Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Nedir? Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Hakkında Kısaca Bilgi

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Terimi Hakkında Bilgiler

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK)Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK):
Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.
RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarı, yayın durdurma para cezası verebilir.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Zaviye: 1. Köşe 2. Küçük tekke. devam et

box Nümizmatik: Eski para bilimi. Eski paraları her yönüyle (ekonomik, sanat, siyasi vb) inceleyen bilim dalıdır. devam et

box Enerji: Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç. devam et

box Mamur: Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışmış olan bakımlı imar edilmiş yer. devam et

box Kalıp Yargı: İnsanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimine kalıp yargı denir. İnsanlarda var olduğu sanılan devam et

box Seramik: Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne. devam et

box Ruhban sınıfı: Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. devam et

box Süreklilik: Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık. devam et