Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Taban Suyu Nedir? Taban Suyu Hakkında Kısaca Bilgi

Taban Suyu Terimi Hakkında Bilgiler

Taban SuyuZiraat (Tarım) Terimi Olarak Taban Suyu:
Serbest bir su tablasında bulunan yeraltı suyu.

 

Taban SuyuCoğrafya Terimi Olarak Taban Suyu:
Altta geçirimsiz bir tabaka ile sınırlandırılan, geçirimli tabaka içindeki sulardır. Bu sular genellikle yüzeye yakındır. Marmara Bölgesi'ndeki ovalar, Ege Bölgesi'ndeki çöküntü ovaları, Muş, Erzurum ve Pasinler ovalarındaki yer altı suları bu gruba girer.Yer altı suyu.

 

Taban SuyuEkoloji - Çevre Terimi Olarak Taban Suyu:
Toprak içerisinde sızan suyun geçirimsiz bir tabakaya ve ya ana kaya üzerinde birikmesiyle oluşan sudur. Taban suyunun derinliği bazen 1-2 m gibi çok yüksek, 3-5 m gibi normal bazen de 50-60m gibi çok fazla olabilir.

 

Benzer Ziraat (Tarım) Terimleri:

box Yatma: Bitkilerde ekimin sık yapılması ve toprakta azotun fazlalığı nedeniyle çok sayıda sap oluşması sonucu ışığı görmek için uzun boylu ve ince saplı olmal devam et

box Dönüm: Bin metrekarelik alan ölçüsü. devam et

box Familya: Birçok ortak özellikleri nedeniyle bir araya getirilen cinslerin oluşturduğu topluluktur. devam et

box İç Ticaret: Bir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan ticaret. devam et

box İnfiltrasyon: Genel anlamda suyun toprağa girmesi olarak adlandırılır. devam et

box İşçi Sendikası: İşçilerin topluca davranarak haklarını korumak için kurdukları örgüt. devam et

box Ekonometri: Ekonomik olaylar arasındaki ilişkilerin belirlenmesini, bu ilişkilerin matematik fonksiyonlarla belirtilmesini ve bu fonksiyonların doğruluklarının g devam et

box Maliye: Ekonominin, gelir tahakkuk ve tahsili ile ödemeler ve vergiler konularını inceleyen bilim dalı. devam et