Eğitim Sitesi

Tam Bağımsızlık Nedir? Tam Bağımsızlık Hakkında Kısaca Bilgi

Tam Bağımsızlık Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Tam Bağımsızlık:

Bir ülkenin, herhangi bir güç etkisinde kalmadan kendi kararlarını doğrudan verebilmesine "tam bağımsızlık" denir.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Şahit: Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, tanık.

  Kuzey Kutup Noktası: Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır. Nokta halini alan paralellerden kuzey yarım küredekine Kuzey Kutup Noktası, güney yarım küredekine Güney Kutup Noktası denir.

  Taarruz: Saldırı.

  Kişi Hak ve Hürriyetleri: - Kişi dokunulmazlığı - Kişi hürriyeti ve güvenliği - Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti) - Yerleşme ve seyahat hürriyeti - Din ve vicdan hürriyeti - Düşünce ve kanaat hürriyeti - Bilim ve sanat hürriyeti - Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı) - Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı) - Mülkiyet hakkı - Hak arama hürriyeti - Temel hak ve hürriyetlerin korunması

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü