Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) Nedir? Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) Hakkında Kısaca Bilgi

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) Terimi Hakkında Bilgiler

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)Deprem Terimi Olarak Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023):
Ülkemizin deprem olayı gerçeğinden hareketle, depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili yapılacak olan araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla ulusal boyutta hazırlanan strateji ve eylem belgesi.

 

Benzer Deprem Terimleri:

box Deprem Odak Derinliği: Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tekto devam et

box Alüvyon: Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu ortaya çıkmış diğer malzemeler. devam et

box Aletsel Dönem Depremleri: 1900’den günümüze aletsel ölçümlerle kaydedilen depremler. devam et

box Astenosfer: Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü. devam et

box Sismotektonik: Tektonik hareketlerle depremselliğin ilişkisini yorumlayan ve depremin gelişim sürecini inceleyen özel uzmanlık alanıdır. Fayların aktif olup olmadığı devam et

box Deprem Kaydı: Depremlerin, nükleer patlamaların vb. olayların yeryüzünde yol açtığı sarsıntıları kaydeden aracın (sismograf) yaptığı kayıt, sismogram. devam et

box Psikolojik Destek: Özellikle deprem gibi büyük yıkım getiren afetler sonrasında bir kısım afetzedede görülen ruhsal sorunların giderilmesi amacıyla profesyonel kişilerce devam et

box Deprem Dalgası: 1. Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye doğru yayılırlar. Deprem da devam et