Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Seyfiye Nedir? Seyfiye Hakkında Kısaca Bilgi

Seyfiye Terimi Hakkında Bilgiler

SeyfiyeTarih Terimi Olarak Seyfiye:
Osmanlı Devlet Teşkilatını oluşturan üç ana meslek grubundan biridir.
Osmanlı toplum yapısında "Seyfiye Sınıfı" idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehli- örf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

- Kılıç ehli olarak bilinir.
- Devleti koruyan, asayişi sağlayan, sınırları genişleten sınıftır.
- Yönetim ve askerlik işlerine bakarlar.
- Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi bu gruptadır.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Kavimler Göçü: Orta Asya'da yaşayan Asya Hunları'nın bir bölümü Çinliler'in Doğu Hunları'nın ve öteki kavimerin baskılarıyla Batıya doğru göç etmeye başladılar. Kar devam et

box Proletarya: İşçi, emekçi sınıfı. devam et

box Oda: Osmanlı Dönemi'nde yeniçeri kışlası. devam et

box Kadırga: İki direkli, hem yelkenle, hem de kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış olan bir savaş gemisidir. devam et

box Mavera Ün-Nehr: Orta Asya'da Ceyhun ve Seyhun ırmakları arasında kalan bölgeye verilen addır. Arapça iki nehir arasındaki bölge anlamına gelir. devam et

box Darülfünun: Üniversite. devam et

box Katolikler: Başındaki kişiye Pap denir. Dinsel merkezi Roma'dır. devam et

box Zebur: Tanrı tarafından Davut peygambere gönderildiğine inanılan kutsal kitap. devam et