Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sabunlaşma Nedir? Sabunlaşma Hakkında Kısaca Bilgi

Sabunlaşma Terimi Hakkında Bilgiler

SabunlaşmaKimya Terimi Olarak Sabunlaşma:
Yağların bazlarla etkileşmesi olayı. Ürünleri gliserin ve sabun olan tepkime.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box Ortaklanmış elektron çifti: Kovalent bağ oluşturan elektronlar. devam et

box İyonizasyon: Atomdaki proton sayısı, elektron sayısına eşit değilse bu atom, iyon olarak adlandırılır. İyonlar, oldukça kararsızdır ve yüksek enerjilerinden kurtul devam et

box Bazik Oksit: Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir. devam et

box Antrasen: Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür. devam et

box Doymuş hidrokarbon: Karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam et

box Halojenler: Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu. devam et

box Korozyon: Metallerin elektrokimyasal bir olay sonucu aşınması. devam et

box Dializ: Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi. devam et