Eğitim Sitesi

Pragmatizm (Faydacılık) Nedir? Pragmatizm (Faydacılık) Hakkında Kısaca Bilgi

Pragmatizm (Faydacılık) Terimi Hakkında Bilgiler

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Pragmatizm (Faydacılık):

Bilgiye fayda açısından yaklaşan pragmatizm bir yaşam felsefesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bu akım, felsefi bir akım olmanın ötesinde geniş halk kitlelerinin yaşam biçimine dönüşmüştür. Temeli İlkçağ filozoflarından sofistlere kadar inen pragmatizm bilgiyi faydaya dayandırır. Pragmatizme göre, ne ki faydalıdır o bilgidir, ne ki bilgidir o faydalıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri

  Estetik Değer: Bir sanat eseri karşısında sujenin ortaya koyduğu değer estetik değerdir. Yani güzel değeridir. Sanat eserinin beğeni ya da haz duygusu yaratan özelliği estetik değerdir. Suje: Sanatla ilgilenen, sanattan anlayan kişi.

  Altık Önermeler: Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin; nitelik bakımından aynı, nicelik bakımından farklı olması.

  Homojen: Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan, bağdaşık.

  Teizm: 1. Evreni ve insanı yaratan öncesiz ve sonsuz bir Tanrı'nın varlığını kabul edip, Tanrı'nın aynı zamanda dünya ile sürekli ilişki içinde olduğunu kabul eden görüş Teizm'dir. Teizme göre Tanrı dünya ile ilişkisini dinler aracılığı ile kurar. 2. Teizm, evrenin ve evrende var olan her şeyin bir Tanrı tarafından yoktan yaratıldığını ve bu Tanrı'nın evrenin mutlak hâkimi ve koruyucusu olduğunu kabul eder. Bu anlayışa göre Tanrı, işiten, gören, bilen, mutlak güce sahip, ezeli ve edebi olan yüce bir iradedir. Teist anlayışa göre varlıkların ilk nedeni olan Tanrı, var olma nedeni bulunmayan temel varlıktır.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü