Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Süblimleşme Nedir? Süblimleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Süblimleşme Terimi Hakkında Bilgiler

SüblimleşmeKimya Terimi Olarak Süblimleşme:
1-Bir katı maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Örnek : Naftalin normal şartlar altında katı halden direk olarak buharlaşarak gaz haline geçer.

2-Katının doğrudan gaz hâline veya gazın doğrudan katı hâle geçmesi.

 

SüblimleşmeFen Bilimleri Terimi Olarak Süblimleşme:
Katı bir maddenin belirli sıcaklık şartlarında sıvılaşmadan doğrudan buhar durumuna dönüşmesi.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box Molekül Kütlesi: Molekül formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı. devam et

box Reçine: Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı. devam et

box Sıvı basıncı: Sıvı tarafından birim yüzeye uygulanan basınç. devam et

box İntermetalik malzeme: Ti-Al, Ni-Al, Cu-Au, Ni-Co alaşımları gibi katı bir çözeltide iki ya da daha fazla metalin birbirine kovalent ya da iyonik bağlarla bağlanması sonucu devam et

box Atom Çekirdeği: Atomların merkezinde bulunan proton ve nötronlardan oluşan yapı. devam et

box İyon: Elektron alış - verişi sonucu oluşan (+) veya (-) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. devam et

box Polar bağ: Kimyasal bağı oluşturan atomlardan birinin kısmen negatif, diğerinin pozitif yük oluşturması. devam et

box Kantitatif (nicel): Bir madde, sistem veya prosesin sayı ile belirtilen özellikleri. devam et