Eğitim Sitesi

Türbe Nedir? Türbe Hakkında Kısaca Bilgi

Türbe Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Türbe:

Önemli kişiler için yapılmış anıt mezar niteliğinde olan ve içinde mescit de bulunan yapıdır.

 

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Türbe:

İçinde çoğunlukla ünlü kişilerin gömülü bulunduğu anıtsal mezar.

 

Tarih Terimi Olarak Türbe:

Genellikle ünlü bir kimse için yapılmış olan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı. Anıtmezar. Selçuklu Türkleri'nin türbeleri daha çok çadırı andırır. Osmanlılar'da ise kubbelidir.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Türbe:

1. Ziyaret edilen üstü kapalı veya yarı açık mezar.

2. Sahabeler, büyük âlimler, şehitler, veliler, hükümdarlar, vezirler ve tarihte önemli işler başarmış kişilerin mezarları üzerine yapılan ve üzerleri kubbelerle örtülü bina. Müslüman olmayanların mezarları üzerine yapılan binalara türbe denilmez. İslam dini, türbelerin ziyaret edilmesinde bir sakınca görmez. Çünkü türbe, bir kabir olduğu için kabirleri ziyaret etmek insanlara ölümü hatırlatır. İslam dini, türbe ziyaretinde, ölüden yardım isteyip dilekte bulunmayı, ona adakta bulunmayı, mum yakmayı, çaput bağlamayı, para atmayı kesinlikle yasaklar.

 

Arkeoloji Terimi Olarak Türbe:

Gövde (ziyaret) bölümü ve örtüsü bulunan mezar anıtı.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  İlk Çağ: Yazının icadıyla başlayıp Kavimler Göçüyle sona eren dönemdir.

  Tümdengelim: Genel önermelerden (doğrulardan) hareket ederek özel durumlar için akıl yürüterek sonuç çıkarma.

  Türkmen: Oğuz Türklerinden olan bir boy veya bu boydan olan kimse.

  Eşraf: Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü