Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rey Nedir? Rey Hakkında Kısaca Bilgi

Rey Terimi Hakkında Bilgiler

ReyKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Rey:
Görüş, inanç, akıl, düşünce. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin açıkça çözüme kavuşturmadığı meseleleri ayet ve hadislerin ışığında karara bağlamak ve bir çözüm bulmak için takip edilen yol, bu konularda görüş belirtme.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Lütufkâr: Lütfeden, ihsan eden, çok çok bağışta bulunan. devam et

box Hafî: Gizli, saklı. devam et

box Kabile: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, klan. devam et

box Mutlak: Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız. Kesinlikle. devam et

box Tasvir: Betimleme. Tasarlama, bir şeyi söz veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma. devam et

box İtaatkâr: 1. Boyun egen, uyan, söz dinleyen, alınan emre göre hareket eden, saygı gösteren. 2. Allah’ın ve elçisinin ortaya koyduğu emir ve yasaklara uyan. devam et

box Tabiun: Tabi olanlar demektir. Ashabın ardından gelen kuşak, Peygamberimizi gören sahabeden ders alan nesil. devam et

box İlmihâl: İslam dininin kurallarını öğretmek işin yazılmış kitap. devam et