Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Saltanat Şûrası Nedir? Saltanat Şûrası Hakkında Kısaca Bilgi

Saltanat Şûrası Terimi Hakkında Bilgiler

Saltanat Şûrasıİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Saltanat Şûrası:
1- Osmanlı Devleti'nde görüş alma amacıyla, devlet ileri gelenlerinin, din adamlarının genelde padişah başkanlığında açılan ve oylama ile tavsiye niteliğinde bir karar verilen toplantı.

2- Savaş, barış gibi fevkalade konularda devlet adamlarıyla ilim irfan sahibi insanların görüşlerini almak üzere bizzat padişahın da hazır bulunduğu üst düzey toplantıdır.

3- Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından önce, İstanbul'da padişahın başkanlığında büyük memurlardan oluşan olağanüstü meclis.

 

Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

box Babıâli: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danışta devam et

box Meşin: İşlenmiş koyun derisi. devam et

box Nazariyat: Kuramlar. devam et

box Müstesna: 1- Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2- Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan. devam et

box İttifak: Birlikte hareket etmek üzere anlaşmak, bağlaşma, birleşme, birlik, oy birliği. devam et

box Kâfi: Yeterli, yetecek ölçüde olan. devam et

box İnfial: 1- İçerleme, gücenme, kırılma. 2- Bir şeyden etkilenmek, çok öfkelenmek. devam et

box Tecelli: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma. devam et