Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Şüphecilik (septisizm) Nedir? Şüphecilik (septisizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Şüphecilik (septisizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Şüphecilik (septisizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Şüphecilik (septisizm):
Gerçekliğin özünü bilmenin imkânsız olduğunu öne süren öğreti.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Fonksiyonel Bütünleşme: Kültür unsurlarının her birinin ayrı ayrı birer işlevi yerine getirerek birbirini tamamlaması durumu. devam et

box Metropol: Sanayileşme sonucu bazı kentlerin tek merkezli olmaktan çıkıp çok merkezli duruma gelmesiyle ortaya çıkan farklılaşmış kent yapısı. devam et

box Epokhe: 1. Yargı vermeme tutumu, yargısızlık. 2. Kuşkucularda, kesin hiç bir şey bilinemeyeceği için genellikle bilgiden vazgeçme ilkesi. 3. Günümüz görüng devam et

box Tepki: Organizmanın uyarımlara verdiği yanıttır. devam et

box A posteriori: 1. Deneyimin eseri veya sonucu olan, deneyime dayanan anlamına gelen Latince terim. 2. Deneyden sonra, onun ürünü olarak ortaya çıkan bilgi. devam et

box Alt Eşik: Duyu organlarının bir uyarıcıyı belli belirsiz almaya başladığı en düşük şiddettir. devam et

box Olgunlaşma: Büyüme ve gelişme sonucu ortaya çıkan öğrenmeye elverişlilik durumu. Organizmanın bedensel ve zihinsel yönden takvim yaşına uygun düşen çeşitli niteli devam et

box Sözel Düşünme: Küçük çocuklar sözcükleri kullanmaya başlamadan önce kavramları kullanmaya başlarlar. Örneğin "masa" sözcüğünden önce masa kavramı çocuklarda oluşmuşt devam et