Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sitoplazma Nedir? Sitoplazma Hakkında Kısaca Bilgi

Sitoplazma Terimi Hakkında Bilgiler

SitoplazmaBiyoloji Terimi Olarak Sitoplazma:
• Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunan, akışkan, yumurta akı kıvamında (kolloidal) bir sıvıdır. Hücre iskeleti, organeller ve sitozol sıvısından oluşur.
• Canlı yapısında organeller, cansız yapısında organik ve inorganik bileşikler bulunur.
• Hücre zarının hemen altındaki yoğun kısma ektoplazma, ektoplazma ile çekirdek arasındaki daha az yoğun kısma endoplazma denir.
• Sitozolun %90'ı sudur. Bu oran hücreye göre değişebilir.
• Organik ve inorganik (kuru madde) maddelerin oranı %10-40 arasında değişir.
• Kuru maddelerin %90'ını organik, %10'unu inorganik maddelerden oluşur.
• Bitki hücrelerinde karbonhidrat daha çok bulunur.
• Yarı akışkan ve yoğun olan stoplazma (1.25 g/cm3), suya konduğunda dibe çöker.
• Stoplazmada bulunan organeller:
- MİTOKONDRİ
- RİBOZOM
- ER
- GOLGİ
- LİZOZOM
- PEROKSİZOM
- KOFUL
- PLASTİDLER
- SENTROZOM

 

SitoplazmaFen Bilimleri Terimi Olarak Sitoplazma:
Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran canlı, yarı saydam, yarı geçirgen sıvıdır.

 

Benzer Biyoloji Terimleri:

box Demet kını hücresi: Yaprağın damarlarının (iletim demetlerinin) çevresinde dizili olan doku hücreleri. devam et

box Liken: Bir mantarın bir siyanobakteri ile ya da birhücreli bir alg ile oluşturduğu simbiyotik birlikten doğan bir organizma. devam et

box Dengeli Polimorfizm: Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı. devam et

box Sükroz: Bitki hücreleri tarafından sentezlenen disakkarit çeşidi. devam et

box Homeostazi: 1. Bir organizmanın dış ortamdaki değişikliklere rağmen kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması. 2. Her canlı sistemde bulunan, ç devam et

box Vurgan Koful: Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde, açılıp büzülerek, içeri giren fazla suyu hücre dışına atmada görevli olan organel. Kontraktil koful da denir. devam et

box Vajina: Memeli dişilerinde üreme yolunun giriş kısmı. devam et

box Hepatit: Derinin, dokuların ve organizmadaki sıvıların sarı bir renk almasıyla beliren hastalık, karaciğer yangısı. devam et