. Vakıf topraklarının gelirlerinden vergi alınmazdı.

2. Geliri cami, medrese, köprü, çelme, han, hastane gibi hayır kurumlarına bırakılan arazilerdir. Satılamaz, satın alınamaz, miras bırakılamazdı.

3. Gelirleri cami, medrese, şifahane, imarethane, kervansaray gibi din, bilim ve hayır kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayrılmış topraklardır. Vakıf arazisi satılmaz ve başkasına devredilemezdi. Vakıf arazi sayesinde toplumun önemli ihtiyaçları hayırsever kişiler tarafından karşılanmaktadır.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Hazine: Devlet malı, parası veya bunların saklandığı yer. devam et

box Yapı Geçerliği: Değişkenler arasındaki mantıksal ilişkilere dayanan ölçüm geçerliği türü. devam et

box Delta: Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır. devam et

box Akıncılar: Görevleri, düşman topraklarına akınlar yapmak, sınırları korumak, savaşta ordunun güvenle ilerlemesini sağlamaktı. Sefere çıkmadıkları zaman sınırları devam et

box Oligarşi: Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi. devam et

box Ortodoks: Hristiyanlık'ın kollarından biri.Patrik denen dini liderin etrafında birleşen mezhep. "Bizans halkının çoğu Ortodoks idi. Fatih Sultan Mehmet İstanbu devam et

box Mumya: Özel ilaçlarla bozulmadan saklanan ölü bedeni. devam et

box Kazasker: Osmanlı Devleti'nde; 1- Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarlardı. 2- Kadıların ve Müderrislerin atamalarına ve görevden almalarına bakarlard devam et