Eğitim Sitesi

Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Kısaca Bilgi

Sosyoloji Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Sosyoloji:

Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen bilim dalıdır.
 Sosyoloji, törelerimizi, inanış ve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzü incelemektedir.
 Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki değerleri araştırır.
 İçinde yaşadığımız toplumsal yapıyı yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı, toplumsal olayları anlama ve açıklamamızı, toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.

 

Tarih Terimi Olarak Sosyoloji:

Toplum bilimidir. Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba katarak inceler.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Sosyoloji:

Toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri düzenleyen devlet, eğitim, ekonomi, din, aile gibi kurumların yapılarında ve görevlerinde (işlevlerinde) meydana gelen değişmeleri somut koşulları içinde inceleyen bilime sosyoloji denir.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Sosyoloji:

İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal grupları, kurumlar ve örgütler arasındaki ilişkileri, toplumdaki değişme ve gelişmeleri sistematik ve bilimsel olarak inceleyen bilim.

 

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Sosyoloji:

Toplum bilimi.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Zümrüt: 1. Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı. 2. Koyu yeşil renk.

  Kalfa: Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı.

  Boy: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk.

  Yan Sanayi: Ana sanayiye yardımcı sanayi kolu.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü