Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sera Etkisi Nedir? Sera Etkisi Hakkında Kısaca Bilgi

Sera Etkisi Terimi Hakkında Bilgiler

Sera EtkisiFen Bilimleri Terimi Olarak Sera Etkisi:
Yer atmosferine de su buharının da içerisinde bulunduğu sera gazı olarak adlandırılan gazlar, güneşten alınan enerjinin bir kısmının uzaya tekrar dönmesini önler, böylece yer yüzeyinin olduğundan daha fazla ısınmasına sebep olurlar, bu olaya sera etkisi denir.

 

Sera EtkisiCoğrafya Terimi Olarak Sera Etkisi:
1- Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ısı artışına yol açar. Atmosfer ile yer arasındaki ısı dengesi, sanayileşmedeki ve fosil yakıtların yanmasındaki artıştan kaynaklanan atmosferik karbon dioksit artışlarından etkilenir; bu ise atmosferdeki ortalama ısıyı yükseltir. Bu gelişmenin, buzulların erimesi ve okyanusun yükselmesi gibi geniş kapsamlı sonuçlar doğuran iklim değişmelerine yol açmasından korkulmaktadır.

2- Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların geniş ölçüde kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondioksidin dünya ölçeğinde iklim düzensizliklerine ve yerkürenin ısınmasına neden olmasıdır.

3- Güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı enerjisi haline dönüşmesi sırasında, bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto gibi görev yapan, karbon dioksit, tozlar, su buharı, partiküller vs. maddelerin ısıyı absorbe ederek, dünyanın giderek ısınmasına sebep olduğu olay.

 

Sera EtkisiUzay ve Astronomi Terimi Olarak Sera Etkisi:
Bir gezegen atmosferinin dışarı giden kırmızıöte ışınları tutması sonucu yüzey sıcaklığının artması olayı.

 

Sera EtkisiGenel Türkçe Terimi Olarak Sera Etkisi:
Atmosferde bulunan bazı gazlardan dolayı Dünya'nın gündüz çok ısınmaması, gece ise çok fazla soğumaması durumu.

 

Sera EtkisiBiyoloji Terimi Olarak Sera Etkisi:
1. Güneş’ten gelen ışınların büyük bir bölümü uzaya yansıtılırken bir bölümü de atmosfer tarafından tutularak ısının artmasına neden olur. Çeşitli nedenlerle atmosferde oranı artan karbondioksit, metan, su buharı ve diğer gazların oranının artması, atmosferin daha fazla ısı tutmasına neden olur. Bu duruma sera etkisi denir.

2. Ototrof canlılar, CO2 ve su kullanarak organik besin maddelerini sentezler. Oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonu sonucunda ise atmosfere CO2 verilir. Su yosunları ve kara bitkileri, fotosentez yaparak atmosferdeki CO2 oranını düşürürler. Ancak kömür, doğal gaz, fosil yakıtların kullanımı; hücre solunumu, yanardağlar ve orman yangınları atmosferin CO2 oranını artırır. Atmosferdeki CO2 oranı % 0,3'tür. Atmosferdeki CO2 oranının yükselmesi atmosferin ısınmasına neden olur. Bu duruma sera etkisi denir.

 

Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

box Çiçek: Çiçekli bitkinin üreme organı. devam et

box Protein: 1- Canlı hücrelerinin temel yapısını oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit bileşiminden oluşmuş karmaşık yapılı devam et

box Uzay: Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza. devam et

box Radyoaktif Atık: İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlar tarafından belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyoizoto devam et

box Diyafram: Memelilerde,akciğerlerde gaz alışverişini kolaylaştıran,göğüs ve karın boşluğunu ayıran kaslı yapı. devam et

box Döllenme: Erkek ve dişi üreme hücreleri, yumurta ve spermin birleşerek çekirdeklerinin kaynaşması. devam et

box Asal eksen: Küresel aynayı oluşturan kürenin ortasından geçen doğru. devam et

box Klon: Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılar. devam et