Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sünnet Nedir? Sünnet Hakkında Kısaca Bilgi

Sünnet Terimi Hakkında Bilgiler

SünnetKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Sünnet:
1. Yol, adet, gidişat, huy, karakter, mizaç, hal, tavır, davranış.

2. Hz. Peygamberin (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerini (onamalarını) içeren örnek davranışlar.

3. Hz. Peygamberin yapmış olduğu farz ve vacibin dışındaki tavsiyeler, öğütler.

4. Dini emir ve yasakların çıkarılmış olduğu, Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam hukukunun ikinci kaynağı.

5. Hz. Peygamberin (s.a.v.) kendi döneminde İslam toplumunu inanç, ibadet, tebliğ, hukuk, ekonomi, eğitim, ahlak, siyaset gibi çeşitli alanlarda, kısacası bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere hayatın her alanında yönlendirip yönetmede, Kur'an başta olmak üzere esasa aldığı ilke ve prensipler bütününün oluşturduğu bir zihniyet, dünya görüşü.

 

SünnetTarih Terimi Olarak Sünnet:
Hz. Muhammet'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışlarıyla şu ya da bu konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü.

 

SünnetDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Sünnet:
1- Peygamber Efendimiz'in farzlar ve vacipler dışında ibadet maksadıyla yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir. Sünnet-i Müekkede ve Sünnet-i Gayri Müekkede olarak ikiye ayrılır.

2- Peygamber (sav) efendimizin tavsiye ettiği, bizlere aktardığı düşünce, davranış ve emirlere denir. Bunlar Kur'an'da yer almayıp, uyulmasında çok büyük sevap ve faydalar bulunan tavsiyelerdir. Çünkü bizler ancak ve ancak Allah'ın affı Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)'in şefaati ile af olunup, Cennet'e girebiliriz.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box İttiba: Tabi olma, izinden gitme, Allah'ın ve Rasûlullah'ın (s.a.v) emirlerine uyma. devam et

box Tavaf: İslam dininde hac sırasında Kâbe'nin çevresini yedi kez dönme. devam et

box Vahyetmek: Bildirmek, vahiyle bildirmek, vahiy göndermek. devam et

box Fecir: 1. Güneşin dogmasından önceki vakit, tan yerinin ağarması. 2. Gece ile gündüzü birbirinden ayıran ve sabah namazının vaktinin girdiğini gösteren ay devam et

box Cebrail: Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen, dört büyük melekten biri. devam et

box Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık havuz. devam et

box Tevazu: Alçakgönüllü olma, kibirlenmeme, yumuşak huylu ve mütevazı olma. devam et

box Cömert: Karşılık beklemeden veren. Elindeki maddi ve manevi imkânları meşru ölçüler işinde karşılık beklemeden başkalarının yararına sunup gereken yerde harca devam et