Eğitim Sitesi

Şehirleşme Nedir? Şehirleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Şehirleşme Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Şehirleşme:

Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir alanlarının genişlemesi süreci.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Şehirleşme:

Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir alanlarının genişlemesi süreci. Kentleşme.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Şehirleşme:

Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir alanlarının genişlemesi süreci.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Liman: Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak.

  Etkinlik: Bir kişinin, bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.

  Hasat: 1. Ürün kaldırma, ekin biçme işi. 2. Bu yolla elde edilen ürün.

  Kürk Yolu: Üzerinde sansar, sincap, tilki kunduz, tilki ve geyik gibi, tüyleri güzel ve yumuşak olan hayvanların deri ve postlarının taşındığı yol. Üzerinde çoğunlukla bu ürünler taşındığı için "Kürk Yolu" denmiştir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü