Eğitim Sitesi

Sözlük Nedir? Sözlük Hakkında Kısaca Bilgi

Sözlük Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Sözlük:
Bir sözcüğün yazılışını, okunuşunu, anlamını veya başka dillerdeki karşılığını öğrenmek için başvurulan kaynak.

 

Edebiyat Terimi Olarak Sözlük:
Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser. Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Madde başlarını a-be-ce sırası takip eder. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir. Arap harfli eski sözlüklerde madde başı Arapça kelimenin üç harfli kökünün son harfi esas alınarak sıralanırdı. XIV.-XV.yüzyıllar arasında yaşamış olan el-Kamûsü-ı-Muhît (Okyanus Sözlüğü) adlı eseri Türkçeye çeviren Mütercim Asım bu sistemi kullandı. İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes'in hazırladığı eser kabul edilir. İslam dünyasında en önemli sözlük X. yüzyılda yaşayan Fârâblı İsmail Cevheri'nin Sihâh adlı Arapça eseri. Vankulu Lügatı diye bilinen Müteferrika'nın bastığı ilk kitap da bir Sihâh çevirisidir. Türk kültüründe ilk sözlük ise Kaşgarlı Mahmud'un Türkçe'den Arapça'ya Divanü Lügati't-Türk'üdür.

 

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sözlük:
Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.

 

Kütüphanecilik Terimi Olarak Sözlük:
Belirli bir dilde alfabetik olarak dizilmiş sözcükleri ve her bir sözcüğün anlamı, etimolojik kaynağı, söyleniş biçimi gibi bilgileri sunan veya belirli bir dilde alfabetik olarak dizilmiş sözcüklerin bir başka dildeki karşılıklarını gösteren (ayrıca "leksikon" olarak da bilinir) kitaptır.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

Ekonomik Faaliyet: Sermaye, emek ve hammaddenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir. Bir diğer anlamıyla Devamını Oku

Mezopotamya: Orta Doğu'da bulunan, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgenin ilk çağdaki adı. Devamını Oku

Ekosistem: Bir alandaki canlı birliklerin ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem. Devamını Oku

Sadrazam: Osmanlı Devleti'nde baş vezir. Devamını Oku

Rafineri: Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, arıtımevi. Devamını Oku

Sanduka: Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta veya mermer sandık. Devamını Oku

Fatih: Zafer kazanan, fetheden kimse İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutan Devamını Oku

Sele: Yayvan sepet. Devamını Oku

Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

Uzay ve Astronomi Terimleri Sözlüğü

Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü

Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Sanat Terimleri Sözlüğü

Atletizm Terimleri Sözlüğü

Halter Terimleri Sözlüğü

Badminton Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü